سردبیران محترم نشریات علمی کشور

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

 

 


کاوش های مدیریت بازرگانی

وب سایت: http://bar.yazd.ac.ir/
ISSN: 014-2008
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:بهمن ۸۷
شماره های ارسالی:پائیز و زمستان 91
آخرین شماره موجود:اسفند ۱۳۹۱
سردبیر:محمدرضا حمیدی زاده
مدیرمسئول:سعید سعیدا اردکانی
گروه: علوم انسانی - مدیریت
ناشر:دانشگاه یزد
آدرس:یزد - صفائیه - پردیس اصلی دانشگاه - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - دفتر نشریه ص پ:89195-741