سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۲۴۶-۲۴۹

عنوان فارسی نقد به مقاله "نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بیماری آسم"
چکیده فارسی مقاله سردبیر محترم مقاله ارزشمند چاپ شده توسط علیدادی و همکاران با عنوان"چشم اندازی به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بیماری آسم" دوره 27 شماره 151 مرداد 96 مورد مطالعه قرار گرفت. نویسندگان در این مقاله مروری اشاره خوبی به نقش ژنتیک و به میزان کمتری به عوامل محیطی داشته‌اند(1). همان‌طور که بیان داشته‌اند ژن های متعددی در بروز آسم نقش دارند و سبب فنوتیپ های مختلف آسم می شوند. اما در این میان نقش عوامل محیطی بسیار اهمیت دارد که نباید از نظر دور داشت. دلیل اهمیت آن این است که در مراقبت از بیماران آسمی می توان  با راه های گوناگون عوامل محیطی را کنترل نمود. در نهایت  ضرورت دیده شد که نکاتی راجع به نقش عوامل محیطی در مورد آسم یادآوری شود. آسم بیماری مزمن مجاری تنفسی بوده که سبب هزینه زیاد برای خانواده و کشور می شود. هچنین بر روی کیفیت زندگی افراد تاثیر داشته اما بر روی هوش فرد بدون تاثیر می‌باشد(2، 3). عوامل ژنتیک و به دنبال آن آتوپی نقش مهمی در ایجاد بیماری‌های آلرژیک ازجمله آسم دارد و همراهی آسم با بعضی از بیماری‌های اتوایمیون این امر را آشکارتر می‌کند. اما در مطالعه‌ای که توسط اینجانب و همکاران انجام شد، بین اگزما و رینیت آلرژیک با آلوپسی آراتا همراهی وجود داشته است ولی با آسم نه(4). در مطالعه دیگر بیان ژن در آسم افزایش داشته ولی GATA3 کاهش داشته است. T-bet کاهش داشته است(5). T-bet / GATA3نسبت در مطالعه دیگر بنده و همکاران نشان داده شد که ویتامین‌ای سبب بهبود علایم بالینی و اسپیرومتری در کودکان دارای آسم می‌شود(6). روی نیز سبب بهبود علایم بالینی و اسپیرومتری در کودکان دارای آسم می‌شود(7). کاهش سلنیوم در بیماران آسمی شایع‌تر بوده است(8). بنابراین املاح می توانند نقش عمده‌ای در ایجاد و تشدید علایم بیماران آسمی داشته باشند. آلرژن‌های محیطی در ایجاد و تشدیدعلایم بیماران آسمی نقش مهمی دارند. در منطقه شمال ایران مایت، پر و سوسک به همراه پولن گیاهان و کپک‌ها و قارچ‌ها نقش مهمی در بروز و تشدید علایم این بیماران دارند(9). در مطالعه دیگری ماده گیاهی پشن فروت به خاطر اثر ضد اکسیدانی سبب بهبود علایم در بیماران آسمی شده است. بنابراین عوامل اکسیدان در ایجاد آسم و تشدید علایم موثر می باشند(10). فعالیت‌های بدنی از جمله ورزش سبب  بهبود علایم بیماران آسمی شده است. بنابراین عدم تحرک و فعالیت بدنی مناسب می‌توانند در تشدید علایم این بیماران نقش داشته باشند(11). تاثیر واکسن های آلرژی در بیماران دارای آسم نشان دهنده نقش عوامل آلرژن در ایجاد و تشدید علایم آسم(12).  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسم، عوامل محیطی، عوامل ژنتیک

عنوان انگلیسی Letter to editor "An Outlook on the Role of Genetic and Environmental Factors in Asthma"
چکیده انگلیسی مقاله سردبیر محترم مقاله ارزشمند چاپ شده توسط علیدادی و همکاران با عنوان"چشم اندازی به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بیماری آسم" دوره 27 شماره 151 مرداد 96 مورد مطالعه قرار گرفت. نویسندگان در این مقاله مروری اشاره خوبی به نقش ژنتیک و به میزان کمتری به عوامل محیطی داشته‌اند(1). همان‌طور که بیان داشته‌اند ژن های متعددی در بروز آسم نقش دارند و سبب فنوتیپ های مختلف آسم می شوند. اما در این میان نقش عوامل محیطی بسیار اهمیت دارد که نباید از نظر دور داشت. دلیل اهمیت آن این است که در مراقبت از بیماران آسمی می توان  با راه های گوناگون عوامل محیطی را کنترل نمود. در نهایت  ضرورت دیده شد که نکاتی راجع به نقش عوامل محیطی در مورد آسم یادآوری شود. آسم بیماری مزمن مجاری تنفسی بوده که سبب هزینه زیاد برای خانواده و کشور می شود. هچنین بر روی کیفیت زندگی افراد تاثیر داشته اما بر روی هوش فرد بدون تاثیر می‌باشد(2، 3). عوامل ژنتیک و به دنبال آن آتوپی نقش مهمی در ایجاد بیماری‌های آلرژیک ازجمله آسم دارد و همراهی آسم با بعضی از بیماری‌های اتوایمیون این امر را آشکارتر می‌کند. اما در مطالعه‌ای که توسط اینجانب و همکاران انجام شد، بین اگزما و رینیت آلرژیک با آلوپسی آراتا همراهی وجود داشته است ولی با آسم نه(4). در مطالعه دیگر بیان ژن در آسم افزایش داشته ولی GATA3 کاهش داشته است. T-bet کاهش داشته است(5). T-bet / GATA3نسبت در مطالعه دیگر بنده و همکاران نشان داده شد که ویتامین‌ای سبب بهبود علایم بالینی و اسپیرومتری در کودکان دارای آسم می‌شود(6). روی نیز سبب بهبود علایم بالینی و اسپیرومتری در کودکان دارای آسم می‌شود(7). کاهش سلنیوم در بیماران آسمی شایع‌تر بوده است(8). بنابراین املاح می توانند نقش عمده‌ای در ایجاد و تشدید علایم بیماران آسمی داشته باشند. آلرژن‌های محیطی در ایجاد و تشدیدعلایم بیماران آسمی نقش مهمی دارند. در منطقه شمال ایران مایت، پر و سوسک به همراه پولن گیاهان و کپک‌ها و قارچ‌ها نقش مهمی در بروز و تشدید علایم این بیماران دارند(9). در مطالعه دیگری ماده گیاهی پشن فروت به خاطر اثر ضد اکسیدانی سبب بهبود علایم در بیماران آسمی شده است. بنابراین عوامل اکسیدان در ایجاد آسم و تشدید علایم موثر می باشند(10). فعالیت‌های بدنی از جمله ورزش سبب  بهبود علایم بیماران آسمی شده است. بنابراین عدم تحرک و فعالیت بدنی مناسب می‌توانند در تشدید علایم این بیماران نقش داشته باشند(11). تاثیر واکسن های آلرژی در بیماران دارای آسم نشان دهنده نقش عوامل آلرژن در ایجاد و تشدید علایم آسم(12).   واژه های کلیدی: آسم، عوامل محیطی، عوامل ژنتیک
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آسم, عوامل محیطی, عوامل ژنتیک

نویسندگان مقاله جواد غفاری | Javad Ghafari
Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استاد، مرکز تحقیقات عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-29-491&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده ایمونولوژی و آلرژی کودکان
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات