قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
عصب روانشناسی
دوره ۴ - شماره ۱۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱
آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی) Statistics journal
دوره ۵ - شماره ۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۳ ۶
پژوهش های علم و دین
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱
پژوهش های حفاظت آب و خاک
دوره ۲۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۹
میکروبیولوژی دامپزشکی
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۷
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی Geospatial Engineering Journal
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۸
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دوره ۴۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۶
مطالعات حقوق خصوصی
دوره ۴۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۰
فرهنگ مشاوره و روان درمانی فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۸
علم و مهندسی سرامیک Iranian Journal of Ceramic Science and Engineering
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۳ ۷
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۲۶ - شماره ۲ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۵
دوره ۲۶ - شماره ۳ ۱۳۹۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱
تاریخ اسلام و ایران History of Islam and Iran
دوره ۲۸ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۷
بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دوره ۲۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱۲
Journal of Food Quality and Hazards Control
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۸
Journal of Periodontology and Implant Dentistry
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱۳۹۷/۷/۳ ۲
Physical Treatments
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۳ ۸
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱
Iranian Journal of Immunology
دوره ۱۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۸
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۳ ۱
آزمایشگاه و تشخیص Laboratory and diagnosis
دوره ۱۰ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۶
فصلنامه علوم ورزش
دوره ۱۰ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۶
پژوهش های بالینی دامپزشکی
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۹
پژوهش های جغرافیای انسانی
دوره ۵۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱
پژوهش های ادبی - قرآنی
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱
نانو مواد
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۵
مواد پیشرفته و پوششهای نوین
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۱/۸/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی Engineering Journal of Geospatial Information Technology
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۷
مطالعات جامعه شناختی
دوره ۲۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۲
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
دوره ۷ - شماره ۱۸ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۷
مدیریت سازمان های دولتی
دوره ۶ - شماره ۴ (پیاپی ۲۴) ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۲
رویکردهای نوین آموزشی New Educational Approaches
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge
دوره ۷ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱۶
تولیدات گیاهی
دوره ۴۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱۰
بسپارش Basparesh
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۸
اعتیاد پژوهی Research on Addiction
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱۵
The International Journal of Humanities The Journal of Humanities
دوره ۲۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲ ۶
دوره ۲۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۶
دوره ۲۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۶
Advances in Environmental Technology
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲ ۴
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۷۶ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲ ۱۰
مدیریت سلامت Journal of Health Administration
دوره ۲۱ - شماره ۷۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲ ۸
مدیریت مخاطرات محیطی
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۱ ۱
Pollution Pollution
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱ ۶
Iranian Journal of Environmental Sciences
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱ ۶
برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره ۵ - شماره پیاپی ۱۰ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱ ۸
فصلنامه علوم قرآن و حدیث حسنا Hosna journal
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱ ۶
پژوهش های ریاضی Mosaheb mathematical researches
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۹/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۱ ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۰۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |