سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


فناوری آموزش، ۱۳۹۷، جلد ۱۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۲ نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۳ سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۴ ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۹ بار
۵ کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۶ اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۰ بار
۷ اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۰ بار
۸ ارزشیابی محتوای دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های تحت استاندارد اسکورم ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۰ بار
۹ مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان ها ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۱۰ تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی : مطالعه ی موردی استان مازندران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۹ بار
۱۱ طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۰ بار
۱۲ تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۱ بار
۱۳ شناسایی و تبیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۰ بار
۱۴ معنویت گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروههای آموزشی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۹ بار
۱۵ ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۱۶ سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۷ رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۸ مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۹ بار
۱۹ تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۲۰ بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه