سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


دنیای میکروب ها، ۱۳۹۷، جلد ۱۱، شماره ۳ (پیاپی ۳۶)
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ زیست پالایی توام جیوه معدنی و آلی از طریق ساخت وکتور نوترکیب pET۲۸a(+)-merA-merB ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - Get XML Data ۱۷ بار
۲ طراحی بیوانفورماتیکی و بهینه سازی تولید آنزیم گلوکزاکسیداز نوترکیب بیان شده در مخمر یارروویا لیپولیتیکا ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۳ زیست پالایی هم زمان جیوه معدنی و آلی با استفاده از وکتور نوترکیب pET۲۸a(+)-merA-merB ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۴ اثرات ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس خارج سلولی سنتز شده از باسیلوس لیکنی فورمیس ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۵ شناسایی جهش های نواحی جهش پذیر داغ ژن ERG۱۱ در جدایه های مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس درغرب مازندران ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۶ تاثیر سیلیبین محبوس شده در نانوذرات میسلی بر بیان ژن mexY در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا مقاوم به سیپروفلوکساسین ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۷ اثر لاکتوباسیلوس های ﭘروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت دستگاه ادراری ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۸ اثر باز‌دارندگی اسانس روغنی چند گیاه دارویی بر قارچ پنی سیلیوم جدا شده از پرتقال ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
۹ ویژگی های ژنومی و آنالیز فیلوژنتیک سویه ایرانی با دامنه میزبانی محدود زانتوموناس سیتری زیرگونه سیتری NIGEB-۸۸ ۱۳۹۷/۱۲/۹ - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه