سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


تحقیقات آب و خاک ایران، ۱۳۹۷، جلد ۴۹، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۹ بار
۲ بهسازی هدایت هیدرولیکی خاک بستر خاکچال‌ها با مواد طبیعی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۸ بار
۳ مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه سرریزهای کنگره‌ای-ذوزنقه‌ای بر افزایش مقدار اکسیژن محلول آب ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۴ واکنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
۵ بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد گیاه کلزا تحت سناریوهای کم‌آبیاری در دشت قزوین ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۶ تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۶ بار
۷ تخمین عملکرد محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره لندست‌۸ (مطالعه موردی: دشت مغان) ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۱ بار
۸ استفاده همزمان از سیگنال‌های اقلیمی و دمای سطح آب دریا در پیش‌بینی جریان (مطالعه موردی حوضه چشمه-کیله) ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۹ توسعه یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی برای تعیین الگوی کشت بهینه در شرایط کم‌آبیاری ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۹ بار
۱۰ بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه لسی زراعی در شهرک عرفان گرگان ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۱۱ اثرات متقابل تنش قلیائیت، سالیسیلیک‌اسید و نوع خاک بر پارامترهای رشد گیاه ماش (Vigna radiata Wilczek) ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
۱۲ بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی-اشل دریچه سالونی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۵ بار
۱۳ ارزیابی وضعیت ماده آلی خاک با استفاده از تکنیک رگرسیون کریجینگ و تصاویر ماهواره لندست ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۸ بار
۱۴ تحلیل حساسیت پارامترهای مدل دوبعدی انتقال آلودگی در آب‌های کم‌عمق به روش RSA ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۹ بار
۱۵ جذب سطحی فسفر و تعیین شاخصهای بافری در راسته های مختلف خاک یک ردیف پستی بلندی-اقلیمی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۱ بار
۱۶ بررسی اثرات تغییراقلیم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضه زرینه‌رود با استفاده از شاخص‌های SRI و SSWI و مدل SWAT ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۰ بار
۱۷ مقایسه روش‌های ژئوالکتریک، الکترومغناطیس و ورویچ در تعیین سطح آب شور و شیرین آبخوانهای ساحلی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۱۸ تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۹ بار
۱۹ جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده پلی وینیل الکل از کمپوست زباله‌های جامد شهری ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
۲۰ پایش شاخص تغذیه نیتروژن به منظور بهبود کارآیی مصرف کود ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه