خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Biomacromolecular Journal Biomacromolecular Journal
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
نشریه پژوهش های زبان و ادب غنایی
دوره ۸ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
زراعت و اصلاح نباتات
دوره ۱۰ - شماره English۱ ۱۳۹۳/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره English۲ ۱۳۹۳/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره English۳ ۱۳۹۳/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره English۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
Journal of Pharmaceutical and Health Sciences Journal of Pharmaceutical and Health Sciences
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
International Journal of Political Science International Journal of Political Science
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۲
پژوهش های جغرافیای انسانی
دوره ۶۶ - شماره ۶۶ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۹ - شماره ۲۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۵
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
پژوهش های ایران شناسی
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱
پژوهش های ارتباطی
دوره ۸ - شماره ۲۸ ۱۳۸۰/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۸ - شماره ۲۶ ۱۳۸۰/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۸ - شماره ۲۷ ۱۳۸۰/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۹ - شماره ۲۹ ۱۳۸۱/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۹ - شماره ۳۰-۳۱ ۱۳۸۱/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۹ - شماره ۳۲ ۱۳۸۱/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره ۳۳ ۱۳۸۲/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ ۱۳۸۲/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ ۱۳۸۲/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۰ - شماره ۳۶ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۸۳/۵/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۱ - شماره ۳۹-۴۰ ۱۳۸۳/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۲ - شماره ۴۴ ۱۳۸۴/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۲ - شماره ۴۲-۴۳ ۱۳۸۴/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۳ - شماره ۴۵-۴۶ ۱۳۸۵/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۳ - شماره ۴۷ ۱۳۸۵/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۱۳ - شماره ۴۸ ۱۳۸۵/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
پژوهش ادبیات معاصر جهان
دوره ۱۱ - شماره ۳۴ ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
هنرهای تجسمی
دوره ۱ - شماره ۳۹ ۱۳۸۸/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۲
دوره ۱ - شماره ۴۰ ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۲
مهندسی مکانیک
دوره ۲۶ - شماره ۱۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
مدیریت و توسعه ورزش
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
مدیریت بازرگانی
دوره ۴ - شماره ۱۳ ۱۳۹۱/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
فیزیک زمین و فضا
دوره ۴۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۵
فیزیولوژی ورزشی
دوره ۳ - شماره ۱۱ ۱۳۹۰/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
سلول و بافت Cell and Tissue Journal
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
روش‌ شناسی علوم انسانی
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۸۴/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
روستا و توسعه Village and Development
دوره ۲۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۷
رفتار حرکتی
دوره ۲ - شماره ۵ ۱۳۸۹/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۵ - شماره ۱۳ ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی Geography and Environmental Planning
دوره ۲۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۳
جغرافیا و برنامه ریزی Geography and Planning
دوره ۲۱ - شماره ۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
دوره ۲۲ - شماره ۶۴ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
جستارهای سیاسی معاصر Contemporary Political Studies
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
تاریخ روابط خارجی History of Foreign Relations
دوره ۱۴ - شماره ۵۴ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۶
اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۸/۲۳ ۰
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۹۱ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |