قابل توجه مدیران نشریات: به زودی جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی و نیز روش اعتراض یا پیشنهاد در پایگاه اعلام خواهد شد.

آشنایی با طرح ارزیابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | 

دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاههای اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آن نشریات را در چند سطح رتبه بندی می‌کند. این ارزیابی تا به حال دو دوره برگزار شده است و در حال حاضر دوره سوم آن آغاز گردیده است.


تاریخ درج مطلب: ١٣٩٣ -  آخرین بروزرسانی: ١٣٩٥/١٢/ - کارشناس مسئول: خانم ایل بیگی