خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate)   تخفیف ویژه خدمات سرقت ادبی - آذر ماه ۹۷

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


Iranian Journal of Language Teaching Research، ۱۳۹۷، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Refocusing the Digital Lens of Idiomaticity: A Second Look at Understanding Idiomaticity in CALL ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۲ Researcher and Non-researcher Teachers’ Evaluation of ELT Materials: Converging of Diverging? ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
۳ Antecedents of Pleasant and Unpleasant Emotions of EFL Teachers Using an Appraisal-theoretical Framework ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۴ Pronunciation Learning Strategies, Aptitude, and Their Relationship with Pronunciation Performance in Pre-service English Language Teachers in Chile ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۵ Developing Intercultural Communicative Competence through Short Stories: A Qualitative Inquiry ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
۶ A Narrative Study of In-service EAP Teachers’ Cognition on Language Teacher Role Identities ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
۷ The Effect of Combined Peer-Teacher Feedback on Thai Students’ Writing Accuracy ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
۸ BOOK REVIEW: Corpus Linguistics for Vocabulary: A Guide for Research, 1st Edition ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
۹ BOOK REVIEW: Encyclopedia of Language and Education: Language Testing and Assessment (3rd ed.) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۱۰ INTERVIEW: Interview with Professor Barbara Seidlhofer ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه