سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۲۰، صفحات ۱-۲۲

عنوان فارسی رابطه‌ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه‌ی موردی آمریکا)
چکیده فارسی مقاله یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله‌مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه‌ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث‌های فراوانی به‌خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال‌های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه‌ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال‌هایی ارائه می‌کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده‌ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده‌اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال‌های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق‌ها را بیان کرده‌اند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اصل اکثریت، حاکمیت قانون، پدران قانون اساسی، دادرسی اساسی، دموکراسی

عنوان انگلیسی The Relationship between Democracy and Constitutional Review (Case Study of the United States of America)
چکیده انگلیسی مقاله One of the foundations of constitutionalism is the Constitutional review. The review is arised from two necessities: the hierarchy among resources and the supremacy of the Constitution. This has prevailed in two forms of the American and European model; the first by means of judicial entities and the latter by non-judicial ones. The existential philosophy of the Constitutional review entity has caused abundant debates, especially in the American tradition. The main question of this article through an analytic-descriptive method is to examine such debates and their reasons for devolving the review of the constitutionality of a popular and elected entity to a limited and non-elected authority in the American system. The opposition to the majority principle, opposition to the general will of the people and change in the concept of democracy are the main reasons of the opponents. The proponents emphasize on compatibility with democracy and majority principle and conceptual evolution of rule of law and guarantee of the rights.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Majority Principle, Rule of Law, Founders of the Constitution, Constitutional Review, Democracy.

نویسندگان مقاله فردین مرادخانی |


یونس فتحی |نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-91-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اساسی
نوع مقاله منتشر شده حقوق سایر کشورها
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات