سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
دوره ۱۹ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۸
چشم انداز مدیریت صنعتی
دوره ۸ - شماره ۳۱ (۱۳۹۷) ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۷
پژوهشنامه انقلاب اسلامی
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱
پژوهش های نوین روانشناختی
دوره ۱۳ - شماره ۵۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۵
پژوهش های فلسفی – کلامی
دوره ۲۰ - شماره ۷۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۰
پژوهش های راهبردی سیاست
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۱
پژوهش های جغرافیای طبیعی پژوهش های جغرافیای طبیعی
دوره ۵۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۲
پژوهش های ارتباطی
دوره ۲۵ - شماره ۹۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۶
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
دوره ۱۰ - شماره ۴۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۰
مهندسی معدن
دوره ۱۳ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۴
مطالعات روان شناختی
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۹
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳
مطالعات ایرانی
دوره ۱۷ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۱
مطالعات اجتماعی ایران
دوره ۱۲ - شماره ۳(اولین ویژه نامه کردستان) ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۶
صفه
دوره ۲۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۷
روستا و توسعه Village and Development
دوره ۲۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۷
دریا فنون
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱
جغرافیا و پایداری محیط Geography and Sustainability of Environment
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۷
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی Journal of Innovation and Creativity in Human Science
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۹
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار Environmental Research
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۱
Iranian Economic Review Iranian Economic Review
دوره ۲۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۲
Gas Processing
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱
Future of Medical Education Journal
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۷
International Journal of Smart Electrical Engineering International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره ۷ - شماره ۰۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۶
پژوهشنامه معارف قرآنی
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۷
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی Social and Economic History Studies
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۶
پژوهش های جامعه شناسی معاصر
دوره ۷ - شماره ۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱
پژوهش حقوق خصوصی
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۱
هویت شهر
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۸
نظریه های کاربردی اقتصاد
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۰
نامه انجمن جمعیت شناسی
دوره ۱۲ - شماره ۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۷
مهندسی حمل و نقل مهندسی حمل و نقل
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶
مطالعات زبانی و بلاغی مطالعات زبانی و بلاغی
دوره ۹ - شماره ۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۴
مدیریت توسعه فناوری
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۶
فناوری آموزش
دوره ۱۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۲۰
علوم و مهندسی سطح ایران
دوره ۱۴ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۹
علوم و فنون هسته‌ای
دوره ۱۷ - شماره ۸۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۲
صنعت لاستیک
دوره ۲۳ - شماره ۹۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۶
روانشناسی مدرسه
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۹
روانشناسی سلامت
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۰
حقوقی دادگستری The Judiciarys Law Journal
دوره ۸۲ - شماره ۱۰۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران Iranian Journal of Forest and Range Protection Research
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۰
تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations
دوره ۱۴ - شماره ۲(پیاپی ۲۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷) ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۷
بیماریهای گیاهی Iranian Journal of Plant Pathology
دوره ۵۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۸
اندازه گیری تربیتی Journal of Educational Measurement
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۹
اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۹
ادبیات پایداری
دوره ۱۰ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶
ادبیات تطبیقی
دوره ۱۰ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳
نثر پژوهی ادب فارسی
دوره ۲۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۰
مجله علمی پزشکی جندی شاپور Jundishapur Scientific Medical Journal
دوره ۱۷ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۸
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۳۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |