سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۳۹۸، جلد ۱۹، شماره ۵۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی ارتباط گسل‌ها با چشمه‌های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون-کرمانشاه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۱۰ بار
۲ عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۳ بررسی روند تغییرات پوشش برف شمالغرب ایران تحت تاثیر تغییرات اقلیمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۴ ارزیابی سطوح نابرابری و مدل سازی به کمک شاخصهای مکانی و غیر مکانی؛ مورد مطالعه:خراسان شمالی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۵ تاثیر پیاده راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد (نمونه موردی : خیابان طالقانی، محدوده میدان شهید تا مخابرات) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۶ جستاری بر چگونگی کاربست دیدگاه ساکنان در تدوین مدل مفهومی محله ماندگار ایرانی روزآمد با استفاده از روش نظریه زمینه ای (مطالعه موردی: محله های عودلاجان، فهادان، جلفا، نارمک و اکباتان) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۷ الگوی تصمیم‌گیری سیاست های زمین شهری در توسعه ی فیزیکی شهر ساری ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۷ بار
۸ ارائه مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایدار روستایی در استان گلستان ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۹ بار
۹ تبیین ژئوپلیتیک عملکرد وزارت خارجه در مناسبات قدرت ایران با دول خارجی(۱۲۰۰-۱۲۲۶ ه-ش) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۰ تحلیل اماری سینوپتیکی امواج گرمایی زودرس در شمال غرب ایران ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۱ مطالعه شاخص اقلیم آسایش گردشگری در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۸ بار
۱۲ ارائه یک نقشه راه کیفیت خدمات برای آژانس های مسافرتی بوسیله روشهای سروکوال و رمبراند ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۳ بررسی عوامل و محرک‌های موثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۶ بار
۱۴ تبیین بنیان های کارکردی حکمروایی فضایی در چارچوب انگارۀ پساساختارگرا ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه