سامانه مدیریت اسناد ( سبا )
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست مقالات


Journal of Seismology and Earthquake Engineering، ۱۳۹۷، جلد ۱۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Source Parameterization of Finite Faults in Earthquake Ground Motion Simulation ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۳ بار
۲ Dynamic Properties of Firoozkooh Sand-Silt Mixtures ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۰ بار
۳ Seismic Assessment of Trapezoidal-Shaped Hills Induced by Strong Ground Motion Records ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۲ بار
۴ Equivalent Diagonal Strut Method for Masonry Walls in Pinned Connection and Multi-Bay Steel Frames ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۸ بار
۵ The Effects of Soil-Structure Interaction on Seismic Response of Steel Moment Resisting Frames ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۲ بار
۶ Seismic Performance of Tall Buildings with Impact Damper under Near and Far-Field Earthquakes ۱۳۹۷/۸/۱۵ - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه