اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

علوم و تکنولوژی پلیمر

وب سایت: jips.ippi.ac.ir
ISSN: 1016-3255
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو ماهنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۷۸
شماره های ارسالی:اردیبهشت 93، تیر 93، شهریور 93
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:ابراهیم واشقانی فراهانی
مدیرمسئول:محمدحسین بهشتی
گروه: فنی مهندسی - مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
ناشر:پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - انجمن پلیمر ایران
اطلاعات تماس:44580000-19 داخلی 2058
فکس 44580052
آدرس:تهران، صندوق پستی 6578-14155، کدپستی 1497713115