سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


اکتشاف و تولید نفت و گاز، ۱۳۹۷، جلد ۱۳۹۷، شماره ۱۶۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ چالش تاریخی تأمین سرمایه ی جهت توسعه ی پایدار بخش بالادستی صنعت نفت کشور ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۴ بار
۲ دستاوردهای چشمگیر تلاشگران صنعت نفت در فاز- ۱۳ پارس جنوبی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۳ نکته ای کلیدی در خصوص لزوم تسریع در ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۴ تحلیل روند تکامل اجرای فعالیت های نوآوری فن آورانه در کسب و کار جهانی حوزه ی بالادستی صنعت نفت ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۵ آینده ی سرویس لوله مغزی سیار در ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۶ نقش افق های جدایشی در سبک چین خوردگی بخش شمالی فروبار دزفول در جنوب باختر ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۷ بررسی رسوب شناسی و خصوصیات پتروفیزیکی واحد سنگی چلکن در منطقه ی پهنه کلا و چاه- A در شمال کشور ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۸ بررسی خصوصیات مخزنی با انجام وارو ن سازی داد ه های لرز ه ای در سازند سروک جهت تخمین تخلخل در یک میدان نفتی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۹ هیدرات های گازی؛ منابع جایگزین انرژی یا تهدیدهای بالقوه ی جهانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۱۰ بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سری قرمز بالایی یا سری چلکن در یکی از چاه های اکتشافی استان گلستان با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول و پترو گرافی آلی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۱۱ روشی اصلاح شده برای بهبود برآورد پتانسیل سنگ مادر با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۳ بار
۱۲ رو ش های اندازه گیری نرخ جریان سیالات چندفازی تولیدی از میادین هیدروکربنی با تمرکز بر چالش های انداز ه گیری سیال تولیدی از یک میدان مشتر ک گازی حوز ه ی خلیج فارس ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
۱۳ بهبود فرآیند جداسازی فازی هیدروکربن جامد- مایع بر اساس مکانیسم هیدروسیکلون ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۴ بار
۱۴ توصیف و مدلسازی مخزن کربناته ی شکا فدار با استفاده از شبکه ی ناپیوسته ی شکا ف ها ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه