سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


جهانی رسانه، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۴۳-۶۵

عنوان فارسی ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی
چکیده فارسی مقاله یکی از راه­های توسعه­ی یک کسب­وکار، بزرگ شدن بازار هدف آن است و در کنار مشخصه­های مختلف بازار هدف، مشخصه­های جغرافیایی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین معیارهای انتخاب همواره مدنظر کسب­وکارها بوده است.  در این فرایند نیز افزایش گستره­ی جغرافیایی بازار معمولاً به عنوان اولین راهبرد مورد توجه قرار می­گیرد.  زمانی که این افزایش گستره از مرزهای جغرافیایی کشور مبدأ فراتر می­رود، مقوله­ی ورود به بازار بین­المللی و بین­المللی شدن کسب­وکار موضوعیت می­یابد.  سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که یک مدل بازارگرا برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازار بین­المللی چه ابعادی دارد.  در این پژوهش پس از مطالعه­ی پیشینه­ی نظری مقوله­ی ورود به بازار بین­المللی و معرفی جایگاه صنایع خلاقه و مشخصاً صنعت انیمیشن در بازار بین­الملل، مدلی پارادایمی برای ورود استودیوهای انیمیشن ایرانی به بازارهای خارج از مرزهای ایران ارائه شده است.  پژوهش از نظر هدف توسعه­ای کاربردی بوده و در زمره­ی تحقیقات کیفی قرار می­گیرد.  ضمن اینکه روش مورد استفاده نیز روش کیفی نظریه مبنایی بوده است.  مدل پارادایمی حاصل از تحلیل مصاحبه­های عمیق، مشتمل بر پدیده اصلی (ورود استودیوی انیمیشن ایرانی به بازار بین­المللی)، علت­ها (انحصار دولتی، پیشرفتت رقبا و جذابیت بازار)، شرایط زمینه­ای (پیشرفت تدریجی، سفارشی­سازی، فعالیت مستقل، وابستگی به دولت) و مداخله­گر (عوامل سیاسی، سیاستگذاری عمومی، رویکرد حرفه­ای و تأمین سرمایه)، کنش­ها و تعاملات (بازاریابی محصول، شناخت بازار، شبکه­سازی خارجی، فرم و محتوای محصول، مدیریت استراتژیک) و پیامدها (توسعه بازار بین­المللی، فروش خارجی و سودآوری) استخراج شده است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازاریابی انیمیشن، صنعت فرهنگی، ورود به بازار بین المللی،

عنوان انگلیسی Developing a Model for Animation Industry International Market Entry with Grounded Theory Method
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بازاریابی انیمیشن,صنعت فرهنگی,ورود به بازار بین المللی

نویسندگان مقاله عظیم زارعی |
دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

داوود فیض |
دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

محمد اسدی |
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان،


نشانی اینترنتی http://gmj.ut.ac.ir/article_68234_68ddf721b1491a8177d4840e16ab7d33.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات