سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۲۱-۲۹

عنوان فارسی طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-۴۹۹a و انتقال آن‌ به سلول ‌های بنیادی مزانشیمی انسان
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: وکتورهای لنتی‌‌ویروسی حامل‌های مناسبی برای انتقال ژن به سلول‌ها بوده و می‌توانند سبب بیان بالا و مداوم ژن‌‌ها در سلول‌های میزبان شوند. ریز RNA ها (miRNAs )، گروهی از RNA های غیر کد‌کننده کوچک هستند که بیان ژن را پس از رونویسی از طریق مهار ترجمه یا القاء تجزیه mRNA کنترل می‌کنند و از این طریق فرآیند‌‌های زیستی متعددی از جمله تمایز سلولی را تنظیم می‌‌نمایند. مطالعاتی نشان داده‌اند که miRNA-499a در تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های قلبی  نقش دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، در این مطالعه ساخت وکتور لنتی‌‌ویروسی ناقل miRNA-499a  جهت استفاده در تمایز سلول‌‌های قلبی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: رشته‌‌های p3 و p5 مربوط به miRNA-499a طراحی و ساخته شده و در پلاسمید ویژه‌‌ای کلون شدند. برای اطمینان از ورود صحیح این رشته‌های نوکلئوتیدی، هضم آنزیمی و توالی‌‌یابی انجام گردید. سپس ذرات لنتی‌ویروسی حامل رشته‌‌های miRNA-499a-3p و p5miRNA-499a- ساخته شدند و برای ترانس‌‌داکشن سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان انسان مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج حاصل از هضم آنزیمی و توالی‌‌یابی، کلون شدن صحیح رشته‌‌های p3 و p5 مربوط به miRNA-499a به داخل پلاسمید را نشان دادند. بیان بالای eGFP نشان دهنده کارایی بالای ترانس‌‌فکشن و ترانس‌داکشن بود. ویروس‌‌های حامل رشته‌‌های miRNA-499a-3p/5p ساخته شده، توانستند سبب ترانس‌داکشن سلول‌‌های بنیادی مزانشیمی گردند. استنتاج: در این مطالعه حامل‌‌های لنتی‌ویروسی ناقل miRNA-499a-3p/5p تولید شدند، که با توجه به میزان مناسب ترانس‌‌داکشن سلول‌‌های بنیادی مزانشیمی، می‌توانند در تمایز این سلول‌‌ها به سلول‌‌های قلبی مورد استفاده قرار گیرند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لنتی‌ ویروس، ریز RNA، تمایز

عنوان انگلیسی Designing and Constructing the Lentiviral Vector Coding miRNA-499a and Transduction of Human Mesenchymal Stem Cells
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Lentiviral vectors (LVs) are suitable candidates for gene delivery to cells with stable and high-level of transgene expression in target cells. MicroRNAs (miRNAs, miRs) are non-protein coding, short (~22 nucleotides) and single-stranded RNAs that act as post-transcriptional regulators of gene expression, and are involved in various cellular processes, including proliferation, differentiation and apoptosis. Several studies have shown that miR-499a promotes cardiac differentiation in cardiac stem cells. So, the aim of our study was to construct lentiviruses carrying miRNA-499a. Materials and methods: Specific sequences of miRNA-499a (3p and 5p) were designed and constructed. Then, miRNA-499a was cloned into lentiviral vector. Analytical digestion and nucleotide sequence analysis were performed to ensure successful introduction of the miRNA to the vector. Then, the lentiviral particles produced (miRNA-499a-3p and miRNA-499a-5p) were used for transduction of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hBM-MSCs). Results: Analytical digestion and sequence analysis confirmed the accuracy of the constructs. The high expression of eGFP represented the high efficiency of transfection and transduction. The lentiviral particles carrying  miRNA-499a-3p/5p were made and could transduce hBM-MSCs. Conclusion: In this study we made lentiviral particles carrying miR-499a that could be used for differentiation of stem cells to cardiomyocytes.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله lentiviral vectors, MicroRNA, miRNA-499a-3p/5p, differentiation

نویسندگان مقاله وجیهه نشاطی | Vajiheh Neshati
PhD Candidate, Biotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

سمانه ملازاده | Samaneh Mollazadeh
PhD in Biotechnology, Biotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

بی بی صدیقه فضلی بزاز | Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz
Professor, Biotechnology Research Center, Institute of Pharmaceutical Technology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Professor, Pharmaceutical Control Department, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
استاد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو تکنولوژی داروئی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران استاد، گروه کنترل دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مجید مجرد | Majid Mojarrad
Associate Professor, Medical Genetics Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Associate Professor, Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
دانشیار، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران دانشیار، مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

زینب نشاطی | Zeinab Neshati
Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمد امین کراچیان | Mohammad Amin Kerachian
Assistant Professor, Medical Genetics Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Assistant Professor, Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
استادیار، مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-9167-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات