سامانه مدیریت اسناد ( سبا )
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های معماری اسلامی Iran University of Science and Technology
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۵
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۲
پژوهش های محیط زیست
دوره ۹ - شماره ۱۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۲
پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۶ ۶
پژوهش های خاک
دوره ۳۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱
پژوهش های تاریخی اسلام و ایران پژوهش های تاریخی اسلام و ایران
دوره ۱۲ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۰
پژوهش آب در کشاورزی
دوره ۳۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۱
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل مهندسی زیر ساخت حمل و نقل
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
دوره ۱۱ - شماره ۱ (۱۳۹۷) ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۲
فقه و اصول
دوره ۵۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۶ ۸
زن و جامعه
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۶
جمعیت
دوره ۲۳ - شماره ۱۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۷
تاریخ و فرهنگ
دوره ۴۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۳۹۷/۹/۶ ۶
Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۶ ۶
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۶ ۶
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۶
دوره ۱۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۳
International Journal of Coastal and Offshore Engineering International Journal of Coastal and Offshore Engineering
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱
Geopersia
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۲
Iranian Journal of Health Sciences
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۶
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۶ ۳
Acta Medica Iranica
دوره ۵۶ - شماره ۸ ۱۳۹۷/۶/۴ ۱۳۹۷/۹/۶ ۱۳
شیلات Journal of Fisheries
دوره ۷۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱
توسعه آبزی پروری Journal of Aquaculture Development
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱
Iranian Journal of Applied Animal Science Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۷
International Journal of Agricultural Management and Development International Journal of Agricultural Management and Development
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
دوره ۹ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۴
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت Journal of Literary Criticism and Rhetoric
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱۴
پژوهش های جغرافیای انسانی
دوره ۵۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱۴
مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۴ ۸
مدیریت دولتی
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۷
مدیریت بازرگانی
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱۱
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۵ - شماره ۸۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۴ ۵
صنعت لاستیک
دوره ۲۲ - شماره ۹۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۵
سیاست نامه علم و فناوری
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۴ ۷
پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)
دوره ۳۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱
روانشناسی
دوره ۲۲ - شماره ۸۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۲
حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱۵
ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal
دوره ۶ - شماره ۲۳ 0 ۱۳۹۷/۹/۴ ۷
به زراعی نهال و بذر Seed and Plant Production Journal
دوره ۳۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱
Journal of Industrial and Systems Engineering Journal of Industrial and Systems Engineering
دوره ۱۲ - شماره Special issue on Project Management and Control ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱
دوره ۱۲ - شماره Special issue on Statistical Processes and Statistical Modelling ۱۳۹۸/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۸
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۳ ۱۳۹۷/۹/۴ ۱۲
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۹ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۲ - شماره ۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۸
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۷۶ - شماره ۸ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۳
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۴ ۶
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
دوره ۲۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۳ ۱۱
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۲۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |