قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
آینده پژوهی مدیریت
دوره ۲۹ - شماره ۱ (پیاپی ۱۱۲) ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۳ ۷
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۳/۳ ۲
مطالعات انقلاب اسلامی
دوره ۱۴ - شماره ۵۱ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۳ ۱
فیزیولوژی گیاهان زراعی crop physiology journal
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۳ ۸
فناوری آموزش
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۳ ۷
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
دوره ۲۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۳ ۹
شعر پژوهی شعر پژوهی
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۳ ۸
حقوق اسلامی Islamic Law
دوره ۱۴ - شماره ۵۳ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۳ ۵
بهداشت مواد غذایی Food Hygiene
دوره ۸ - شماره ۲ (۳۰) تابستان ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۳ ۸
اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management
دوره ۶ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۳ ۲
International Journal of Coastal and Offshore Engineering International Journal of Coastal and Offshore Engineering
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۳ ۱
The Journal of Tehran University Heart Center
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۳۹۷/۳/۳ ۱۱
Pollution Pollution
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۷
Iranian Journal of Environmental Sciences
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۷
مجله پژوهش سلامت Health research journal
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱
فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی Journal of Pedagogic and Lyric in Persian Language and Literature Studies Quarterly
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۷
اقتصاد مالی
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۸
مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۵
مدیریت بحران
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۲ ۹
شیلات Journal of Fisheries
دوره ۷۰ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۲ ۲
زیست فناوری
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۱
زیست شناسی کاربردی
دوره ۲۴ - شماره ۱ ۱۳۹۰/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۲
جغرافیا و مخاطرات محیطی
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۹
Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱/۱۸ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۰
تحقیقات جغرافیایی Geographical Research
دوره ۲۸ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۳
تحقیقات بازاریابی نوین New Marketing Research Journal
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۲
تحقیقات آب و خاک ایران Iranian Journal of Soil and Water Research
دوره ۴۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۲۰
Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱۰
Gas Processing
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار Journal of Sabzevar University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۵
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Medical Education and Development
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۲ ۹
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۲ ۸
ارمغان دانش Armaghane-Danesh
دوره ۲۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲ ۹
Journal of Contemporary Islamic Studies
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۰
پژوهش علف های هرز
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دوره ۴۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
دوره ۳ - شماره ۱۱ ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۶
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۱۳ - شماره ۵۰ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۳
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ ۱۳۹۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
روانشناسی تربیتی
دوره ۱۳ - شماره ۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۹
تحقیقات اقتصادی Journal of Economic Research
دوره ۵۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۰
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
دوره ۵۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۲
Journal of Heat and Mass Transfer Research Journal of Heat and Mass Transfer Research
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۳/۱ ۷
Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۳/۱ ۱۱
International Journal of Travel Medicine and Global Health
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۳/۱ ۹
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۱ ۸
Iranian Biomedical Journal
دوره ۲۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۸
Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دوره ۳۵ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۱ ۸
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |