سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


، ۱۳۹۷، جلد ۲۵، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ IGF1 CA-Repeat Polymorphism and Prostate Cancer Development in Isfahan Province of Iran ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۲ The Analgesic Effects of Ketamine, Ketorolac and Dexamethasone after Adenotonsillectomy Surgery in Children Aged 4 to 18 Years ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۵ بار
۳ The Effect of Resin Cement Type and Cementation Technique on Bond Strength of Fiber Posts ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۴ Synthesis and Biological Evaluation of 4-hydroxychromenyl arylmethyl-6-hydroxy pyrimidine-2, 4-dione Derivatives ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
۵ Molecular Epidemiology of Breast Cancer among Iranian-Azeri Population based on P53 Research ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۰ بار
۶ Destruction of Recombinant Tissue Plasminogen Activator (rtPA) -Loaded Echogenic Liposomes under Dual Frequency Sonication ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۱۲ بار
۷ Dose-volume Analysis of Heart and Lung during 3D planning of Tangential Breast Cancer Irradiation ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۸ Biological Diversity and the Synanthropy Behvaiour of Calliphoridae Flies in Abadan County, 2015 ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۷ بار
۹ Report of a Variation of the Right Common Carotid Artery ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۹ بار
۱۰ The perspectives of Traditional Persian Medicine on the Diagnosis and Treatment of Migraine ۱۳۹۷/۸/۱۶ - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه