سامانه مدیریت اسناد ( سبا )
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2588-6134 2588-4514 International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 13 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
2 2008-5907 2423-5091 مدیریت بازرگانی 1319 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
3 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 113 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 517 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
5 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 73 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
6 2345-4911 2345-4911 فیزیک کاربردی 83 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
7 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
8 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 307 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
9 1027-9024 - پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 384 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
10 2383-0832 - مطالعات ساختار و کارکرد شهری مطالعات ساختار و کارکرد شهری 1343 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
11 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 245 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
12 - - متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) 438 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
13 1726-0728 2476-6445 پژوهش های اقتصادی ایران 538 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
14 1735-210X 2476-6453 پژوهشنامه اقتصادی 853 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
15 1735-8256 - مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان 80 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
16 2008-4641 2008-4846 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی 268 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
17 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 447 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
18 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 105 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
19 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 265 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
20 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 350 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
21 1683-870X - صفه 406 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
22 2251-8002 - پژوهش های روانشناسی اجتماعی 56 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
23 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
24 2008-8345 - کنترل Journal of Control 217 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
25 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 601 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
26 2588-5367 2588-5359 پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری 21 ۱۳۹۷/۱۰/۹
27 2645-4637 2645-4645 چشم انداز مدیریت مالی 135 ۱۳۹۷/۱۰/۸
28 2228-639X - مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
29 - - مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
30 - 2588-6177 علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 633 ۱۳۹۷/۱۰/۵
31 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 174 ۱۳۹۷/۱۰/۵
32 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 212 ۱۳۹۷/۱۰/۵
33 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 268 ۱۳۹۷/۱۰/۵
34 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 ۱۳۹۷/۱۰/۵
35 - 2588-6878 تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 ۱۳۹۷/۱۰/۵
36 - 2423-5628 نانو مقیاس 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
37 2345-2412 2345-2420 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 156 ۱۳۹۷/۱۰/۲
38 2008-918X 2423-6519 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 152 ۱۳۹۷/۱۰/۲
39 2008-5397 - پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 530 ۱۳۹۷/۱۰/۲
40 1027-2690 - رهیافت 0 ۱۳۹۷/۱۰/۲
41 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 183 ۱۳۹۷/۱۰/۲
42 2008-5419 - روابط خارجی 411 ۱۳۹۷/۱۰/۲
43 1735-0891 2383-1448 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 520 ۱۳۹۷/۱۰/۲
44 2008-3033 - Iranian Journal of Veterinary Surgery Iranian Journal of Veterinary Surgery 309 ۱۳۹۷/۱۰/۲
45 2383-2592 2383-2606 پژوهش های گیاهی 423 ۱۳۹۷/۱۰/۲
46 2423-6349 - پژوهش های ماهی شناسی کاربردی Journal of Applied Ichthyological Research 184 ۱۳۹۷/۱۰/۲
47 - - علوم و فنون باغبانی ایران 63 ۱۳۹۷/۱۰/۱
48 1019-9616 - پژوهش های روانشناختی 23 ۱۳۹۷/۹/۲۷
49 2645-4092 - روانشناسی ورزشی روانشناسی ورزشی 21 ۱۳۹۷/۹/۲۷
50 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Application 58 ۱۳۹۷/۹/۲۷
51 2008-1626 - مشاوره شغلی و سازمانی Journal of Career and Organization Counseling 209 ۱۳۹۷/۹/۲۶
52 2008-7349 2588-6835 پژوهشنامه نقد ادب عربی 130 ۱۳۹۷/۹/۲۴
53 2008-8841 2538-3507 تاریخ نگری و تاریخ نگاری 145 ۱۳۹۷/۹/۲۴
54 2322-5203 2423-3390 Journal of Textiles and Polymers Journal of Textiles and Polymers 74 ۱۳۹۷/۹/۲۴
55 2383-054 2383-0557 ادبیات پارسی معاصر Contemporary Persian Literature 158 ۱۳۹۷/۹/۲۴
56 2228-706X - تاریخ و فرهنگ 100 ۱۳۹۷/۹/۲۴
57 2322-4347 - پدافند الکترونیکی و سایبری 166 ۱۳۹۷/۹/۲۱
58 2251-614X 2645-4858 مجله حقوقی بین المللی 676 ۱۳۹۷/۹/۱۸
59 - - زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی 21 ۱۳۹۷/۹/۱۷
60 - - Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 0 ۱۳۹۷/۹/۱۷
61 1735-692X - Plume Plume 166 ۱۳۹۷/۹/۱۴
62 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 514 ۱۳۹۷/۹/۱۳
63 2423-5504 2476-5295 جغرافیای اجتماعی شهری جغرافیای اجتماعی شهری 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
64 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
65 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۲
66 - 2588-3372 Journal of Energy Management and Technology 35 ۱۳۹۷/۹/۱۲
67 2383-1251 2383-1480 پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research 118 ۱۳۹۷/۹/۱۲
68 2251-9769 - پژوهش اطلاعاتی- امنیتی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
69 2251-9777 - مطالعات اطلاعاتی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
70 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 310 ۱۳۹۷/۹/۱۱
71 2645-4696 2645-470X رسانه های دیداری و شنیداری رسانه های دیداری و شنیداری 139 ۱۳۹۷/۹/۱۱
72 - - پدافند غیر عامل و امنیت 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
73 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۷/۹/۱۱
74 2322-2646 - علوم و فناوری بذر ایران 186 ۱۳۹۷/۹/۷
75 2423-4060 - روانشناسی خانواده Journal of Family Psychology 54 ۱۳۹۷/۹/۷
76 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 687 ۱۳۹۷/۹/۱
77 2228-5431 - بورس اوراق بهادار Quarterly Journal of Securities Exchange 294 ۱۳۹۷/۸/۲۹
78 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۸/۲۷
79 1028-7167 - مهندسی صنایع و مدیریت 1139 ۱۳۹۷/۸/۲۶
80 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 157 ۱۳۹۷/۸/۲۲
81 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 147 ۱۳۹۷/۸/۲۰
82 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 200 ۱۳۹۷/۸/۱۹
83 1024-0772 - تحقیقات حقوقی 4886 ۱۳۹۷/۸/۱۹
84 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 93 ۱۳۹۷/۸/۱۹
85 2251-7960 2423-4419 پژوهش های فلسفی 521 ۱۳۹۷/۸/۱۳
86 2322-2301 2538-1571 Journal of System Management Journal of System Management 100 ۱۳۹۷/۸/۱۳
87 - - کودکان استثنایی Journal of exceptional children 336 ۱۳۹۷/۸/۱۳
88 2383-4536 - Journal of Applied and Computational Mechanics   Journal of Applied and Computational Mechanics   113 ۱۳۹۷/۸/۱۳
89 - - Majlesi Journal of Electrical Engineering Majlesi Journal of Electrical Engineering 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
90 - - گل و گیاهان زینتی گل و گیاهان زینتی 0 ۱۳۹۷/۸/۱۰
91 - - فناوری آزمون های غیر مخرب فناوری آزمون های غیر مخرب 20 ۱۳۹۷/۸/۱۰
92 - - Earth Observation and Geomatics Engineering Earth Observation and Geomatics Engineering 18 ۱۳۹۷/۸/۱۰
93 - - Iranian Journal of Energy and Environment Iranian Journal of Energy and Environment 449 ۱۳۹۷/۸/۱۰
94 - - Journal of Applied Research in Water and Wastewater Journal of Applied Research in Water and Wastewater 65 ۱۳۹۷/۸/۱۰
95 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 53 ۱۳۹۷/۸/۱۰
96 0039-8969 - تحقیقات اقتصادی Journal of Economic Research 2045 ۱۳۹۷/۸/۷
97 2345-5462 - فناوری آموزش 486 ۱۳۹۷/۸/۷
98 2228-7922 2251-6549 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME 119 ۱۳۹۷/۸/۷
99 2423-3781 2423-379X Journal of Quality Engineering and Production Optimization Journal of Quality Engineering and Production Optimization 30 ۱۳۹۷/۸/۶
100 - - لسان مبین 330 ۱۳۹۷/۸/۶
برگشت به فهرست