سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


، ۱۳۹۷، جلد ۳۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Comparing Orthodontist, Prosthodontist, Dental and Non-Dental Student Views on the Impact of Buccal Corridor on Smile Attractiveness of Women with Different Face Shapes ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۲ Oral Midazolam Vs Promethazine as Pre Sedation Medication in Pediatric Dentistry ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۱ بار
۳ Perceived barriers to the production of scientific articles among faculty members of some of Iranian dental schools ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۰ بار
۴ Parents Education and Oral Health Care in Early Childhood Caries prevention In Varamin City; Iran: A Cross Sectional Study ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۹ بار
۵ The Compliance of Selected Toothpastes Beam, Sensodyne, Crest, Unique, Colgate to the Global Standard of Fluoride Content ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۶ The Examination of the Reasons for the Need to Change and Integrate in the Dental Curriculum in Iran and the World ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۳ بار
۷ Maxillary Implant-Supported Over-Denture, Role of Attachment Selection on Treatment Success Rate: A Literature Review ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۳ بار
۸ Dental Management of a Patient with Amelogenesis Skeletal Class III Multidisciplinary Malocclusion & Anterior Open bite; A Case Report ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه