سامانه مدیریت اسناد ( سبا )
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
جستارهای زبانی Language Related Research
دوره ۹ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳ ۹
نشریه اندیشنامه ولایت
دوره ۳ - شماره ۵ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲ ۶
صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲ ۱
حسابداری دولتی
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲ ۱
Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲ ۶
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۴/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲ ۶
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲ ۶
تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۷۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۷۸/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۲۳
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۲
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۷۹/۱/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۲
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۷۹/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۷
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۲
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۸۰/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۸
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۵
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۲
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۸۱/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۸۱/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۴
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۱
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۸۲/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۴
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۸۲/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۴
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۸۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۵
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۸۲/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۶
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۸۳/۱/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۹
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۸۳/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۷
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۸۴/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۸۴/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۳
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۸۴/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۸۵/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۸۵/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۸۵/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۸۶/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۸۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۸۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۸۷/۱/۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱ ۹
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۸۷/۴/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۸۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۸۸/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۸۸/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۷
دوره ۱۱ - شماره ۴ ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۸۹/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۷
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۸۹/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۸۹/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۰/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱ ۸
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین
 
تعداد کل مقالات: ۴۹۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |