خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate)   تخفیف ویژه خدمات سرقت ادبی - آذر ماه ۹۷

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


زیست شناسی تکوینی، ۱۳۹۷، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۲ بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۳ بررسی ساختار ریشه های مویین و ریشه های غیر تراریخت گیاه Luffa cylindrica ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۴ تاثیر نانو ذره سلنیوم (Nano-Se) و عصاره سبوس برنج بر جوانه زنی و برخی ویژگی-های مورفوفیزیولوژیکی Astragalus adscendens Boissier ) ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۲ بار
۵ بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک گونه Salvia verticillata L. جمع آوری شده ازمناطق مختلف ایران ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۶ اثر سمیت لیگاند‌های بازشیف مشتق شده از معرف گیرارد-T و کمپلکس‌های دی‌متیل قلع(IV) آن‌ها بر سلول‌های سرطانی کلون ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
۷ روند فنوتیپی صفات تولیدی و رفتاری در یک جمعیت بسته زنبور عسل استان گلستان ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه