اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

مطالعات تجربی حسابداری مالی

وب سایت: http://journal.atu.ac.ir/
ISSN: 1735-1138
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:خرداد ۹۱
شماره های ارسالی:پائیز 92، زمستان 92، بهار 93، تابستان 92
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۳
سردبیر:جعفر بابا جانی
مدیرمسئول:جمشید صالحی صدقیانی
گروه: علوم انسانی - حسابداری
ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی
اطلاعات تماس:88770011-14
88770017
esfa@atu.ac.ir
آدرس:تهران توانیر خ گنجوی هفت پیکر