سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۲۰، صفحات ۱۱۳-۱۳۴

عنوان فارسی سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری
چکیده فارسی مقاله پیش‌بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به‌منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین و باثبات‌ترین سازوکار در این زمینه به‌شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه‌ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به‌منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می‌شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می‌گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به‌دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان،‌ قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره‌مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین‌رو به‌منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله‌مراتب هنجارها، کم کردن از اطالۀ دادرسی و عدم تحمیل هزینه‌های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش‌بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به‌عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان، مقررات دولتی، نظارت قانونی، هیأت عمومی دیوان

عنوان انگلیسی The Desirable Mechanism for Review of the Governmental Regulation by the Islamic Jurists of the Guardian Council through the Administrative Justice Court
چکیده انگلیسی مقاله Lack of prediction of systematic and continuous mechanisms for review of the governmental regulation by the Islamic jurists (Fuqaha') of the Guardian Council has made the current mechanism of commenting regarding the inquiries of the Administrative Justice court as the most important and stable mechanisms in this field. Hence, in accordance with the present precedent, whenever one of the governmental regulations is objected before the court and all or some of the complainant's references are contrary with the "Sharia criteria", the case would be sent before the Islamic jurists of the Guardian Council. Examining the legality of the subject and holding a decision would be done after the decision of the jurists. The findings through a descriptive-analytic research and examination of the decisions of the Islamic jurists and the Administrative Justice Court indicate that the present mechanism is faulty and defective due to lack of precise examination of the subject of the complaint in the court prior to submission of the regulation before the jurists of the Guardian Council", "lack of tools and requirements of trial in review process" and "dependence of the Shar'i decisions of the jurists to the legal decision of the court". Therefore, the proposition is to prioritize the proceeding of the court in comparison to the jurists' proceeding as a necessity in order to resolve the problems and disruptions presented, the full realization of the rule of law, observance of the norms hierarchy, decreasing the prolongation of proceeding and non-imposition of redundant or surplus costs to institutions related to legal and jurisprudential review.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Islamic Jurists of the Guardian Council, Administrative Justice Court, Governmental Regulations, General Board of the Court, Legal Review

نویسندگان مقاله خیرالله پروین | Kheirollah Parvin


محمد امین ابریشمی راد | Mohammad Amin Abrishami raadنشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-1-84&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اساسی
نوع مقاله منتشر شده حقوق ایران
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات