سردبیران محترم نشریات علمی کشور

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

 

 


علوم و تکنولوژی پلیمر

وب سایت: jips.ippi.ac.ir
ISSN: 1016-3255
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو ماهنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۷۸
شماره های ارسالی:اردیبهشت 93، تیر 93
آخرین شماره موجود:تیر ۱۳۹۳
سردبیر:ابراهیم واشقانی فراهانی
مدیرمسئول:محمدحسین بهشتی
گروه: فنی مهندسی - مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
ناشر:پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - انجمن پلیمر ایران
اطلاعات تماس:44580000-19 داخلی 2058
فکس 44580052
آدرس:تهران، صندوق پستی 6578-14155، کدپستی 1497713115