سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


جهانی رسانه، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۹۳-۱۱۳

عنوان فارسی رسانه هنر تعاملی در تبلیغات خدمات‌عمومی در گفتمان پسامدرن
چکیده فارسی مقاله فضای حاکم در هنر در دنیای پسامدرن، تغییر جهت داده به ‏نوعی که گفتمان هنر به ابعاد عمومی جامعه وارد شده ‏‏است. همچنین با گره‏خوردن به رشد فزاینده تکنولوژی، هنر در ارتباطات جامعه نمودی فعال‏تر یافته؛ چراکه عصر ارتباطات الکترونیک، نوعی ترادیسی یا استحاله در روابط و تغییر گفتمان است، به‏صورتی‏که کنش‏های هنری نیز شامل این تغییر است.  یکی از این تغییرات، هنر بازتولید به صورت تبلیغات در فضای عمومی به‎‏عنوان هنر عمومی است.  هنر که تا این زمان، ارتباطی بصری با محوریت هنرمند داشته، با امکاناتی که فناوری به آن اضافه کرده، رویکردی عمومی یافته است.  از این رو فرصت ایده‏های خیال‏انگیز، آفرینش و معناها و کارکرد هنر را دستخوش تغییر کرده‏ است.  بنابراین جهان‏دیجیتالی در حال تبدیل‏شدن به واقعیتی است که فضایی برای ارتباط دوسویه بین مخاطب و هنرمند تحت‏عنوان تعامل در هنر عمومی را فراهم‏ آورده‏‏ است؛ با فرض تجلی و نمود گفتمان هنری پسامدرن در هنر تعاملی تبلیغات خدمات‏عمومی، به صورت کنش‏متقابل در هنر، به تحلیل و مطالعه گفتمان هنری عصر حاضر در کارکرد این گرایش پرداخته ‏می‏شود. پژوهش حاضر، براساس هدف بنیادی-کاربردی و روش‏تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از طریق فیش‏برداری از منابع کتابخانه‏ای بوده و اطلاعات تصویری از نمونه‏های هنر عمومی و تبلیغات تعاملی است.  روش جمع‏آوری نمونه‏ها به‏صورت نمونه انتخابی است.  نتایج پژوهش با تحلیل دو نمونه تبلیغات تعاملی حاکی از آن است که: تبلیغات خدمات‏عمومی، فضای گفتمان هنر را به صورت هنر تعاملی نمایش می‏دهد. همچنین مشارکت مخاطبان، مشارکت‏اجتماعی هنر با ارتباط دوسویه درگفتمان کنش‏اجتماعی دموکراتیک در جامعه مدنی پست‏مدرن را بوجود آورده ‏است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گفتمان، هنر عمومی، هنر تعاملی، تبلیغات خدمات‌ عمومی،

عنوان انگلیسی The Medium of Interactive Art in Public Service Advertisements from the Perspective of Postmodernist Discourse
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله گفتمان,هنر عمومی,هنر تعاملی,تبلیغات خدمات‏ عمومی

نویسندگان مقاله محبوبه طاهری |
دانشکده هنر، مؤسسه آموزش‏عالی امین، فولادشهر


نشانی اینترنتی http://gmj.ut.ac.ir/article_68236_11ac6d781f3fae1410474a0330c48cd1.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات