برای ورود به سامانه و ثبت اطلاعات نشریات به نام کاربری و رمز عبور نیاز دارید. برای فعال سازی نام کاربری و رمز عبور نشریه با کارشناس سامانه ارزیابی نشریات به شماره 82233523 تماس حاصل فرمایید.

در صورت نیاز به توضیحات و اطلاعات بیشتر در رابطه با ارزیابی نشریه، با کارشناسان کارگروه‌های تخصصی تماس حاصل فرمایید:

    شماره تماس:
  • خانم زیارانی کارشناس کارگروه علوم پایه و کارگروه هنر و معماری به شماره 82233587
  • خانم باقری کارشناس کارگروه فنی و مهندسی به شماره 82233527
  • خانم حاج حسینی کارشناس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی و به شماره 82233584
  • خانم ارجمندی کارشناس کارگروه علوم انسانی (اقتصاد، مالی، حسابداری، مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، جغرافیا) به شماره 82233583
  • خانم خرسند کارشناس کارگروه علوم انسانی(ادبیات و زبان ها، علوم اجتماعی، تاریخ) به شماره 82233582
  • خانم مدیحی کارشناس کارگروه علوم انسانی (علوم سیاسی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، کتابداری، تربیت بدنی، اخلاق، ادیان و عرفان) به شماره 82233526