سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
علوم و فنون هسته‌ای
دوره ۱۲ - شماره ۶۴ ۱۳۹۲/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۵
علوم مدیریت ایران
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱
تاریخ روابط خارجی History of Foreign Relations
دوره ۱۹ - شماره ۷۵ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲
به زراعی نهال و بذر Seed and Plant Production Journal
دوره ۳۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۷
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۷
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲۰
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲۱
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲۱
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲۱
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲۱
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۲۱
Iranian Journal of Blood and Cancer
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۷
حیات Hayat
دوره ۲۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱
کهن نامه ادب پارسی Classical Persian Literature
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۲
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۳
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۷
فناوری تولیدات گیاهی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۵
زمین شناسی نفت ایران Iranian Journal of Petroleum Geology
دوره ۸ - شماره ۱۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۶
دولت پژوهی
دوره ۴ - شماره ۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۶
تحقیقات سیاسی بین المللی
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱
جراحی استخوان و مفاصل ایران Iranian Journal of Orthopaedic Surgery
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۳
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران The Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility
دوره ۲۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۰
ژورنال پزشکی بین المللی الکترونیک International electronic journal of medicine
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱
فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی Information and Communication Technology in Educational Sciences
دوره ۹ - شماره ۲ (پیاپی ۳۴) ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱
مهندسی مکانیک امیرکبیر
دوره ۵۰ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱۸
مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies
دوره ۱۱ - شماره ۵۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره ۶ - شماره ۲۴ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱
فیزیولوژی گیاهان زراعی crop physiology journal
دوره ۱۰ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۸
علوم و فنون هسته‌ای
دوره ۱۲ - شماره ۶۵ ۱۳۹۲/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱۲
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی Metabolism and Exercise a Biannual Journal
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۶
جهانی رسانه Global Media Journal
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۷
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی Applied Research on English Language
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۲
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
دوره ۳۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۲۳
Physical Treatments
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۷
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۱۷۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱۹
Persian Literary Studies Journal
دوره ۷ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱
بوم شناسی گیاهان زراعی Agroecology Journal
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱
اقتصاد کاربردی
دوره ۹ - شماره بهار ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۴
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۱۰ - شماره ۲۳ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱۵
نقد ادبی
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۸
مهندسی سازه و ساخت مهندسی سازه و ساخت
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱۴
مطالعات شبه قاره
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۵
مدیریت فردا
دوره ۱۷ - شماره ۵۷ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱۴
مدیریت دولتی
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۷
مجله حقوقی بین المللی
دوره ۳۶ - شماره ۶۰ (بهار- تابستان) ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱
علوم و فنون دریایی
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۴
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی Metabolism and Exercise a Biannual Journal
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۶
زیست شناسی جانوری تجربی
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱۲
صفحه 4 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۳۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |