سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های پولی و بانکی Monetary and Banking Research
دوره ۱۱ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۶
پژوهش های سلولی و مولکولی
دوره ۳۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱
مدیریت استاندارد و کیفیت
دوره ۸ - شماره پاییز ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱
فیزیک کاربردی
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۶
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۱۶۰ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۴
Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱
Research on History of Medicine
دوره ۷ - شماره ۴ Dec ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۴
Hepatitis Monthly
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۲
Journal of Reproduction and Infertility
دوره ۲۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۹
Annals of Military and Health Science Research
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱
Journal of Contemporary Islamic Studies
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۷
روانشناسی پیری
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱
فصلنامه نقد کتاب ادبیات Literature Quarterly Book Review
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۲۰
International Journal of Data Envelopment Analysis International Journal of Data Envelopment Analysis
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۲
پژوهشنامه فلسفه دین
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۲
پژوهش های پولی و بانکی Monetary and Banking Research
دوره ۱۱ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۶
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰
پژوهش های اخلاقی
دوره ۹ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۶
مهندسی عمران شریف
دوره ۳۴ - شماره ۳.۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۲
فناوری آموزش
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۲۰
شیمی کاربردی Journal of Applied Chemistry
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۵
زیست شناسی کاربردی
دوره ۳۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱
دراسات الادب المعاصر دراسات الادب المعاصر
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۷
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی Journal of Applied researches in Geographical Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۵۴ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴
آموزه های قرآنی
دوره ۱۳۸۶ - شماره ۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳
Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱
International Journal of Travel Medicine and Global Health
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۷
International Journal of School Health
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰
Journal of Paramedical Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۷۶ - شماره ۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۳
وقایع علوم کاربردی ورزش Annals of applied sport science
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸
فیزیک اتمی و مولکولی
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱
منظر
دوره ۱۰ - شماره ۴۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۳۵
تعلیم و تربیت استثنائی Journal of Exceptional Education
دوره ۲ - شماره ۱۵۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۷
Categories and General Algebraic Structures with Application
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۸
Archives of Clinical Infectious Diseases
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱
Iranian Red Crescent Medical Journal
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱
تحقیقات مدیریت آموزشی Educational Administration Research
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱
فرهنگ رضوی
دوره ۶ - شماره ۲۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۷
حقوقی دادگستری The Judiciarys Law Journal
دوره ۸۲ - شماره ۱۰۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱
Anesthesiology and Pain Medicine
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱
Asian Journal of Sports Medicine
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱
International Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱
Organic Chemistry Research Organic Chemistry Research
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۲
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره ۸ - شماره ۱۶ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۷
رفتار حرکتی
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱
تاکسونومی و بیوسیستماتیک Taxonomy and Biosystematics
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱
Journal of Insect Biodiversity and Systematics Journal of Insect Biodiversity and Systematics
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱
Journal of Health Management and Informatics
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۵
Journal of Research in Health Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۴
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۲۹۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |