سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


مطالعات تاریخی جنگ، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۸۷-۱۱۴

عنوان فارسی نظام توپخانه در دوره قاجار
چکیده فارسی مقاله توپ از سلاح­های راهبردی و مهم­ترین ابزار پشتیبانی نیروهای سواره­نظام و پیاده­نظام از اواسط دوره صفوی تا پایان دوره قاجار بود. کاربری این سلاح در دوره قاجار نقش مهمی در کامیابی یا عدم کامیابی ارتش قاجاران داشت. در پژوهش پیش­رو با ابزار کتابخانه­ای و مراجعه به منابع اصلی، سفرنامه­ها و اسناد، با روش توصیفی ـ تحلیلی، توپخانه دوره قاجار به بحث گذاشته شده و هدف اصلی پاسخ به این سؤال است که توپخانه چه جایگاهی در نظام قاجاری داشت؟ با بررسی منابع این فرضیه مطرح شد که کارگزاران قاجاری در صدد بودند با ایجاد نظام جدید، توپخانه و پیاده­ نظام مدرنی هم­تراز با نمونه­های ارتش­ اروپایی ایجاد نمایند؛ اما موانع عمده­ای در جهت ایجاد توپخانه وجود داشت و چنین تلاش­هایی در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایران ناکام ماند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در ساختار اجتماعی ایران، سران و سواران ایلی جایگاه ویژه­ای داشتند و آنان مانع از تشکیل پیاده­ نظام و توپخانه آتشبار به عنوان رقیبان سواره­نظام بودند. بنابراین، در سراسر دوران قاجار و در جنگ­های خارجی سواره­نظام چه از نظر تعداد و چه در ساختار نظام، از اهمیت بیشتری نسبت به توپخانه و پیاده­نظام برخوردار بود. چنین ساختی یکی از دلائل اصلی ناکامی ارتش قاجار در رویارویی با ارتش­های روس و انگلیس بود.        
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توپ، توپخانه، ارتش، قاجار، سواره‌نظام،

عنوان انگلیسی The Use of artillery in the Qajar fighting
چکیده انگلیسی مقاله The cannonball was a strategic weapon and the most important tool for supporting cavalry and infantry forces from the beginning of the Safavid period to the end of the Qajar period. The use of this weapon during the Qajar period played an important role in the success or failure of the Qajar Army. In the present study, with the library tool and reference to the main sources, travel documents and documents, the descriptive-analytical method, the artillery of the Qajar period has been discussed and The main purpose of answering the question that what was the importance of artillery in the Qajar regime? By examining the sources of this hypothesis, it was suggested that the Qajar agents sought to create a modern system of artillery and modern infantry along with the examples of European armies, but there were major barriers to artillery, and such efforts in social culture and Iran's political system failed. The research findings indicate that in the social structure of Iran, the heads and riders of tribes were of special importance and they prevented the formation of artillery and artillery shells as rivals of the cavalry .Therefore, throughout the Qajar era and in the foreign wars of the cavalry, both in terms of number and structure of the system, it was more important than artillery and infantry. Such a construction was one of the main reasons for the Qajar army's failure to confront the armies of Russia and England.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله cannonball, artillery, Army, Qajar, cavalry

نویسندگان مقاله رضا صحت منش |
استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت


نشانی اینترنتی http://hsow.journal.araku.ac.ir/article_33010_01cd7f3cf1caad575a073393a157d515.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات