مشخصات نشریه
عنوان نشریه رویش روانشناسی
آدرس وب سایت نشریه http://frooyesh.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
موضوع علوم انسانی / روانشناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی ترویجی
شاپا چاپی 2383-353X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@frooyesh.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-02-05
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 3 - آذر 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا پورحسین مدیر مسئول
2 مهدیه عطری فر مدیر تحریریه
3 محمدعلی بشارت اعضای هیات تحریریه
4 نیما قربانی اعضای هیات تحریریه
5 محمود منصور اعضای هیات تحریریه
6 جواد اژه ای اعضای هیات تحریریه
7 علی فتحی آشتیانی اعضای هیات تحریریه
8 پرویز آزادفلاح اعضای هیات تحریریه
9 رضا پورحسین سردبیر
10 محمدعلی مظاهری اعضای هیات تحریریه