سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


توانمند سازی کودکان استثنایی
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۵
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۴/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۴
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۳
تعداد کل مقالات: ۱۱۵ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |