سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۲۰، صفحات ۷۱-۹۱

عنوان فارسی الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه‌های تبلیغات انتخاباتی شایسته
چکیده فارسی مقاله تبلیغات انتخاباتی، به‌عنوان سازوکاری که امکان انتخاب شایسته را برای انتخاب‌گران فراهم می‌سازد، نقش مهمی در شکل‌گیری انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و ضابطه‌مند، از جمله شاخصه‌های تعیین صحت جریان انتخابات و منصفانه بودن آن است، ازاین‌رو تبلیغات انتخاباتی باید فرایندی دموکراتیک داشته باشد؛ فرایندی که در آن بی‌طرفی، احترام به حیثیت اشخاص، آزادی سیاسی و رسانه‌ای، برابری در برخورداری از امکانات تبلیغاتی، قاعده‌مند بودن هزینه‌های تبلیغاتی و کنترل قضایی وعده‌های انتخاباتی لازمه‌ی دستیابی به الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار، با بررسی آثار و اسناد داخلی و خارجی، معیارهایی برای تبلیغات شایسته ارائه و میزان انعکاس آن‌ها در قوانین انتخاباتی ایران نیز بررسی شد. در نتیجه‌ی این بررسی مشخص شد که تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در ایران، به‌دلیل ضعف‌های قانونی، اجرایی و فرهنگی، با وضع مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزه‌ی تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی، زمان‌بندی تبلیغات، شیوه‌های تبلیغات و دسترسی برابر نامزدها به امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ها در قوانین انتخاباتی کشور محسوس است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اصول تبلیغات انتخاباتی، آزادی‌های سیاسی، تبلیغات انتخاباتی، نظارت بر تبلیغات، هزینه‌های تبلیغاتی

عنوان انگلیسی The Iran Electoral Advertising Model in light of the Good Electoral Advertising Requirements
چکیده انگلیسی مقاله Central for holding a free and fair election is the electoral advertising as a mechanism for preparation of the possibility of good choice for voters. Free, healthy and framed election campaign are among the criteria for determining the validity of the election process and its fairness. Therefore, the electoral advertising should be a democratic process in which neutrality, respect for the dignity of individuals, political and media freedom, equality in the enjoyment of advertising facilities, regulated advertising costs, and judicial review of election promises are necessary for achieving a favorable model for electoral advertising. This article by considering domestic and international instruments examines the criteria for proper advertisement and their reflection in Iran's electoral laws. As a result, it became clear that electoral advertising in different elections of Iran is far from the desirable status due to legal, executive and cultural defects. Besides, lack of comprehensive rules in the area of ​​financing advertising costs, advertising scheduling, advertising methods and equal access for candidates to advertising facilities and media in the electoral laws are obvious.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Principles of electoral Advertising, Political Freedoms, Electoral Advertising, Monitoring the Advertisement, Advertising Costs

نویسندگان مقاله سید احمد حبیب نژاد |


حدیثه داوودی |نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-710-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اساسی
نوع مقاله منتشر شده حقوق ایران
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات