مطالعات تجربی حسابداری مالی

وب سایت: http://journal.atu.ac.ir/
ISSN: 1735-1138
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:خرداد ۹۱
شماره های ارسالی:پائیز 92، زمستان 92، بهار 93، تابستان 93
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:جعفر بابا جانی
مدیرمسئول:جمشید صالحی صدقیانی
گروه: علوم انسانی - حسابداری
ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی
اطلاعات تماس:88770011-14
88770017
esfa@atu.ac.ir
آدرس:تهران توانیر خ گنجوی هفت پیکر