خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.

فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 113 ۱۳۹۷/۸/۲۲
2 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 131 ۱۳۹۷/۸/۲۰
3 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 200 ۱۳۹۷/۸/۱۹
4 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 154 ۱۳۹۷/۸/۱۹
5 1024-0772 - تحقیقات حقوقی 3753 ۱۳۹۷/۸/۱۹
6 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 168 ۱۳۹۷/۸/۱۹
7 2645-4092 - روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی 21 ۱۳۹۷/۸/۱۹
8 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 171 ۱۳۹۷/۸/۱۹
9 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 93 ۱۳۹۷/۸/۱۹
10 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 400 ۱۳۹۷/۸/۱۹
11 2251-7960 2423-4419 پژوهش های فلسفی 451 ۱۳۹۷/۸/۱۳
12 - - رسانه های دیداری و شنیداری رسانه های دیداری و شنیداری 139 ۱۳۹۷/۸/۱۳
13 2322-2301 2538-1571 Journal of System Management Journal of System Management 90 ۱۳۹۷/۸/۱۳
14 - - کودکان استثنایی Journal of exceptional children 334 ۱۳۹۷/۸/۱۳
15 2383-4536 - Journal of Applied and Computational Mechanics   Journal of Applied and Computational Mechanics   113 ۱۳۹۷/۸/۱۳
16 - - جغرافیای اجتماعی شهری جغرافیای اجتماعی شهری 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
17 - - مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
18 - - Majlesi Journal of Electrical Engineering Majlesi Journal of Electrical Engineering 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
19 - - گل و گیاهان زینتی گل و گیاهان زینتی 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
20 - - فناوری آزمون های غیر مخرب فناوری آزمون های غیر مخرب 20 ۱۳۹۷/۸/۱۰
21 - - Earth Observation and Geomatics Engineering Earth Observation and Geomatics Engineering 18 ۱۳۹۷/۸/۱۰
22 - - Iranian Journal of Energy and Environment Iranian Journal of Energy and Environment 449 ۱۳۹۷/۸/۱۰
23 - - Journal of Applied Research in Water and Wastewater Journal of Applied Research in Water and Wastewater 65 ۱۳۹۷/۸/۱۰
24 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 53 ۱۳۹۷/۸/۱۰
25 - - زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی 21 ۱۳۹۷/۸/۱۰
26 0039-8969 - تحقیقات اقتصادی Journal of Economic Research 1671 ۱۳۹۷/۸/۷
27 2345-5462 - فناوری آموزش 407 ۱۳۹۷/۸/۷
28 2228-7922 2251-6549 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME 119 ۱۳۹۷/۸/۷
29 2423-3781 2423-379x Journal of Quality Engineering and Production Optimization Journal of Quality Engineering and Production Optimization 24 ۱۳۹۷/۸/۶
30 - - لسان مبین 322 ۱۳۹۷/۸/۶
31 1735-1138 2538-2519 مطالعات تجربی حسابداری مالی 332 ۱۳۹۷/۸/۶
32 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 453 ۱۳۹۷/۸/۶
33 2228-5512 2322-2808 Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology 2557 ۱۳۹۷/۸/۱
34 2588-3941 2588-395x علوم و مهندسی آب و فاضلاب Journal of Water and Wastewater Science and Engineering 61 ۱۳۹۷/۷/۳۰
35 2423-673X 2423-6721 Journal of Chemical and Petroleum Engineering Journal of Chemical and Petroleum Engineering 157 ۱۳۹۷/۷/۳۰
36 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 355 ۱۳۹۷/۷/۲۹
37 2345-6604 2345-6566 Poultry Science Journal Poultry Science Journal 96 ۱۳۹۷/۷/۲۹
38 1735-708X - مطالعات هنر اسلامی 0 ۱۳۹۷/۷/۲۵
39 1022-4211 - اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 449 ۱۳۹۷/۷/۲۵
40 1027-1961 - جمعیت 350 ۱۳۹۷/۷/۲۳
41 2228-7906 - پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی History Of Islamic Civilization 266 ۱۳۹۷/۷/۲۳
42 2251-7812 - پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research 178 ۱۳۹۷/۷/۲۱
43 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۷/۲۱
44 2345-4296 - نشریه روشهای عددی در مهندسی عمران Numerical Methods in Civil Engineering 34 ۱۳۹۷/۷/۱۸
45 2322-4460 2383-0417 Journal of Computing and Security Journal of Computing and Security 72 ۱۳۹۷/۷/۱۸
46 2008-8221 - فصلنامه روابط خارجی Iranian Review of Foreign Affairs 1008 ۱۳۹۷/۷/۱۸
47 2008-7985 - نشریه علمی پژوهشی خلیج فارس Journal of the Persian Gulf Marine Sciences 166 ۱۳۹۷/۷/۱۸
48 1735-1057 - Journal of Money and Economy Money and Economy 139 ۱۳۹۷/۷/۱۸
49 1735-0573 - تاریخ علم History of Science 483 ۱۳۹۷/۷/۱۸
50 - - مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 121 ۱۳۹۷/۷/۱۸
51 2008-6121 - مدیریت و پژوهش های دفاعی 62 ۱۳۹۷/۷/۱۸
52 - - پژوهشنامه خراسان بزرگ 207 ۱۳۹۷/۷/۱۸
53 2228-6616 2476-6070 سراج منیر 179 ۱۳۹۷/۷/۱۸
54 1735-5400 2008-2797 مهندسی شیمی ایران 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
55 2322-1305 - مهندسی و مدیریت کیفیت 7 ۱۳۹۷/۷/۱۸
56 - - الکترو مغناطیس کاربردی Journal of Applied Electromagnetic 71 ۱۳۹۷/۷/۱۸
57 - - روانشناسی نظامی 135 ۱۳۹۷/۷/۱۸
58 2008-8906 2322-2190 تاکسونومی و بیوسیستماتیک Taxonomy and Biosystematics 252 ۱۳۹۷/۷/۱۸
59 1735-1677 - پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 160 ۱۳۹۷/۷/۱۸
60 2423-4664 1027-9938 هستی و شناخت 45 ۱۳۹۷/۷/۱۸
61 1683-0857 - صنایع الکترونیک 115 ۱۳۹۷/۷/۱۸
62 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 287 ۱۳۹۷/۷/۱۸
63 2383-4064 - پژوهشنامه مدیریت تحول 127 ۱۳۹۷/۷/۱۸
64 1021-5107 - پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 424 ۱۳۹۷/۷/۱۸
65 - - التیام 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
66 2008-9384 - ادبیات عرفانی Mystical Literature 125 ۱۳۹۷/۷/۱۸
67 2345-5748 - انجمن مهندسی صوتیات ایران Journal of Acoustical Engineering Society of Iran 68 ۱۳۹۷/۷/۱۸
68 1735-9767 2423-6187 اللغه العربیه و آدابها اللغه العربیه و آدابها 646 ۱۳۹۷/۷/۱۸
69 2228-5431 - بورس اوراق بهادار Quarterly Journal of Securities Exchange 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
70 2345-4253 2345-4261 پژوهش در نشخوارکنندگان 218 ۱۳۹۷/۷/۱۸
71 2008-6563 - پژوهش علف های هرز 115 ۱۳۹۷/۷/۱۸
72 2228-5563 - ادیان و عرفان Religions and Mastitism 998 ۱۳۹۷/۷/۱۸
73 2008-9120 2538-4198 علوم قرآن و حدیث 133 ۱۳۹۷/۷/۱۸
74 1027-2690 - رهیافت 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
75 2008-4439 - ژنتیک نوین 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
76 - - رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) 344 ۱۳۹۷/۷/۱۸
77 3008-539X - نشاء علم 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
78 2322-3251 2345-4172 Gas Processing 55 ۱۳۹۷/۷/۱۸
79 - - Iranian Review of UN 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
80 2423-4087 2423-4079 Journal of Particle Science and Technology Journal of Particle Science and Technology 57 ۱۳۹۷/۷/۱۸
81 1016-1058 2228-7841 Progress in Biological Sciences Progress in Biological Sciences 162 ۱۳۹۷/۷/۱۸
82 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 122 ۱۳۹۷/۷/۱۸
83 2008-8116 - معرفت ادیان 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
84 1023-6015 - معرفت 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
85 2042-2322 - معرفت اقتصاد اسلامی 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
86 2008-0468 2008-0468 جهانی رسانه Global Media Journal 246 ۱۳۹۷/۷/۱۸
87 2538-5917 - مطالعات قرآنی 264 ۱۳۹۷/۷/۱۸
88 2476-3187 - Iranian Journal of English for Academic Purposes Iranian Journal of English for Academic Purposes 30 ۱۳۹۷/۷/۱۸
89 2251-8169 - Persian Journal of Acarology Persian Journal of Acarology 241 ۱۳۹۷/۷/۱۸
90 1735-8256 - مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان 80 ۱۳۹۷/۷/۱۸
91 - - معماری و شهر سازی پایدار معماری و شهر سازی پایدار 282 ۱۳۹۷/۷/۱۸
92 7387-7476 - نقد و نظریه ادبی Literary Theory and Criticism 32 ۱۳۹۷/۷/۱۸
93 2096-1375 - نامه انسان شناسی 52 ۱۳۹۷/۷/۱۸
94 - - هیدروفیزیک 20 ۱۳۹۷/۷/۱۸
95 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 350 ۱۳۹۷/۷/۱۸
96 2345-4466 2423-7000 فرهنگ و ادبیات عامه 195 ۱۳۹۷/۷/۱۸
97 2228-639X - مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی 0 ۱۳۹۷/۷/۱۸
98 2008-2827 - مطالعات راهبردی زنان 1301 ۱۳۹۷/۷/۱۸
99 1735-501X - مطالعات راهبردی بسیج 105 ۱۳۹۷/۷/۱۸
100 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 152 ۱۳۹۷/۷/۱۸
برگشت به فهرست