سامانه مدیریت اسناد ( سبا )
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


فرهنگ و اندیشه ریاضی، ۱۳۹۷، جلد ۳۷، شماره ۶۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۱ بار
۲ ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۸ بار
۳ پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۱ بار
۴ آغاز توپولوژی در لهستان ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۸ بار
۵ توپولوژِ تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟ ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۸ بار
۶ رتبه بندی رأس‌های گراف ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۶ بار
۷ روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۷ بار
۸ مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۸ بار
۹ جنبه های حرکت براونی ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه