خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.

فهرست مقالات


پژوهش و برنامه ریزی شهری، ۱۳۹۷، جلد ۹، شماره ۳۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۱۸ - Get XML Data ۰ بار
۲ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۱۹ - Get XML Data ۰ بار
۳ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۲۰ - Get XML Data ۰ بار
۴ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۲۱ - Get XML Data ۰ بار
۵ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۲۲ - Get XML Data ۰ بار
۶ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۰ بار
۷ فهرست فارسی ۱۳۹۷/۸/۲۳ - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه