سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


هیدروژئومورفولوژی، ۱۳۹۷، جلد ۴، شماره ۱۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی نقش لیتولوژی و تکتونیک در روند تحول توپوگرافی پادگانه های رودخانه ی قزل اوزن ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۲ بررسی تأثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرین) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۳ تهیه ی نقشه ی شوری دریاچه ی ارومیه با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و تصاویر لندست-۸ ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۴ برآورد میزان و شدت جابجایی رودخانه‌ی ارس در پهن دشت سیلابی ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۵ تحلیل الگوهای گردش جوی موجد بارش های سیلابی در حوضه ی آبریز بابل رود ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۶ بررسی تأثیر شاخص های مورفومتریک بر روی اندازه ی رسوبات در حوضه ی آبریز تبارک آباد قوچان (شمال شرق ایران) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۵ بار
۷ بررسی رابطه ی بین عوامل زمین شناسی و توپوگرافی با تراکم زهکشی در حوضه ی بهرستاق ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۸ پهنه بندی اثر ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژی بر الگوی زمین لغزش با استفاده از هندسه ی فرکتال (مطالعه ی موردی: حوضه ی تویه دروار) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۴ بار
۹ تخمین خشکسالی با استفاده از شبکه های هوشمند ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۱۰ ارزیابی عملکرد پروژه های آبخیزداری بر میزان فرسایش وحمل رسوب در حوضه ی آبخیز سد سیوند، استان فارس ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه