اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

اندیشه های نوین تربیتی

وب سایت: journals.alzahra.ac.ir/jontoe
ISSN: 1735-448x
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۸۳
شماره های ارسالی:پاییز 92، تابستان92، بهار 93، زمستان 92
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۳
سردبیر:طیبه ماهروزاده
مدیرمسئول:سعید رضایی شریف آبادی
گروه: علوم انسانی - علوم تربیتی
ناشر:دانشگاه الزهرا (س) - انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
اطلاعات تماس:88058940 داخلی 2309
88041463
jontoe@alzahra.ac.ir
آدرس:تهران- ونک- خ ونک -دانشگاه الزهراء-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی