سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیقات بازاریابی نوین New Marketing Research Journal
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱
إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱
Journal of Money and Economy Money and Economy
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۴ ۶
Journal of Solid Mechanics Journal of Solid Mechanics
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۶
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۳
International Journal of Epidemiologic Research
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۴ ۳
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۴ ۳
International Journal of Radiation Research
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۴ ۵
International Journal of Health Studies
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱
نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱
پیشرفت های حسابداری
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۰
پژوهشنامه علوم سیاسی
دوره ۱۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱
هنرهای نمایشی و موسیقی
دوره ۲۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۸
نوآوری های آموزشی
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۸۱/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۵
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۸۲/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۳
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۸۲/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۸۲/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۸۲/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۸۳/۳/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۸۳/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۸۳/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۵
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۸۴/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۵
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۸۴/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۸۴/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۸۵/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۸۵/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۸۵/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۸۵/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۶
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۸۶/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۸۶/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۲۱
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۲۱
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۸۷/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۸۷/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۸۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۸۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۸۹/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۰/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۰/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳ ۷
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۳۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |