سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مطالعات تاریخ فرهنگی Cultural History Studies
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۶
جغرافیا Geography
دوره ۱۴ - شماره ۵۱ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۲
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی Journal of Innovation and Creativity in Human Science
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۷
Journal of Rangeland Science Journal of Rangeland Science
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۹
Modern Care Journal
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۱
رسانه
دوره ۲۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۷
جامعه، فرهنگ، رسانه
دوره ۷ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۱
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی The History of Islamic Culture and Civilization Journal
دوره ۹ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۶
برنامه ریزی و توسعه گردشگری Journal of Tourism Planning and Development
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۷
Poultry Science Journal Poultry Science Journal
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۱۰
Journal of Operation and Automation in Power Engineering Journal of Operation and Automation in Power Engineering
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۱۱
Archives of Pediatric Infectious Diseases
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۱
Pollution Pollution
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۲
Iranian Journal of Environmental Sciences
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۲
ژورنال بین المللی تحقیقات در آموزش انگلیسی International journal of research in english education
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۳
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت Management strategies in health system
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۹
مدلسازی اقتصاد سنجی journal of economic modeling
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۶
مدیریت توسعه و تحول Journal of Development and Evolution Mnagement
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
پژوهشنامه بازرگانی Iranian Journal of Trade Studies
دوره ۲۲ - شماره ۸۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
پژوهش های نوین روانشناختی
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
پژوهش های تجربی حسابداری
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۰
پژوهش های باستان شناسی
دوره ۸ - شماره ۱۸ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۲
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
دوره ۱۰ - شماره ۴۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۰
پژوهش فیزیک ایران Iranian Journal of Physics Research
دوره ۱۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱
پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱
پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing
دوره ۱۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۰
مکانیک سازه ها و شاره ها
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۲۴
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) Journal of Advanced Materials In Engineering
دوره ۳۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۸
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دوره ۴۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۵
مسکن و محیط روستا Journal of Housing and Rural Environment
دوره ۳۷ - شماره ۱۶۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۰
فیزیولوژی و تکوین جانوری
دوره ۱۱ - شماره ۴پائیز ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۸
دوره ۱۲ - شماره ۱ زمستان ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۸
سیاست خارجی
دوره ۳۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۶
زیست فناوری
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۲
دانش آب و خاک Water and Soil Science
دوره ۲۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۱
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
تحقیقات جغرافیایی Geographical Research
دوره ۳۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۳
تحقیقات آفات گیاهی Plant Pests Research
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۶۵
تاریخ اسلام و ایران History of Islam and Iran
دوره ۲۸ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
بررسی های حسابداری و حسابرسی THE IRANIAN ACCOUNTING AND AUDITING REVIEW
دوره ۲۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۶
اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۶
اقتصاد فضا و توسعه روستایی
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۸
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
دوره ۲۷ - شماره ۱۰۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۳
ادب فارسی Persian Literature
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۷
Mechanics of Advanced Composite Structures Mechanics of Advanced Composite Structures
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۹
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
دوره ۳۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۲
Journal of Health Sciences and Surveillance System
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۶
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۹ ۱۴
صفحه 18 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۱۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |