سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


هیدروژئومورفولوژی، ۱۳۹۷، جلد ۴، شماره ۱۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی نقش لیتولوژی و تکتونیک در روند تحول توپوگرافی پادگانه های رودخانه ی قزل اوزن ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۲ بررسی تأثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرین) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۳ تهیه ی نقشه ی شوری دریاچه ی ارومیه با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و تصاویر لندست-۸ ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۴ برآورد میزان و شدت جابجایی رودخانه‌ی ارس در پهن دشت سیلابی ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۵ تحلیل الگوهای گردش جوی موجد بارش های سیلابی در حوضه ی آبریز بابل رود ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۶ بررسی تأثیر شاخص های مورفومتریک بر روی اندازه ی رسوبات در حوضه ی آبریز تبارک آباد قوچان (شمال شرق ایران) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۷ بررسی رابطه ی بین عوامل زمین شناسی و توپوگرافی با تراکم زهکشی در حوضه ی بهرستاق ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۸ پهنه بندی اثر ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژی بر الگوی زمین لغزش با استفاده از هندسه ی فرکتال (مطالعه ی موردی: حوضه ی تویه دروار) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۹ تخمین خشکسالی با استفاده از شبکه های هوشمند ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۱۰ ارزیابی عملکرد پروژه های آبخیزداری بر میزان فرسایش وحمل رسوب در حوضه ی آبخیز سد سیوند، استان فارس ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه