سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


مطالعات تاریخی جنگ، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۴۹-۶۸

عنوان فارسی واکاوی دیدگاه اهل بیت (ع) به فتوحات صدر اسلام با رویکرد تاریخی ـ حدیثی
چکیده فارسی مقاله   یکی از مهم­ترین رویدادها پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، فتوحات زمان خلفای صدر اسلام است. عالمان و صاحب­نظران مسلمان درباره فتوحات صدر اسلام رویکردهای گوناگونی داشته­اند. برخی با تشبیه کردن آن به غزوات پیامبر (ص)، دفاع از کیان اسلام را انگیزه اصلی آن دانسته­اند. از سوی دیگر، برخی از عالمان رویداد مذکور را یک فاجعه تلقی کرده­اند. بر این اساس، رویداد مذکور به دلیل اهمیتش، پرسش­های گوناگونی را بر انگیخته است. این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که اهل بیت (ع) در برابر فتوحات چه موضعی داشتند؟ برای پاسخ به این سؤال با واکاوی انگیزه فاتحان و بررسی و ارزیابی مستندات و شواهد خشنودی اهل بیت (ع) از فتوحات، مانند بشارت­های پیامبر(ص)، مشورت خلفاء با امام علی(ع)، نقل برخی مورخان مبنی بر شرکت حسنین (ع) در فتوحات، شرکت یاران امام علی (ع) در فتوحات و غیره، همچنین با بررسی و ارزیابی مستندات و شواهد عدم تأیید فتوحات از سوی اهل بیت (ع) مانند: روایاتی که ناظر به عدم مشروعیت فتوحات هستند و روایاتی که معیار مشروعیت جهاد (اذن امام) را بیان داشته که  می­توان عدم مشروعیت فتوحات را از آن­ها استنباط کرد. با بررسی موارد مذکور، به این نتیجه دست یافتیم که رویکرد اهل بیت (ع) به فتوحات مثبت نبوده است.                   
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فتوحات صدر اسلام، اهل بیت (ع)، خلفا،

عنوان انگلیسی واکاوی دیدگاه اهل بیت (ع) به فتوحات صدر
چکیده انگلیسی مقاله یکی از مهم ترین رویداد ها پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، فتوحات زمان خلفای صدر اسلام است. عالمان و اندیشمندان مسلمان در باره فتوحات صدر اسلام رویکردهای گونا گونی داشته اند.برخی با تشبیه کردن آن به غزوات پیامبر(ص)، دفاع از کیان اسلام را انگیزه اصلی آن دانسته اند .از سوی دیگربرخی از عالمان رویداد مذکور را یک فاجعه تلقی کرده اند. بر این اساس رویداد مذکور به دلیل اهمیتش، پرسش های گوناگونی را بر انگیخته است.این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است : اهل بیت(ع) در برابرفتوحات چه موضعی داشتند؟ برای پاسخ به این سؤال با واکاوی انگیزه فاتحان و بررسی وارزیابی مستندات و شوا هد خشنودی اهل بیت (ع) از فتوحات مانند: بشارت های پیامبر(ص) ، مشورت خلفاء با امام علی(ع) ، نقل برخی مورخان مبنی بر شرکت حسنین(ع) در فتوحات، شرکت یاران امام علی(ع) در فتوحات و...، همچنین با بررسی وارزیابی  مستندات وشواهد عدم تأیید فتوحات از سوی اهل بیت(ع) مانند: روایاتی که ناظر به عدم مشروعیت فتوحات هستند و روایاتی که معیار مشروعیت جهاد را بیان داشته و می توان عدم مشروعیت فتوحات را از آن ها استنباط کرد؛ به این نتیجه دست یافتیم که رویکرد اهل بیت(ع) به فتوحات مثبت نبوده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کلید واژه ها , فتوحات صدر اسلام, اهل بیت(ع), خلفا

نویسندگان مقاله علی حسن بگی |
استادیار گروه الهیات دانشگاه اراک

امیرعباس مهدوی فرد |
عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه قم


نشانی اینترنتی http://hsow.journal.araku.ac.ir/article_33006_24e707e563b54967522e5c3e6d393274.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات