سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۲۰، صفحات ۹۳-۱۱۲

عنوان فارسی درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه‌ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران
چکیده فارسی مقاله دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده‏ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوه‌بر آن می‏تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره‏ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها به‌سوی گسترش دعاوی کامل است، به‌نحوی که اسپانیا تحت تأثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه‏ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می‏شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل ماده‌ی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن‌ها به‌طور مطلق اشاره کرده، آن‌گونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حقوق اداری، دعاوی اداری، دعوای کامل، دعوای ابطال، دیوان عدالت اداری

عنوان انگلیسی A Comparative Introduction to the Necessity of Developing the Perfect Lawsuits in the Administrative Law of Iran
چکیده انگلیسی مقاله One type of administrative lawsuits in which the administrative court has extensive powers and not limited to annul the administrative action is the perfect lawsuit. In this case, the court may amend or alter the action and even replace its decision or condemns the administration to compensate. Despite the importance of the annulment lawsuits in the continental administrative law, expanding such lawsuits is the general approach of the countries so that these lawsuits have replaced the annulment lawsuits in Spain under the influence of the German administrative law. France has also done so in some fields like the administrative contracts and the liability of the government. The perfect lawsuits are in line with the economics of rules of procedure and efficient judicial review and better remedy the rights of the citizens. These kinds of lawsuits are recognized in the article 63 of the Law of Organization and Procedure of the Administrative Justice Court enacted in 2011. In the other instances, the power of the administrative justice court is restricted to the annulment lawsuits and hence, the beginning of the Article 173 of the Constitution referring to proceed the complaints of the people and to remedy their rights hasn't been implemented as it should. The research method is analytic-comparative.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Administrative Law, Administrative Lawsuits, Perfect Lawsuits, Annulment Lawsuit, Administrative Justice Court

نویسندگان مقاله مسلم آقایی طوق | Moslem Aghaei Togh
University of Judicial Sciences and Administrative Services
دانشگاه علوم قضایی


نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-104-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اداری
نوع مقاله منتشر شده حقوق تطبیقی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات