سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی Political Science Quarterly
دوره ۱۵ - شماره ۴۶ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۲ ۲
مطالعات حقوق عمومی Public Law Studies Quarterly
دوره ۴۹ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۲ ۱۸
International Journal of Architecture and Urban Development International Journal of Architecture and Urban Development
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱ ۶
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
دوره ۱۶ - شماره ۶۸ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱ ۸
علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal
دوره ۲۸ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱ ۶
روانشناسی تحولی
دوره ۱۵ - شماره ۵۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱ ۷
روانشناسی بالینی Journal of Clinical Psycology
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱ ۹
تعلیم و تربیت استثنائی Journal of Exceptional Education
دوره ۵ - شماره ۱۵۴ ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱ ۱
انرژی ایران Iranian Journal of Energy
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱ ۷
Evidence Based Care
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۲/۱ ۱
Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۳۹۸/۲/۱ ۸
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۷ - شماره ۵۱۴ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۳۹۸/۲/۱ ۵
دوره ۳۷ - شماره ۵۱۵ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۳۹۸/۲/۱ ۵
دوره ۳۷ - شماره ۵۱۶ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۳۹۸/۲/۱ ۵
پژوهش در پزشکی Research in Medicine
دوره ۴۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۲/۱ ۸
Anatomical Sciences Journal
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۲/۱ ۶
Iranian Chemical Communication
دوره ۷ - شماره Issue ۴. pp. ۳۵۲-۴۶۲ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۱
پژوهشنامه تاریخ اسلام
دوره ۱ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۶
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۲
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
دوره ۲۵ - شماره پاییز ۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۱۲
به زراعی کشاورزی Journal of Crops Improvement
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ۸
مهندسی عمران شریف
دوره ۳۴ - شماره ۴.۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۴
تاریخ روابط خارجی History of Foreign Relations
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۹
اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) Journal of Economics and Modeling
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۵
Iranian Heart Journal
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۲ - شماره ۲.۳ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۳ - شماره ۲.۳ ۱۳۸۱/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۳ - شماره ۱.۴ ۱۳۸۱/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۳
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۸۲/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۵
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۸۲/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۴ - شماره ۱.۲ ۱۳۸۲/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۵ - شماره ۱.۲ ۱۳۸۲/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۵
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۸۳/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۳
دوره ۶ - شماره ۱.۲ ۱۳۸۳/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۸
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۸۴/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۲
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۸۴/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۱
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۸
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۸۵/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۸
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۸۵/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۲
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۱
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۸۶/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۹
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۸۶/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۱
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۸۷/۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۱
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۰
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۸۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۸
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۸۸/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۸۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۱۱
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۸۷/۶/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ۰
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۸۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |