سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۳۹۸، جلد ۱۹، شماره ۵۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی ارتباط گسل‌ها با چشمه‌های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون-کرمانشاه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۳ بار
۲ عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۳ بررسی روند تغییرات پوشش برف شمالغرب ایران تحت تاثیر تغییرات اقلیمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۹ بار
۴ ارزیابی سطوح نابرابری و مدل سازی به کمک شاخصهای مکانی و غیر مکانی؛ مورد مطالعه:خراسان شمالی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۵ تاثیر پیاده راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد (نمونه موردی : خیابان طالقانی، محدوده میدان شهید تا مخابرات) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۶ جستاری بر چگونگی کاربست دیدگاه ساکنان در تدوین مدل مفهومی محله ماندگار ایرانی روزآمد با استفاده از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: محله های عودلاجان، فهادان، جلفا، نارمک و اکباتان) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۱ بار
۷ الگوی تصمیم‌گیری سیاست های زمین شهری در توسعه ی فیزیکی شهر ساری ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۸ ارائه مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایدار روستایی در استان گلستان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۱ بار
۹ تبیین ژئوپلیتیک عملکرد وزارت خارجه در مناسبات قدرت ایران با دول خارجی(۱۲۰۰-۱۲۲۶ ه-ش) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۰ تحلیل اماری سینوپتیکی امواج گرمایی زودرس در شمال غرب ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۱ مطالعه شاخص اقلیم آسایش گردشگری در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۲ ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روشهای سروکوال و رمبراند ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۳ بررسی عوامل و محرک‌های موثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۴ تبیین بنیان های کارکردی حکمروایی فضایی در چارچوب انگارۀ پساساختارگرا ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه