سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


مطالعات تاریخی جنگ، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۶۹-۸۶

عنوان فارسی تأثیر جزیه بر مصونیت نظامی زردشتیان و تداوم حیات آن ها
چکیده فارسی مقاله جزیه یا سربها از جمله مالیات­های پیش از اسلامی است که در دوره اسلامی متناسب با اهداف و آرمان‌های جامعه اسلامی با تغییراتی امضا شده است. غیر مسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی (اهل ذمه) برای بهره­مندی از مصونیت نظامی و باقی ماندن بر آیین خود به حاکم اسلامی جزیه پرداخت می­کردند. پرسش اصلی پژوهش این است که پرداخت مالیات جزیه چه تأثیری بر حیات زردشتیان ایران گذاشته است؟ به نظر می­رسد جزیه برای الزام و اجبار اهل ذمه به پذیرش اسلام وضع شده باشد. بررسی متون اولیه تاریخی نشان می­دهد که برقراری جزیه نه تنها موجب گرایش زرتشتیان به اسلام نشد و دشواری خاصی برای زندگی آنان ایجاد نکرد؛ بلکه سبب شد تا زرتشتیان با پرداخت جزیه از نظر نظامی و امنیتی مصونیت پیدا کرده بر دین خود باقی بمانند. همچنین، نشان داده شد که گرایش تدریجی زردشتیان به اسلام نه رهایی از فشار مالیات جزیه، بلکه برای به دست آوردن موقعیت‌های اجتماعی بهتر و برای جذب شدن در جامعه غالب اسلامی بوده ­است.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جزیه، زرتشتیان، گروش به اسلام، فتوحات، مالیات سرانه،

عنوان انگلیسی The effect of the royalties on Zoroastrian military immunity
چکیده انگلیسی مقاله Jizya is one of the pre-Islamic taxes that have been signed in the Islamic era in accordance with the goals and aspirations of the Islamic society. Non-Muslims living in the Islamic realm (ahl ul-ḏimmah) paid tribute to the Islamic ruler in order to benefit from military immunity and stay their religion. The main question of the research is that the taxation of the tax on the life of the Zoroastrian Iran has laid down? It seems that Jizya has been forced to accept Islam for the obligation and coercion of the ahl ul-ḏimmah. An examination of the historical historical texts shows that the establishment of the Jizya not only did not lead to Zoroastrians to Islam and did not create a special difficulty in their lives, but also made Zoroastrians immune from military and security payments to their religion.It was also shown that the gradual tendency of Zoroastrians to Islam was not a liberation from the tax pressure, but also to obtain better social status and to be absorbed into the dominant Islamic society.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Jizya, Zoroastrianism, conversion to Islam, Conquests, per capita tax

نویسندگان مقاله سمانه خلیلی فر |
دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن دانشگاه تهران

محمد محمودپور |
استادیار گروه جغرافیای تاریخی بنیاد دائره المعارف اسلامی


نشانی اینترنتی http://hsow.journal.araku.ac.ir/article_33012_e7bc572e3fab40a967b31dca181a24af.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات