سردبیران محترم نشریات علمی کشور

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

 

 


مطالعات تجربی حسابداری مالی

وب سایت: http://journal.atu.ac.ir/
ISSN: 1735-1138
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:خرداد ۹۱
شماره های ارسالی:پائیز 92، زمستان 92، بهار 93، تابستان 92
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۳
سردبیر:جعفر بابا جانی
مدیرمسئول:جمشید صالحی صدقیانی
گروه: علوم انسانی - حسابداری
ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی
اطلاعات تماس:88770011-14
88770017
esfa@atu.ac.ir
آدرس:تهران توانیر خ گنجوی هفت پیکر