روانشناسی معاصر

وب سایت: bjcp.ir
ISSN: 2008-1243
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:اسفند ۸۵
شماره های ارسالی:بهار و تابستان 93، پائیز و زمستان 92
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:محمد علی بشارت
مدیرمسئول:شهریار شهیدی
گروه: علوم انسانی - روانشناسی
ناشر:انحمن روانشناسی ایران
اطلاعات تماس:81032214
81032200
jcp@iranpa.org
آدرس:تهران- خ کریم خان زند-نبش خ شهید عضدی(آبان شمالی) -ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم - اتاق 209 - انجمن روانشناسی ایران