سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Journal of Crop Nutrition Science Journal of Crop Nutrition Science
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۶
International Journal of Architecture and Urban Development International Journal of Architecture and Urban Development
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۷
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۸
دوره ۳ - شماره ۵ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۶
دوره ۴ - شماره ۷ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۷
مهندسی زراعی مهندسی زراعی
دوره ۴۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
مدیریت و توسعه ورزش
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۰
فلسفه
دوره ۴۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
فرآوری و نگهداری مواد غذایی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۰
سیاستگذاری عمومی
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
زن و جامعه
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۴
جستارهای سیاسی معاصر Contemporary Political Studies
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۶
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۶
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۴
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
دوره ۲۸ - شماره ۱۶۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۲۱
فصلنامه علوم قرآن و حدیث حسنا Hosna journal
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۶
نشریه سالمندشناسی Journal of gerontology
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی Journal of Optoelectronical Nanostructures
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۷
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی
دوره ۱۳ - شماره ۲۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۲
چغندرقند Journal of Sugar Beet
دوره ۳۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
پژوهش های فلسفی
دوره ۱۲ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۲
پژوهش های زبان شناسی Researches in Linguistics
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
پژوهش های حفاظت آب و خاک
دوره ۲۵ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۹
پژوهش های جغرافیای انسانی
دوره ۵۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۵
مواد نوین
دوره ۹ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۲
مدیریت فردا
دوره ۱۷ - شماره ۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۹
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۷ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۲۱
روانشناسی تربیتی
دوره ۱۴ - شماره ۴۸ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۴
برنامه ریزی منطقه ای Journal of Zonal Planing
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۴۱
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۸
انسان و محیط زیست Human and Environment
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
International Journal of Agricultural Management and Development International Journal of Agricultural Management and Development
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
اخلاق زیستی The Iranian Journal of Bioethics
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
دوره ۲۲ - شماره Supplement ۱ (The ۱۵th Iranian National Congress of Biochemistry & ۶th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology) ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۹
نامه معماری و شهرسازی
دوره ۱۱ - شماره ۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۷
نامه آموزش عالی
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۷
مدیریت توسعه فناوری
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۶
روش ها و مدل های روان شناختی
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۷
راهبرد
دوره ۲۷ - شماره ۸۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۸
Health Education and Health Promotion
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱
پرستاری قلب و عروق Cardiovascular Nursing Journal
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۲
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۸
خانواده و پژوهش Quarterly journal of family and research
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۷
علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۶
جغرافیا Geography
دوره ۱۵ - شماره ۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱
جستارهای زبانی Language Related Research
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۷۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۰
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۷۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱
صفحه 4 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۹۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |