خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۹
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۵ - شماره ۱۱- ۲۴۳ ۱۳۷۹/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۵ - شماره ۱۲- ۲۵۱ ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۵ - شماره ۱۳- ۲۵۵ ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۶ - شماره ۱۴- ۲۷۲ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
دوره ۶ - شماره ۱۵- ۲۷۸ ۱۳۸۰/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
Journal of Rehabilitation Sciences and Research
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۵
گام‌های توسعه در آموزش پزشکی Strides in Development of Medical Education
دوره ۱۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱
فصلنامه نقد کتاب فلسفه،کلام و عرفان Philosophyandtheologyandmysticism Quarterly Book Review
دوره ۸ - شماره ۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱
مهندسی برق دانشگاه تبریز
دوره ۴۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۴۰
علوم و فنون دریایی
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۵
اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۰
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱
Caspian Journal of Enviromental Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۸
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز Alborz University Medical Journal
دوره ۷ - شماره ۷:supplement ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۸
Journal of Medical Education
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۷
مجله پژوهش سلامت Health research journal
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱
مطالعات اجتماعی ایران
دوره ۱۱ - شماره ۳(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۶
تحقیقات غلات Cereal Research
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۱۰
Teaching English Language Teaching English Language
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۸۹/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۷ ۷
پژوهشنامه اخلاق
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۴
مهندسی صنایع و مدیریت
دوره ۳۴ - شماره ۱.۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۶
مهندسی آبیاری و آب ایران
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۳/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۹
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۲/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
مدلسازی در مهندسی Journal of Modeling in Engineering
دوره ۱۶ - شماره ۵۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱
صنایع الکترونیک
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۱/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۶
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۴/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
روستا و توسعه Village and Development
دوره ۲۰ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
دوره ۲۰ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
دوره ۲۰ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
رفتار حرکتی
دوره ۱۰ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام Journal of Political sociology of Islamic world
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۸۲/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
دوره ۱۹ - شماره ۲ ۱۳۸۲/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۱۰ - شماره ۲۳۲ ۱۳۷۹/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱
صفحه 18 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۶۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |