سردبیران محترم نشریات علمی کشور

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

 

 


مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir/jwsps/
ISSN: 1735-3386
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۸۳
شماره های ارسالی:بهار 92، زمستان 91،تابستان 92 پائیز 92
آخرین شماره موجود:آذر ۱۳۹۲
سردبیر:خدیجه سفیری
مدیرمسئول:زهره خسروی
گروه: علوم انسانی - علوم اجتماعی
ناشر:دانشگاه الزهرا (س)
اطلاعات تماس:88058926-88044051-9 داخلی 2080
88049809
jwsps@alzahra.ac.ir
آدرس:تهران، میدان ونک، ده ونک،دانشگاه الزهرا.طبقه ششم ساختمان خوارزمی دفتر نشریه کد پستی 1993891176