سردبیران محترم نشریات علمی کشور

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

 

 


هیدرولیک

ISSN: 2345-4237
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:اسفند ۸۲
شماره های ارسالی:بهار 92، تابستان 91، پائیز 91
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۲
سردبیر:دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری
مدیرمسئول:دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری
گروه: فنی مهندسی - مکانیک
ناشر:انجمن هیدرولیک ایران
اطلاعات تماس:تلفکس 82883383
22762195
jhyd.ir@gmail.com
آدرس:تهران، صندوق پستی 14115/117، نشریه هیدورلیک