سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


فناوری آموزش، ۱۳۹۷، جلد ۱۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۲ نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی ) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۳ سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۴ ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۵ کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۶ اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۷ اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۸ ارزشیابی محتوای دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های تحت استاندارد اسکورم ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۹ مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان ها ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۱۰ تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی : مطالعه ی موردی استان مازندران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۱ طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۲ تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۳ شناسایی و تبیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۴ معنویت گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروههای آموزشی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۱۵ ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۱۶ سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۱۷ رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۱۸ مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۹ تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۲۰ بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه