اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir/jwsps/
ISSN: 1735-3386
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۸۳
شماره های ارسالی:بهار 93، زمستان 92،تابستان 92 پائیز 92
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۳
سردبیر:خدیجه سفیری
مدیرمسئول:زهره خسروی
گروه: علوم انسانی - علوم اجتماعی
ناشر:دانشگاه الزهرا (س)
اطلاعات تماس:88058926-88044051-9 داخلی 2080
88049809
jwsps@alzahra.ac.ir
آدرس:تهران، میدان ونک، ده ونک،دانشگاه الزهرا.طبقه ششم ساختمان خوارزمی دفتر نشریه کد پستی 1993891176