سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


تحقیقات آب و خاک ایران، ۱۳۹۷، جلد ۴۹، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۴ بار
۲ بهسازی هدایت هیدرولیکی خاک بستر خاکچال‌ها با مواد طبیعی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۸ بار
۳ مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه سرریزهای کنگره‌ای-ذوزنقه‌ای بر افزایش مقدار اکسیژن محلول آب ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۴ واکنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۵ بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد گیاه کلزا تحت سناریوهای کم‌آبیاری در دشت قزوین ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۸ بار
۶ تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۸ بار
۷ تخمین عملکرد محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره لندست‌۸ (مطالعه موردی: دشت مغان) ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۸ استفاده همزمان از سیگنال‌های اقلیمی و دمای سطح آب دریا در پیش‌بینی جریان (مطالعه موردی حوضه چشمه-کیله) ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۸ بار
۹ توسعه یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی برای تعیین الگوی کشت بهینه در شرایط کم‌آبیاری ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۴ بار
۱۰ بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه لسی زراعی در شهرک عرفان گرگان ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۸ بار
۱۱ اثرات متقابل تنش قلیائیت، سالیسیلیک‌اسید و نوع خاک بر پارامترهای رشد گیاه ماش (Vigna radiata Wilczek) ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۱۲ بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی-اشل دریچه سالونی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
۱۳ ارزیابی وضعیت ماده آلی خاک با استفاده از تکنیک رگرسیون کریجینگ و تصاویر ماهواره لندست ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۲۳ بار
۱۴ تحلیل حساسیت پارامترهای مدل دوبعدی انتقال آلودگی در آب‌های کم‌عمق به روش RSA ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۶ بار
۱۵ جذب سطحی فسفر و تعیین شاخصهای بافری در راسته های مختلف خاک یک ردیف پستی بلندی-اقلیمی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۴ بار
۱۶ بررسی اثرات تغییراقلیم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضه زرینه‌رود با استفاده از شاخص‌های SRI و SSWI و مدل SWAT ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۳ بار
۱۷ مقایسه روش‌های ژئوالکتریک، الکترومغناطیس و ورویچ در تعیین سطح آب شور و شیرین آبخوانهای ساحلی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۴ بار
۱۸ تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۰ بار
۱۹ جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده پلی وینیل الکل از کمپوست زباله‌های جامد شهری ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۸ بار
۲۰ پایش شاخص تغذیه نیتروژن به منظور بهبود کارآیی مصرف کود ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه