خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Iranian Journal of Language Teaching Research Iranian Journal of Language Teaching Research
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۶ - شماره Issue ۳ (Special Issue) ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
مکانیک سنگ ایران
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۶/۷ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱
مهندسی دریا Journal of Marine Engineering
دوره ۱۴ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۷
مجله مدیریت بهداشت و درمان
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
هیدروژئومورفولوژی
دوره ۴ - شماره ۱۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۴ - شماره ۱۵ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
مجله سلامت جامعه community health journal
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۵
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
Journal of Nanoanalysis
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
دوره ۲ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
مطالعات فهم حدیث
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
علوم و مهندسی آب و فاضلاب Journal of Water and Wastewater Science and Engineering
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۳
مدیریت مدرسه Journal of School Adminstration
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱
توانمند سازی کودکان استثنایی
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۳
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۴
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۴/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۵/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۵
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۹
زیست شناسی تکوینی Developmental Biology
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۵
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
پژوهشنامه امامیه Journal of Imamiyyah Studies
دوره ۳ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۸
World Sociopolitical Studies
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
پژوهش در ورزش تربیتی
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۶ - شماره ۱۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
Journal of Energy Management and Technology
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۶۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |