سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


مطالعات میان فرهنگی، جلد ۱۳، شماره ۳۴، صفحات ۳۷-۵۹

عنوان فارسی بررسی ارتباط تعامل بین فرهنگی با صلاحیت بین فرهنگی با رویکرد معادلات ساختاری
چکیده فارسی مقاله افزایش تعامل بین دانشجویان بومی و غیربومی و از دو دسته شیعه و سنی و ...  و از مناطق و سایر کشورها فرصتی جدید برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه سیستان  و بلوچستان برای مشارکت در ارتباطات بین‌المللی و ملی و ارتباط میان فرهنگی فراهم کرده است . هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط تعامل بین فرهنگی باصلاحیت بین فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه سیستان  و بلوچستان می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف در دسته پژوهش‌های کاربردی و از شاخه مطالعات میدانی از نوع همبستگی است.. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است که حجم جامعه 18000 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 376 نفر است. در این پژوهش یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل‌گرفته است. در فرضیه اصلی رابطه بین تعامل بین فرهنگی با صلاحیت بین فرهنگی  و در فرضیات فرعی رابطه بین تعامل بین فرهنگی با ابعاد صلاحیت بین فرهنگی  (دانش بین فرهنگی  - مهارت بین فرهنگی  - انگیزه بین فرهنگی  ) بررسی‌شده است که تمامی سؤالات تائید شده‌اند و رابطه معنادار را نشان داده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که چنانچه فردی دانش و مهارت و انگیزه بین فرهنگی داشته باشد و بتوانند رفتار و گفتار شایسته با سایر فرهنگ‌ها بدون درگیری نظری و عملی داشته باشد، می‌توان بیان کرد که فرد دارای صلاحیت بین فرهنگی است. به‌عبارتی‌دیگر هر چه صلاحیت بین فرهنگی بالاتری بین دانشجویان باشد، تعامل بین فرهنگی از مذاهب مختلف و شهرهای مختلف در دانشگاه مشاهده می‌شود و دانشجوهای مختلفی بافرهنگ‌های مختلف باهم در تعامل خواهند بود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صلاحیت بین فرهنگی، تعامل بین فرهنگی، دانش، مهارت، انگیزه،

عنوان انگلیسی ...
چکیده انگلیسی مقاله ....
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله صلاحیت بین فرهنگی,تعامل بین فرهنگی,دانش,مهارت,انگیزه

نویسندگان مقاله محمد درینی |
استادیار مدیریت بازرگانی, دانشگاه پیام نور تهران

احسان نامدار جویمی |
دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی, دانشگاه سیستان و بلوچستان


نشانی اینترنتی http://icsq.journals.iau.ir/article_544420_1d891637aa9806a64780eed9c62b6e55.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات