سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


مطالعات تاریخی جنگ، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۱۶۵-۱۸۰

عنوان فارسی چالش‌ها و موانع پرداخت مواجب قشون و تأثیر آن بر امنیت ولایت کرمانشاهان در دوره قاجار
چکیده فارسی مقاله از دوره صفویه، کرمانشاهان یکی از نواحی سرحدی ایران شمرده می‌شد و از آن­جا که در مرز با عثمانی قرار داشت، از اهمیت زیادی برای دولت مرکزی برخوردار بود. از این رو، دولت مرکزی اقداماتی در جهت حفظ انتظام کرمانشاهان انجام داد. بازیگران و نقش‌آفرینان اصلی این انتظام در کرمانشاهان نیروی نظامی وابسته به ایلات و عشایر بود. در این میان پرداخت به موقع و منظم مواجب نیروهای نظامی موجد برقراری نظم و کارآمدی قشون بود. از آن­جا که بخش زیادی از سپاهیان ایران از ایلات و عشایر بودند، در شرایط ثبات، تأخیر در پرداخت مواجب چندان چالشی برای حکومت مرکزی و ایالتی ایجاد نمی‌کرد؛ زیرا رؤسای فوج‌های نظامی همان رؤسای ایلات و طوایف بودند و ساختار اجتماعی ایلات اجازه اعتراض را به آن‌ها نمی‌داد؛ اما در دوره‌های بی‌ثباتی و شرایط ناپایدار سیاسی این موضوع به کلی صورت دیگری می‌یافت و تنها پرداخت منظم و به موقع مواجب، نیروهای نظامی را در دایره اطاعت نگه می‌داشت. با عنایت به این امر است که مقاله چالش‌های پرداخت مواجب قشون کرمانشاهان و نتایج  برآمده از آن را به مثابه­ی مسئله­ی محوری تعریف کرده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است اصول و قواعد منظم و یکسانی در پرداخت مواجب قشون وجود نداشت و نیز تفاوت معناداری بین مواجب افراد قشون و فرماندهان دیده می‌شد. با این وجود، از آن­جا که فرماندهان همان حاکمان ایل بودند، تعلیق و تأخیر و نپرداختن کامل مواجب در دوران‌ ثبات، اجازه اعتراض به افراد قشون نمی‌داد. اما این امر در شرایط ناپایدار سیاسی به شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌داد.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مواجب، قشون، کرمانشاهان، قاجار، ایلات، امنیت،

عنوان انگلیسی Challenges and obstacles in the Qajar period in Kermanshah province
چکیده انگلیسی مقاله From the Safavid period, Kermanshahan was considered one of the border regions of Iran. Since it was in the border region with the Ottomans, it was of great importance to the central government. The pillars of the central government were trying to provide measures to preserve the Kermanshah's discipline. On the one hand, the cast and the main performers of this province were up and down before the formation of the modern state, tribes and tribes, and the military power of the province was exclusively Eilat dependent. The efficiency of this force required an extra effort. One of the main factors in the efficiency and discipline of the military and military forces in the historical period was the timely and timely payment of their wages. Due to the fact that a large part of the Iranian armies were of tribes and tribes, they did not create a challenge for the central and state government in the conditions of late and late pay, since the heads of the military blocs were the chiefs of the tribes and tribes and the social structure of the tribes did not allow them to protest. In periods of instability and unstable political conditions, this issue was completely different in nature, and only regular and timely payouts kept military forces in the circle of obedience. Therefore, the study addresses the challenges of paying the Kermanshah summit and the results it has achieved.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Kermanshahan, Armi, emolument, Eilat

نویسندگان مقاله محمد جواد مرادی نیا |
استادیار گروه تاریخ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مطلب مطلبی |
کارشناس پژوهشکده اسنادسازمان اسناد و کتابخانه ملی


نشانی اینترنتی http://hsow.journal.araku.ac.ir/article_33007_da88a1eaed00631301c2947073f09872.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات