خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
رسانه های دیداری و شنیداری رسانه های دیداری و شنیداری
دوره ۶ - شماره ۱۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۶ - شماره ۱۳ ۱۳۸۹/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۴
دوره ۶ - شماره ۱۴ ۱۳۸۹/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۷ - شماره ۱۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۷ - شماره ۱۶ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۸ - شماره ۱۹ ۱۳۹۱/۱/۱۳ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۹ - شماره ۲۰ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۹ - شماره ۲۱ ۱۳۹۲/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲۳ ۱۳۹۳/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۱۰ - شماره ۲۴ ۱۳۹۳/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۲۵ ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۴
دوره ۱۱ - شماره ۲۶ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۱۲ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
فناوری آزمون های غیر مخرب فناوری آزمون های غیر مخرب
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
Earth Observation and Geomatics Engineering Earth Observation and Geomatics Engineering
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
Journal of Advanced Sport Technology Journal of Advanced Sport Technology
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱
Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
فلسفه تربیت فلسفه تربیت
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۵
پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۵
پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
مطالعات دفاع مقدس
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
نقد و نظریه ادبی Literary Theory and Criticism
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
Iranian Journal of Language Teaching Research Iranian Journal of Language Teaching Research
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۲/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۱ - شماره Issue ۳ (Special Issue) ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۲
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۱
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۴/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۱
دوره ۴ - شماره Issue ۳ (Special Issue) ۱۳۹۵/۷/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۱
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۱
دوره ۵ - شماره Issue ۳ (Special Issue) ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۱
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۷۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |