سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
کمیسیون نشریات علمی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی | تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۲/۲
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز شروع اعتبار ISSN URL نمایه‌های اصلی
1 آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
علمی-ترویجی
2423-5474
-
jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd
2 آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4757
-
jsw.um.ac.ir/index.php/jsw
3 آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب ۱۳۸۴/۰۳/۱۴
علمی-پژوهشی
1024-5936
2383-0905
wwjournal.ir
4 آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-9554
-
www.jwmsei.ir
5 آبزیان زینتی انجمن ماهیان زینتی ایران ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
علمی-ترویجی
2423-4575
-
www.ornamentalaquatics.ir
6 آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۸۵/۰۳/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-7942
-
idj.iaid.ir
7 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4746
-
jvcp.iaut.ac.ir
8 آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۷۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1026-5007
-
jaenph.areo.ir
9 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1562-6822
-
afagh.ihcs.ac.ir
10 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
علمی-پژوهشی
2538-1857
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/ps
11 آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7421
-
gps.gu.ac.ir
12 آمایش سرزمین دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7047
2423-626
jtcp.ut.ac.ir
13 آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۱/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-613X
-
ebtp.malayeriau.ac.ir
14 آموزش الکتروشیمی انجمن الکتروشیمی ایران ۱۳۹۵/۰۱/۱۳
علمی-ترویجی
-
-
15 آموزش در علوم انتظامی ناجا ۱۳۹۱/۱۱/۰۶
علمی-پژوهشی
2382-9613
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
16 آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران ۱۳۸۷/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-8000
-
ihej.ir
17 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
علمی-پژوهشی
2538-3655
-
rmt.iranjournals.ir
18 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3057
2538-5984
ee.journals.pnu.ac.ir
19 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6299
2476-5627
jinev.iaut.ac.ir
20 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ۱۳۹۳/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
2423-3277
2476-6488
istd.saminatech.ir
21 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2538-4260
2588-2694
iued.ilam.ac.ir
22 آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9351
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka
23 آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-936X
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/mada/index
24 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9386
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/pha/index
25 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9378
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/quran
26 آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا 1395/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.dfsr.ir
27 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 1396/1/1
علمی-پژوهشی
1605-2749
-
jmfr.srbiau.ac.ir
28 آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8010
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat
29 آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
1561-9400
-
am-journal.ir
30 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
علمی-پژوهشی
2228-6640
-
journal.bpj.ir
31 اثر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2647-1024
-
journal.richt.ir/athar
32 اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۱۳۸۴/۰۵/۲۰
علمی-پژوهشی
2251-7634
-
www.ethicsjournal.ir
33 اخلاق وحیانی پژوهشگاه علوم وحیانی معراج ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-3025
-
ethics.isramags.ir
34 ادب عربی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9238
2251-9238
jalit.ut.ac.ir
35 ادب فارسی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2251-9262
2251-9262
jpl.ut.ac.ir
36 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-054
2383-0557
contemporarylit.ihcs.ac.ir
37 ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۱/۱۰/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-6881
-
jrl.uk.ac.ir
38 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-6512
-
jcl.uk.ac.ir
39 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9384
-
jml.alzahra.ac.ir
40 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-4420
-
jmmlq.azad.ac.ir
41 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
علمی-ترویجی
2345-217
-
adabemahali.iauyasooj.ac.ir
42 ادیان و عرفان دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5563
-
jrm.ut.ac.ir
43 اساس انجمن مهندسین عمران ایران ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7721
-
www.isceiran.org
44 اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2358
-
45 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) سازمان جغرافیایی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2588-3860
2588-3879
sepehr.org
46 اعتیاد پژوهی ریاست جمهوری ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
علمی-پژوهشی
2008-4307
-
etiadpajohi.ir
47 اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-3262
-
eghtesad.iict.ac.ir
48 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-5954
2476-6437
jiee.atu.ac.ir
49 اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
2251-8452
2251-8452
danesh24.um.ac.ir/index.php/development
50 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2383-0565
2383-0573
economics.ihcs.ac.ir
51 اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2588-4867
-
ue.ui.ac.ir
52 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2131
-
serd.khu.ac.ir
53 اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۴/۰۵/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-5524
-
www.iranianjae.ir
54 اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1022-4211
2645-6443
aead.agri-peri.ac.ir
55 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی 1395/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
ecj.iauctb.ac.ir
56 اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۷/۰۳/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-5850
-
jqe.scu.ac.ir
57 اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2476-5775
-
ecoj.sbu.ac.ir
58 اقتصاد و بانکداری اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
www.mieaoi.ir
59 اقتصاد و تجارت نوین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
1735-6415
-
jnet.ihcs.ac.ir
60 اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4722
-
jead.um.ac.ir/index.php/jead
61 اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-7790
2251-7790
erd.um.ac.ir/index.php/erd
62 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2870
-
www.iueam.ir
63 اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ۱۳۸۷/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1562-1057
2476-6755
joc.inio.ac.ir
64 اکتشاف و تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
علمی-ترویجی
2538-1652
-
ekteshaf.nioc.ir
65 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2538-1822
2476-731X
jcep.iaut.ac.ir
66 اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-5958
-
jpec.ir
67 اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
علمی-پژوهشی
2423-6098
2423-6101
ije.ut.ac.ir
68 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
علمی-پژوهشی
2322-214X
-
jweb.iauahvaz.ac.ir
69 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-3235
-
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
70 التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
علمی-ترویجی
-
-
www.eltiamjournal.ir
71 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۱۳۸۳/۸/۱
علمی-پژوهشی
2345-6361
-
iaall.iranjournals.ir
72 الکترو مغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
علمی-پژوهشی
-
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/elemag/index
73 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
www.ipoba.ir
74 اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9767
2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir
75 الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9651
2322-3421
coth.ui.ac.ir
76 امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-8671
-
fstc.ac.ir/fzr.amniat
77 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ۱۳۹۲/۰۱/۰۶
علمی-ترویجی
-
-
78 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) انجمن رمز ایران ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
علمی-ترویجی
-
-
monadi.isc.org.ir
79 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۸۳/۰۶/۲۱
علمی-پژوهشی
-
-
ns.journals.sndu.ac.ir
80 انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-6024
-
entezami.sinaweb.net
81 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5748
-
joasi.ir
82 اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-004X
2476-6240
jem.atu.ac.ir
83 اندیشه آماد ناجا ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
علمی-ترویجی
-
-
lot.jrl.police.ir
84 اندیشه آماری انجمن آمار ایران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-ترویجی
1026-8944
-
andisheyeamari.irstat.ir
85 اندیشه دینی دانشگاه شیراز ۱۳۸۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6123
-
jrt.shirazu.ac.ir
86 اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2645-3827
-
smt.journals.isu.ac.ir
87 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9481
-
andishe.maaref.ac.ir
88 اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۳/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-448X
2476-7654
jontoe.alzahra.ac.ir
89 انرژی ایران کمیته ملی انرژی ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
1028-3706
-
www.necjournals.ir
90 انرژی های تجدیدپذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
2423-4931
-
jrenew.ir
91 انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-6042
-
journal.smc.ac.ir
92 انسان و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
1562-5532
-
he.srbiau.ac.ir
93 ایمنی زیستی انجمن علمی ایمنی زیستی ۱۳۸۶/۱۰/۲۸
علمی-ترویجی
-
-
www.journalofbiosafety.ir
94 إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2251-6573
-
roc.kiau.ac.ir
95 باغ نظر پژوهشکده پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۳۸۸/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-9635
-
www.bagh-sj.com ISI
96 بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۲/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-6466
2322-4649
rall.ui.ac.ir
97 بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8973
-
ijsp.ut.ac.ir
98 بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران ۱۳۸۹/۰۵/۲۸
علمی-ترویجی
2008-5214
-
ijoss.srtc.ac.ir
99 بررسی های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۳/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
barresybazargani.itsr.ir
100 بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
1024-8161
-
acctgrev.ut.ac.ir
101 برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور 1396/1/1
علمی-پژوهشی
2322-4118
-
psp.journals.pnu.ac.ir
102 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
علمی-پژوهشی
2345-4938
-
cstp.khu.ac.ir
103 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-492X
2476-6429
qjsd.atu.ac.ir
104 برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-7485
2476-3357
sppl.ui.ac.ir
105 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-6735
2423-7051
jzpm.miau.ac.ir
106 برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۲۱
علمی-پژوهشی
1605-9689
2476-6860
hsmsp.modares.ac.ir
107 برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری ۱۳۸۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9092
2251-9106
www.jpbud.ir
108 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-309X
-
tourismpd.journals.umz.ac.ir
109 بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
علمی-ترویجی
2252-0449
2538-5445
basparesh.ippi.ac.ir
110 بصیرت و تربیت اسلامی ناجا ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
علمی-ترویجی
2008-2541
-
init.jrl.police.ir
111 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
علمی-پژوهشی
2387-2322
-
prl.journals.pnu.ac.ir
112 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۱۳۸۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1726-3689
-
ijcm.ir
113 بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۸۹/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2228-5431
-
journal.seo.ir
114 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2751
-
jae.hormozgan.ac.ir
115 بوم شناسی جنگل های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2423-7140
-
ifej.sanru.ac.ir
116 بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-3128
2476-3217
ijae.iut.ac.ir
117 بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۸/۰۳
علمی-پژوهشی
2008-7713
-
agry.um.ac.ir/index.php/agroecology
118 به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
8337-2008
2345-6957
jci.ut.ac.ir
119 به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۸۱/۱۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-6946
-
sppj.areo.ir
120 به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۱۳۸۱/۱۱/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-6954
-
spij.areo.ir
121 بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۰/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
2251-8991
-
behboodmodiriat.ir
122 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-7647
2476-6968
jfh.iaut.ac.ir
123 بهره برداری و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2345-427X
2345-4288
japu.gau.ac.ir
124 بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۷۸/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
0006-2774
-
www.ijpp.ir
125 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰/۰۶/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-4870
-
ijiepm.iust.ac.ir
126 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6705
2228-6500
joagribiotech.ir
127 پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
علمی-پژوهشی
2228-5962
-
jcp.srbiau.ac.ir
128 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ۱۳۹۱/۰۱/۰۳
علمی-پژوهشی
9084-2251
-
www.pasdarifarhangi.ir
129 پترولوژی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
علمی-پژوهشی
2228-5210
2322-2182
ijp.ui.ac.ir
130 پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-4347
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/ecdj
131 پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
علمی-ترویجی
2008-6849
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/pd
132 پدافند غیر عامل و امنیت دانشکده علوم و فنون فارابی 1395/1/1
علمی-ترویجی
-
-
fstc.ac.ir/fzr.padafand
133 پردازش علائم و داده ها پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۶/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-4201
2538-421X
jsdp.rcisp.ac.ir
134 پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1235
2345-6655
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
135 پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب ۱۳۸۸/۱۲/۰۸
علمی-پژوهشی
2228-7140
2251-6646
wra.areo.ir
136 پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2588-4131
-
jor.ut.ac.ir
137 پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-9769
-
138 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-4213
2476-4221
csiw.qom.ac.ir
139 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2345-3583
2476-6232
jplr.atu.ac.ir
140 پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
علمی-پژوهشی
2345-6116
2476-6216
qjpl.atu.ac.ir
141 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2345-3575
2476-6224
jclr.atu.ac.ir
142 پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1197
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e
143 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2383-1464
2383-1472
rsr.basu.ac.ir
144 پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۷/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-0166
-
rph.khu.ac.ir
145 پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
علمی-پژوهشی
2252-0708
-
jsmt.khu.ac.ir
146 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۳/۰۸/۲۹
علمی-پژوهشی
2252-0716
-
jrsm.khu.ac.ir
147 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-2983
-
148 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2251-6972
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej
149 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-4253
2345-4261
ejrr.gau.ac.ir
150 پژوهش در نظام های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران ۱۳۸۴/۱۲/۰۳
علمی-پژوهشی
2383-1324
-
www.jiera.ir
151 پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-2721
2538-3388
res.ssrc.ac.ir
152 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2345-6523
2345-6531
etl.journals.pnu.ac.ir
153 پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۴/۰۱/۲۵
علمی-پژوهشی
1735-2770
-
pdmag.info
154 پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
علمی-پژوهشی
1735-1030
-
literature.ihss.ac.ir
155 پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-5796
-
political.ihss.ac.ir
156 پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۰/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-231X
-
jrmbs.scu.ac.ir
157 پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-6563
-
wrj.kiau.ac.ir
158 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
1682-6957
2345-3664
ijpr.iut.ac.ir Scopus
159 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-6652
-
itvhe.areo.ir
160 پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۸۰/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-2900
2383-4528
pr.ripi.ir
161 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۷۸/۰۸/۲۱
علمی-پژوهشی
1021-5107
-
journal.irphe.ir
162 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2514
2383-2495
jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp
163 پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
2228-5229
2476-3845
jupm.miau.ac.ir
164 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-3551
-
jfrd.urmia.ac.ir
165 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران انجمن پلیمر ایران ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2538-3345
-
www.irdpt.ir
166 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-0999
1735-0999
journals.samt.ac.ir
167 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
علمی-پژوهشی
2252-0937
2538-2357
journals.rifst.ac.ir
168 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1027-9024
-
www.qjerp.ir
169 پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
-
-
wmrj.areo.ir
170 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-2196
2345-4776
tlr.shahed.ac.ir
171 پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی ۱۳۸۳/۰۸/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-3279
2383-3279
akhlagh.saminatech.ir
172 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
3130-2000
2476-3292
jpll.ui.ac.ir
173 پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
lire.modares.ac.ir
174 پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2234
2423-6284
paq.araku.ac.ir
175 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2366
2383-1235
clrj.modares.ac.ir
176 پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2345-3230
-
adyan.urd.ac.ir
177 پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما ۱۳۷۸/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2538-2977
2538-2985
cr.iribresearch.ir
178 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9367
-
icra.jrl.police.ir
179 پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-9899
1735-9899
kalam.saminatech.ir
180 پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1726-0728
2476-6445
ijer.atu.ac.ir
181 پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
علمی-پژوهشی
2228-5040
2228-5040
clima.irimo.ir
182 پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
علمی-پژوهشی
2322-4274
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
183 پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۶
علمی-پژوهشی
2251-8193
-
ijar.ut.ac.ir
184 پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۱
علمی-پژوهشی
2322-2573
-
www.roir.ir
185 پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2252-0643
2252-0643
jis.ut.ac.ir
186 پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-5225
2345-5500
nbsh.basu.ac.ir
187 پژوهش های بذر ایران دانشگاه یاسوج 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2383-1251
2383-1480
yujs.yu.ac.ir/jisr
188 پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jcr.shirazu.ac.ir
189 پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) دانشگاه پیام نور 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2538-3930
2538-3949
grup.journals.pnu.ac.ir
190 پژوهش های پنبه ایران موسسه تحقیقات پنبه ایران ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
علمی-پژوهشی
2345-5306
-
jcri.areo.ir
191 پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5788
-
jmbr.mbri.ac.ir
192 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-6253
2476-3306
jhr.ui.ac.ir
193 پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
علمی-پژوهشی
2345-2099
-
jhr.usb.ac.ir
194 پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2251-8509
2538-1520
jera.alzahra.ac.ir
195 پژوهش های تربیتی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۲/۲۸
علمی-ترویجی
1024-3402
-
erj.khu.ac.ir
196 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
علمی-پژوهشی
2251-9017
2538-2608
rctall.atu.ac.ir
197 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-5567
-
jaeer.srbiau.ac.ir
198 پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-4191
2476-4205
ptt.qom.ac.ir
199 پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۸/۰۳
علمی-پژوهشی
2322-2050
2322-2778
jopp.gau.ac.ir
200 پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
علمی-پژوهشی
2251-8622
-
rap.sanru.ac.ir
201 پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
علمی-پژوهشی
2476-6305
2476-5643
csr.basu.ac.ir
202 پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
2383-2614
2383-2622
animal.ijbio.ir
203 پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۵/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-6296
2423-7736
jhgr.ut.ac.ir
204 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1456
2423-7779
jurbangeo.ut.ac.ir
205 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-630X
-
jphgr.ut.ac.ir
206 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-7888
2423-8007
jssr.ui.ac.ir
207 پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-725X
-
ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr
208 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-7691
2322-3405
far.ui.ac.ir
209 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0379
2383-272X
faar.iauctb.ac.ir
210 پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2069
2322-2794
jwsc.gau.ac.ir
211 پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas
212 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6751
2476-6801
clr.modares.ac.ir
213 پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی ‌شهردانش ۱۳۹۲/۰۴/۱۸
علمی-پژوهشی
2345-2986
-
jclc.sdil.ac.ir
214 پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب ۱۳۸۱/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-7124
2228-7132
srjournal.areo.ir
215 پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-8299
-
esrj.sbu.ac.ir
216 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-1453
2322-3456
ssoss.ui.ac.ir
217 پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2345-6140
2476-6208
qpss.atu.ac.ir
218 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور ۱۳۸۳/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5954
2251-6891
egdr.journals.pnu.ac.ir
219 پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir
220 پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل ۱۳۹۰/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
8442-251
-
iisajournals.ir
221 پژوهش های روانشناختی خصوصی ۱۳۷۳/۰۳/۲۵
علمی-پژوهشی
1019-9616
-
www.psychological-research.com
222 پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2251-8002
-
socialpsychology.ir
223 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-6352
2423-4265
tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap
224 پژوهش های روستایی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-7373
2008-7373
jrur.ut.ac.ir
225 پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2423-8031
-
mmr.khu.ac.ir
226 پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-6261
-
jrl.ui.ac.ir
227 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2252-0740
2322-4975
rjhll.basu.ac.ir
228 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2588-4123
-
jflr.ut.ac.ir
229 پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0775
2322-3413
nrgs.ui.ac.ir
230 پژوهش های زبانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۲۶
علمی-پژوهشی
1026-2288
-
jolr.ut.ac.ir
231 پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-1472
-
jcesc.um.ac.ir/index.php/arable
232 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-3869
2383-1316
jsr.birjand.ac.ir
233 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-5007
2476-499X
jrag.shahroodut.ac.ir
234 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-9424
2251-9424
geomorphologyjournal.ir
235 پژوهش های ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
علمی-پژوهشی
2383-1367
-
journals.lu.ac.ir/pgr
236 پژوهش های سلولی و مولکولی انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2383-2738
2383-2746
cell.ijbio.ir
237 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2345-5705
-
ipr.isri.ac.ir
238 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2538-2276
-
epprjournal.ir
239 پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن علمی مطالعات جهان اسلام ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-2980
2322-2980
www.priw.ir
240 پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-515X
-
foodresearch.tabrizu.ac.ir
241 پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-0646
2383-0654
elmodin.ihcs.ac.ir
242 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2251-9254
-
jhss.ut.ac.ir
243 پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5125
-
animalscience.tabrizu.ac.ir
244 پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-3106
2008-3106
ijasr.um.ac.ir/index.php/animal
245 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-7642
2345-3524
cbs.ui.ac.ir
246 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-4161
2228-5415
IFSTRJ.um.ac.ir/index.php/food_tech
247 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۸/۲۸
علمی-پژوهشی
2322-2077
-
jwfst.gau.ac.ir
248 پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7812
-
magazine.hormozgan.ac.ir
249 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-7233
-
ijrj.baboliau.ac.ir
250 پژوهش های فقهی دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-8388
-
jorr.ut.ac.ir
251 پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-7960
2423-4419
philosophy.tabrizu.ac.ir
252 پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم ۱۳۸۴/۰۵/۰۷
علمی-پژوهشی
1735-9791
-
pfk.qom.ac.ir
253 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-5354
-
www.sportrc.ir
254 پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9430
-
jqst.ut.ac.ir
255 پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9937
-
jacr.iau-tnb.ac.ir
256 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1395/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.arfr.ir
257 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2383-1855
-
arpp.tabrizu.ac.ir
258 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5551
-
arsmb.journals.pnu.ac.ir
259 پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8126
-
japr.ut.ac.ir
260 پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ۱۳۹۰/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
2423-5423
2423-5431
aj.areo.ir
261 پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
2383-2592
2383-2606
plant.ijbio.ir
262 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی دانشگاه گنبد کاووس ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-6349
-
jair.gonbad.ac.ir
263 پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۸/۰۸/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-9597
-
www.iraneiap.ir
264 پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-X200
1221-1213
mri.modares.ac.ir
265 پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2228-5067
-
smr.journals.iau.ir
266 پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2959
-
jmr.usb.ac.ir
267 پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8254
-
hrm.iranjournals.ir
268 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6977
-
ormr.modares.ac.ir
269 پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-1634
-
www.irancounseling.ir/journal
270 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
-
2345-4636
smms.basu.ac.ir
271 پژوهش های معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4982
2423-7442
aadab.iauctb.ac.ir
272 پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2382-980X
-
jria.iust.ac.ir
273 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6906
-
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
274 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2269
2345-4180
ier.basu.ac.ir
275 پژوهش های نوین در تصمیم گیری انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2476-6291
-
journal.saim.ir
276 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۷/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2476-2954
-
jnrm.srbiau.ac.ir
277 پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3340
-
psychologyj.tabrizu.ac.ir
278 پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
علمی-پژوهشی
1735-8051
-
nahjmagz.ir
279 پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
علمی-پژوهشی
2345-3761
-
orj.sru.ac.ir
280 پژوهش های‌ حقوقی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی ‌شهردانش ۱۳۸۴/۰۵/۱۸
علمی-ترویجی
1682-9220
-
jlr.sdil.ac.ir
281 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
علمی-ترویجی
2345-3834
-
ph.aui.ac.ir
282 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۹/۱۰
علمی-پژوهشی
2322-5394
-
jtpsol.journals.ikiu.ac.ir
283 پژوهشنامه اخلاق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-7264
-
akhlagh.maaref.ac.ir
284 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
علمی-پژوهشی
2322-5793
-
jpnfa.riau.ac.ir
285 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۲/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-5737
-
jllr.usb.ac.ir
286 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۹/۱۲
علمی-پژوهشی
2251-774X
2251-774X
parsadab.dehaghan.ac.ir
287 پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-0476
-
jrs.srbiau.ac.ir
288 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2322-1844
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
289 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6128
-
jcb.sanru.ac.ir
290 پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران ۱۳۸۵/۰۵/۳۱
علمی-پژوهشی
2322-116X
2322-1178
jes.journals.umz.ac.ir
291 پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۳/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-210X
2476-6453
joer.atu.ac.ir
292 پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-6712
-
imamiya.urd.ac.ir
293 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2383-1294
2383-1308
criticalstudy.ihcs.ac.ir
294 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8681
2322-4967
rjir.basu.ac.ir
295 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3472
-
irlip.um.ac.ir/index.php/jipr
296 پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۷۸/۱۱/۲۶
علمی-پژوهشی
1735-0794
-
pajooheshnameh.itsr.ir
297 پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه ۱۳۹۰/۰۴/۱۲
علمی-پژوهشی
2251-7723
2251-7731
jir.irc.ac.ir
298 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8223
2251-8231
jipm.irandoc.ac.ir Scopus
299 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2383-1278
2383-1286
economichistory.ihcs.ac.ir
300 پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9726
2251-9726
journal.isihistory.ir
301 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
علمی-پژوهشی
2228-7906
-
jhic.ut.ac.ir
302 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
علمی-پژوهشی
2345-2390
-
localhistories.journals.pnu.ac.ir
303 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3804
2538-614X
quran.journals.pnu.ac.ir
304 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ناجا ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2383-3580
-
pogra.jrl.police.ir
305 پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
علمی-پژوهشی
2251-9858
2588-6673
law.journals.isu.ac.ir
306 پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2328
-
jol.guilan.ac.ir
307 پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-3459
-
trijournal.ir
308 پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan
309 پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-4248
2476-3705
ppls.ui.ac.ir
310 پژوهشنامه ریخته گری انجمن علمی ریخته گری ایران ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2588-5367
2588-5359
foundingjournal.ir
311 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۷۷/۱۲/۲۱
علمی-ترویجی
1735-1677
-
www.rbsee.ir/index.php/rbsee/index
312 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0743
2383-0751
womenstudy.ihcs.ac.ir
313 پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
علمی-پژوهشی
-
-
erfanmag.ir
314 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد 94/1/1
علمی-پژوهشی
2423-3773
2423-5563
rsci.shahed.ac.ir
315 پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ۱۳۸۵/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-790X
-
ipsajournal.ir
316 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0859
2383-0867
alavi.ihcs.ac.ir
317 پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
علمی-ترویجی
2476-7328
-
rdch.ir
318 پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6578
2228-6586
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir
319 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-5389
-
asp.journals.umz.ac.ir
320 پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-0417
-
pnmag.info
321 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۴
علمی-پژوهشی
2251-6344
2423-401X
infosci.um.ac.ir/index.php/riis
322 پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
323 پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور
علمی-پژوهشی
2251-6484
-
taxjournal.ir
324 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-6360
2423-4273
fedu.um.ac.ir/index.php/education
325 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-6399
2476-6380
rjsw.atu.ac.ir
326 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6237
2476-5287
jme.journals.umz.ac.ir
327 پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-4064
-
tmj.um.ac.ir/index.php/manag
328 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۸۹/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
2251-6174
-
jwmr.sanru.ac.ir
329 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران ۱۳۸۹/۱۰/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-5397
-
msb.journals.umz.ac.ir
330 پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4044
2538-1547
mazaheb.urd.ac.ir
331 پژوهشنامه مطالعات مرزی ناجا ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-4512
-
bss.jrl.police.ir
332 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2008-9252
2538-2012
rjqk.atu.ac.ir
333 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا ۱۳۸۹/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
-
-
osra.jrl.police.ir
334 پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-7349
2588-6835
scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature
335 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2382-9575
2382-9575
jlcr.ut.ac.ir
336 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5233
2345-5241
nab.basu.ac.ir
337 پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
arcpe.modares.ac.ir
338 پژوهه باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-4647
2476-4639
jra-tabriziau.ir
339 پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۰۵/۰۲
علمی-ترویجی
1735-9317
-
ps.jrl.police.ir
340 پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-9988
-
jaa.shirazu.ac.ir
341 تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
-
2588-6878
hlit.sbu.ac.ir
342 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-885X
2538-3493
hii.alzahra.ac.ir
343 تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7357
2588-6916
irhj.sbu.ac.ir
344 تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه ۱۳۸۳/۰۶/۳۰
علمی-ترویجی
1735-2010
-
www.hfrjournal.ir
345 تاریخ علم دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0573
-
jihs.ut.ac.ir
346 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0538
-
tarikh.maaref.ac.ir
347 تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9589
2008-9589
hop.mullasadra.org
348 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-757X
2251-757X
tuhistory.tabrizu.ac.ir
349 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا (س) 1392/7/1
علمی-پژوهشی
2008-8841
2538-3507
hph.alzahra.ac.ir
350 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-7071
-
jhcin.srbiau.ac.ir
351 تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2228-706X
-
jhistory.um.ac.ir/index.php/culture
352 تازه های علوم شناختی خصوصی ۱۳۸۲/۰۱/۰۷
علمی-پژوهشی
1561-4174
-
icssjournal.ir
353 تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-8906
2322-2190
tbj.ui.ac.ir
354 تأملات فلسفی دانشگاه زنجان ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
3525-8222
-
phm.znu.ac.ir
355 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0239
-
quarterly.theater.ir
356 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7286
-
jamlu.liau.ac.ir
357 تحقیق و توسعه مواد پر انرژی انجمن مواد پر انرژی
علمی-ترویجی
-
-
358 تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۱۴
علمی-پژوهشی
2008-479X
2423-7833
ijswr.ut.ac.ir
359 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
-
2538-6123
iprj.guilan.ac.ir
360 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1027-7838
-
publij.ir
361 تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۴/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-6407
2423-7248
jae.miau.ac.ir
362 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4838
2423-785X
ijaedr.ut.ac.ir
363 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
0039-8969
-
jte.ut.ac.ir
364 تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-7744
-
nmrj.ui.ac.ir
365 تحقیقات بتن دانشگاه گیلان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4242
-
jcr.guilan.ac.ir
366 تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0484
2383-0492
socialhistory.ihcs.ac.ir
367 تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0872
2538-6107
ar.guilan.ac.ir
368 تحقیقات جغرافیایی خصوصی ۱۳۷۸/۰۹/۱۴
علمی-پژوهشی
1019-7052
2538-4384
georesearch.ir
369 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0883
2383-1146
ijfpr.areeo.ac.ir
370 تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8428
-
iaaaar.com
371 تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1024-0772
-
lawresearchmagazine.sbu.ac.ir
372 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۹۱/۰۴/۱۷
علمی-پژوهشی
1735-0859
2383-1723
ijfrpr.areeo.ac.ir
373 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2525
2251-6190
jvr.ut.ac.ir Scopus
374 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۹/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0891
2383-1448
ijrfpbgr.areeo.ac.ir
375 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2476-4612
2476-4620
erams.areo.ir
376 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۱۴
علمی-پژوهشی
2008-7616
-
pir.iaush.ac.ir
377 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۵/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0913
2383-112X
ijwpr.areeo.ac.ir
378 تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۶/۰۴/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-2681
2476-616X
tqh.alzahra.ac.ir
379 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
علمی-پژوهشی
2252-0163
2538-6115
cr.guilan.ac.ir
380 تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۸۷/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-1847
2476-5058
www.ijcr.ir
381 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7116
-
asr.urmia.ac.ir
382 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
2228-7736
-
jgs.khu.ac.ir
383 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۲۶
علمی-پژوهشی
1026-1338
-
jlib.ut.ac.ir
384 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۵/۰۵/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0905
2383-1243
ijmapr.areeo.ac.ir
385 تحقیقات مالی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1024-8153
2423-5377
jfr.ut.ac.ir
386 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
علمی-پژوهشی
2588-6584
-
ifr.journals.isu.ac.ir
387 تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-6454
2538-4163
jemr.khu.ac.ir
388 تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۴/۰۱/۰۲
علمی-پژوهشی
1735-0875
2383-1138
ijrdr.areeo.ac.ir
389 تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب ۱۳۸۲/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-2347
2476-7360
www.iwrr.ir
390 تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-5214
2345-4121
www.engineresearch.ir
391 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2476-4000
2476-4019
aridse.areo.ir
392 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-7314
2588-719X
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys
393 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7892
-
jsaeh.khu.ac.ir
394 تدریس پژوهی دانشگاه کردستان ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
2476-5686
2476-5686
trj.uok.ac.ir
395 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4536
-
islamicedu.rihu.ac.ir
396 ترویج علم انجمن ترویج علم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶
علمی-ترویجی
2251-9033
-
397 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
علمی-ترویجی
-
-
wmji.ir/fa
398 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
علمی-پژوهشی
-
-
399 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7418
-
hii.khu.ac.ir
400 تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-5370
-
ajcoop.mcls.gov.ir
401 تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
1017-4133
-
qjoe.ir
402 تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹
علمی-ترویجی
1727-3145
-
exceptionaleducation.ir
403 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2383-0700
2383-0719
fabak.ihcs.ac.ir
404 تنش‌های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند ۱۳۹۰/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
2228-7604
2383-3084
escs.birjand.ac.ir
405 توانمند سازی کودکان استثنایی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران 1395/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.ceciranj.ir
406 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3545
-
aqudev.liau.ac.ir
407 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۱۰/۲۵
علمی-پژوهشی
2538-3205
2538-3205
qjsd.scu.ac.ir
408 توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
1735-336X
-
jtd.iranjournals.ir
409 توسعه سازمانی پلیس ناجا ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
علمی-ترویجی
2383-384X
2383-3858
pod.jrl.police.ir
410 توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۰۸/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-2266
-
jed.ut.ac.ir
411 توسعه محلی (روستایی - شهری) دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8981
-
jrd.ut.ac.ir
412 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۸/۱۱/۱۶
علمی-ترویجی
1735-9384
-
harold.jrl.police.ir
413 تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۷/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-739X
2008-7403
ejcp.gau.ac.ir
414 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8517
2251-8525
jcpp.iut.ac.ir
415 تولیدات دامی دانشگاه تهران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2009-6776
2382-994X
jap.ut.ac.ir
416 تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
plantproduction.scu.ac.ir
417 جاده مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
علمی-ترویجی
1735-062X
-
road.bhrc.ac.ir
418 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0468
2383-0476
socialstudy.ihcs.ac.ir
419 جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
2322-1445
-
iase-jrn.ir
420 جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-1901
-
jsi-isa.ir
421 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1941
2476-6798
jhs.modares.ac.ir
422 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2252-0732
2345-4431
iws.shahed.ac.ir
423 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5745
2322-343X
jas.ui.ac.ir
424 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
علمی-پژوهشی
2383-0395
2538-3612
ssi.journals.umz.ac.ir
425 جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
1010-2809
-
jsal.ut.ac.ir
426 جامعه، فرهنگ، رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
علمی-ترویجی
2322-3855
-
scm.iaocsc.ir
427 جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
علمی-پژوهشی
2251-8932
-
www.javidankherad.ir
428 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7187
2383-2479
jls.um.ac.ir/index.php/literary
429 جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-3300
-
iee.rihu.ac.ir
430 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳/۱۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-7766
0808-2383
historicalstudy.ihcs.ac.ir
431 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir Scopus
432 جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
-
-
politicalstudy.ihcs.ac.ir
433 جستارهای فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2383-0778
journal.philor.org
434 جستارهایی در فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-9112
-
jphilosophy.um.ac.ir
435 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران ۱۳۸۲/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
7911-124
7911-124
mag.iga.ir
436 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
علمی-پژوهشی
2345-2277
-
gaij.usb.ac.ir
437 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۱۱/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-8078
2008-8078
geoplanning.tabrizu.ac.ir
438 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-5362
2252-0910
gep.ui.ac.ir
439 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
علمی-پژوهشی
2322-3197
2322-3197
ges.razi.ac.ir
440 جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۳/۰۸/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0735
-
gdij.usb.ac.ir
441 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3531
2538-3299
jgusd.um.ac.ir/index.php/gud
442 جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1391
2383-2487
jgrd.um.ac.ir/index.php/geography
443 جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1682
2383-3076
geoeh.um.ac.ir/index.php/geo
444 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-6462
-
jgeoqeshm.ir
445 جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان 1396/07/01
علمی-پژوهشی
2423-5504
2476-5295
jusg.uk.ac.ir
446 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2476-3136
2476-3144
pg.um.ac.ir
447 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5656
-
jopg.iaularestan.ac.ir
448 جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
1607-9868
2562-538X
jjhjor.alzahra.ac.ir
449 جمعیت سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۷۷/۰۸/۰۸
علمی-ترویجی
1027-1961
-
populationmag.ir
450 جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6113
-
www.ijf-isaforestry.ir
451 جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5052
2383-0530
jfwp.ut.ac.ir
452 جهانی رسانه دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-0468
2008-0468
gmj.ut.ac.ir
453 چاپ و نشر دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ۱۳۹۰/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
2322-1062
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/publishing
454 چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6050
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement
455 چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6069
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/PublicAdministratio...
456 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2645-4165
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IndustrialManagemen...
457 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2645-4637
2645-4645
scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagement...
458 چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۱/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0670
-
jsb.sbsi.ir
459 حدیث پژوهی دانشگاه کاشان ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6547
-
s-hadith.kashanu.ac.ir
460 حسابداری ارزشی و رفتاری دانشگاه خوارزمی 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2476-7166
-
aapc.khu.ac.ir
461 حسابداری دولتی دانشگاه پیام نور 1394/0701
علمی-پژوهشی
2423-4613
2645-498x
gaa.journals.pnu.ac.ir
462 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-2617
-
qfaj.ir
463 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-5938
2322-1321
jma.srbiau.ac.ir
464 حفاظت زیست بوم گیاهان دانشگاه گنبد کاووس ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2476-3462
-
pec.gonbad.ac.ir
465 حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4749
-
jpp.um.ac.ir
466 حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳
علمی-پژوهشی
2251-7480
2251-7480
wsrcj.srbiau.ac.ir
467 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1863
-
qjal.smtc.ac.ir
468 حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
علمی-پژوهشی
1735-3270
1735-3270
hoquq.iict.ac.ir
469 حقوق تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۷۹/۱۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4656
-
law.mofidu.ac.ir
470 حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2588-5618
2588-6622
jolt.ut.ac.ir
471 حقوقی دادگستری قوه قضائیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4358
-
jlj.ir
472 حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-5275
2538-5267
avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir
473 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1992
2538-6158
pms.journals.pnu.ac.ir
474 حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0689
2383-0697
wisdom.ihcs.ac.ir
475 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-3238
2476-6038
wph.atu.ac.ir
476 خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-8442
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch
477 خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۹/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
-
-
qjfr.ir
478 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۱۳۸۵/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1560-0874
1560-0874
kherad.mullasadra.org
479 خشکبوم دانشگاه یزد ۱۳۸۹/۰۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-790X
-
aridbiom.yazd.ac.ir
480 دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2423-5407
2423-5415
vj.areo.ir
481 دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۴/۰۵/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-6873
1735-6873
ivj.ir
482 دانش آب و خاک دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-5133
-
water-soil.tabrizu.ac.ir
483 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2251-9270
-
yujs.yu.ac.ir/pps
484 دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2322-5955
2538-1814
www.dpmk.ir
485 دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-8914
2476-292X
jak.uk.ac.ir
486 دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-8975
-
jfak.journals.ikiu.ac.ir
487 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-5785
-
jmaak.srbiau.ac.ir
488 دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور ۱۳۹۰/۰۹/۱۳
علمی-پژوهشی
1681-9691
-
danesh.dmk.ir
489 دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-1596
-
mag.shora-rc.ir
490 دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1712
2538-6166
clk.journals.pnu.ac.ir
491 دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-5777
-
jik.srbiau.ac.ir
492 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۷/۰۵/۱۸
علمی-پژوهشی
2228-6594
-
danesh.journals.isu.ac.ir
493 دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-3548
-
www.ijws.ir
494 دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2476-4310
2476-4329
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir
495 دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4781
2423-7868
ijpps.ut.ac.ir
496 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-6859
2383-2789
jfksa.srbiau.ac.ir
497 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1563-3314
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p
498 دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1070
-
www.astjournal.ir
499 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6019
2538-2543
qjik.atu.ac.ir
500 دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۶
علمی-پژوهشی
2322-4177
2322-4177
lowecon.um.ac.ir
501 دانش‌ انتظامی‌ دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-9252
-
pok.jrl.police.ir
502 دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
علمی-ترویجی
2538-5941
-
cls.iranjournals.ir
503 دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دانشگاه پیام نور 1396/06/01
علمی-پژوهشی
-
-
anb.journals.pnu.ac.ir
504 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸/۱۰/۲۹
علمی-پژوهشی
2383-4269
2538-2160
aijh.modares.ac.ir
505 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان ۱۳۸۹/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9023
2538-3280
lasem.journals.semnan.ac.ir
506 دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها دانشگاه شیراز 1395/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
jsatl.shirazu.ac.ir
507 دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6853
-
ijmt.iranjournals.ir
508 دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۰۲
علمی-پژوهشی
2228-6144
-
psychac.scu.ac.ir
509 دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2008-3068
-
jmw.jia.ac.ir
510 دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۹۰/۰۳/۲۷
علمی-ترویجی
-
2476-5945
donyayenano.ir
511 دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2476-2806
2476-6828
tssq.atu.ac.ir
512 دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0007
-
jlviews.ir
513 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2153
2345-2153
jpaleon.um.ac.ir
514 دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۱/۰۶
علمی-پژوهشی
2588-6460
-
ertebatat.journals.isu.ac.ir
515 رادار دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-4024
2345-4032
journals.ihu.ac.ir/index.php/radar
516 راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1028-3102
2588-6525
rahbord.csr.ir
517 راهبرد اجتماعی- فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۱/۰۱/۱۲
علمی-پژوهشی
2251-7081
-
rahbordfarhangi.csr.ir
518 راهبرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2252-0597
-
econrahbord.csr.ir
519 راهبرد توسعه خصوصی ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
1735-2460
-
rahbord-mag.ir
520 راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-1723
-
ds.journals.sndu.ac.ir
521 راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸/۰۷/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-3696
-
www.jsfc.ir
522 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
2345-3214
2538-1962
jfm.alzahra.ac.ir
523 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-220X
2345-4768
cs.shahed.ac.ir
524 راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت حیدریه 1397/07/01
علمی پژوهشی
2383-2657
2383-1995
rdsj.torbath.ac.ir
525 راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7906
2423-7620
asj.basu.ac.ir
526 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1394/7/1
علمی-ترویجی
2423-7132
-
jea.sanru.ac.ir
527 راهبردهای نوین تربیت معلمان دانشگاه فرهنگیان 1397/01/01
علمی ترویجی
-
-
itt.cfu.ac.ir
528 راهور ناجا ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
1735-8280
-
tale.jrl.police.ir
529 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
علمی-پژوهشی
2383-1006
2588-4913
jscit.nit.ac.ir
530 رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-787X
2008-787X
jearth.um.ac.ir
531 رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی ۱۳۷۸/۰۲/۲۷
علمی-ترویجی
-
-
532 رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۶/۱۰/۰۸
علمی-ترویجی
7180-1022
-
qjmn.farhang.gov.ir
533 رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-062X
2383-0638
mediastudy.ihcs.ac.ir
534 رسانه های دیداری و شنیداری دانشگاه صدا و سیما 1397/07/02
علمی-پژوهشی
2645-4696
2645-470X
javm.iribu.ac.ir
535 رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۸۲/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
1608-4306
2423-6608
rostaniha.areo.ir
536 رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-147X
-
psj.basu.ac.ir
537 رشد فناوری جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
1735-5486
1735-5664
www.roshdefanavari.ir
538 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9333
-
jmlm.ut.ac.ir
539 رفاه‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی ۱۳۸۳/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-8191
-
refahj.uswr.ac.ir
540 رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-273X
2538-5593
mbj.ssrc.ac.ir
541 روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5419
-
frqjournal.csr.ir
542 روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی ۱۳۸۳/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
1680-8436
-
www.iranapsy.ir
543 روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0031
2476-647X
jpe.atu.ac.ir
544 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2228-5180
jcp.semnan.ac.ir
545 روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2188
2345-4784
cpap.shahed.ac.ir
546 روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2423-7647
2476-6836
jap.razi.ac.ir
547 روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-305X
2251-9955
jip.azad.ac.ir
548 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3183
2538-3191
jep.atu.ac.ir
549 روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4060
-
www.ijfp.ir
550 روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1283
2538-5585
hpj.journals.pnu.ac.ir
551 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5780
-
jcp.khu.ac.ir
552 روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-4331
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology
553 روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2252-0821
2252-0821
jsp.uma.ac.ir
554 روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1243
-
bjcp.ir
555 روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۰۴/۲۹
علمی-پژوهشی
-
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/jmp
556 روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2645-4092
-
mbsp.sbu.ac.ir
557 رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
rudaki.org
558 روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۴/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
1563-3322
2645-6486
rvt.agri-peri.ac.ir
559 روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۹
علمی-پژوهشی
2228-5516
2423-7221
jpmm.miau.ac.ir
560 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6565
-
anm.yazd.ac.ir
561 روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-7698
2423-5741
jcme.iut.ac.ir
562 روش‌ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۷/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1608-7070
-
method.rihu.ac.ir
563 رویش روانشناسی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
علمی-ترویجی
2383-353X
-
frooyesh.ir
564 رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2423-6780
2476-3608
nea.ui.ac.ir
565 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3293
-
ntsmj.issma.ir
566 رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۴/۰۵/۱۰
علمی-ترویجی
1027-2690
-
rahyaft.nrisp.ac.ir
567 رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی ۱۳۸۸/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-3777
-
www.rahyaft.info
568 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-6369
2423-723X
jedu.miau.ac.ir
569 رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-739X
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/politicalandinterna...
570 ریاضی و جامعه دانشگاه اصفهان ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2345-6493
2345-6507
math-sci.iranjournals.ir
571 ریخته گری انجمن ریخته گران ایران ۱۳۸۲/۰۳/۱۶
علمی-ترویجی
1028-3897
-
572 زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
8002-3388
2538-1989
jlr.alzahra.ac.ir
573 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
علمی-پژوهشی
2099-8002
2383-0824
languagestudy.ihcs.ac.ir
574 زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7233
2383-269X
jlkd.um.ac.ir
575 زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) دانشگاه گیلان 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2476-6585
-
zaban.guilan.ac.ir
576 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7979
-
perlit.tabrizu.ac.ir
577 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7217
2383-2681
jall.um.ac.ir/index.php/arabic
578 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-9740
1735-9740
jpll.khu.ac.ir
579 زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
علمی-پژوهشی
2322-3847
2322-3847
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir
580 زبانشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir
581 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-6876
2345-6876
idaj.areo.ir
582 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1529
2383-2142
saffron.torbath.ac.ir
583 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7306
2423-5865
econg.um.ac.ir
584 زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
1735-7128
-
geology.saminatech.ir
585 زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۰/۰۳/۲۶
علمی-پژوهشی
2251-7057
-
aag.scu.ac.ir
586 زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۱۰/۱۰
علمی-پژوهشی
7386-8222
7386-8222
jeg.khu.ac.ir
587 زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-5245
-
www.jiraeg.ir/fa
588 زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8738
2251-8738
journal.ispg.ir
589 زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3132
2538-3124
jwdp.ut.ac.ir
590 زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3108
2538-3116
jwica.ut.ac.ir
591 زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2008-8566
-
jzvj.miau.ac.ir
592 زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
ijbio.ir
593 زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jdb.iau-tnb.ac.ir
594 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
علمی-پژوهشی
2322-2387
2538-4856
eab.journals.pnu.ac.ir
595 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-2536
2423-6055
sbj.areo.ir
596 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-1410
-
jmb.iauahvaz.ac.ir
597 زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۹/۰۸/۲۰
علمی-پژوهشی
1607-9884
2251-7901
jab.alzahra.ac.ir
598 زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8264
2322-2204
ijpb.ui.ac.ir
599 زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-5173
2322-5181
bjm.ui.ac.ir
600 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2476-6917
biot.modares.ac.ir
601 زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0783
2322-4819
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir
602 ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران ۱۳۸۳/۰۵/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-4331
-
journal.iag.ir Scopus
603 ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۳۸۳/۰۶/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-0336
-
ijgeophysics.ir
604 ژئومکانیک نفت انجمن ژئومکانیک نفت ایران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-4651
2538-4643
www.irpga-journal.ir
605 ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران ۱۳۸۵/۰۷/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-4439
-
mg.genetics.ir
606 سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران ۱۳۸۳/۱۱/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-515X
-
www.journalisss.ir
607 سامانه سطوح آبگیر باران انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران ۱۳۹۲/۰۷/۱۱
علمی-ترویجی
2423-5970
-
jircsa.ir
608 سامانه های غیرخطی در مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند 1396/04/01
علمی پژوهشی
2322-3146
-
jnsee.sut.ac.ir
609 سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد ۱۳۸۹/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-2789
-
www.bahareadab.com
610 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
علمی-ترویجی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
611 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
علمی-پژوهشی
2322-5882
-
journal.hydropower.org.ir
612 سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2228-6616
2476-6070
ajsm.atu.ac.ir
613 سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران ۱۳۸۴/۰۳/۱۶
علمی-ترویجی
1735-3351
-
jicers.ir
614 سفینه موسسه فرهنگی نبأ مبین ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
علمی-ترویجی
1753-0689
-
safinahmagazine.ir
615 سلول و بافت دانشگاه اراک ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7035
2228-7035
jct.araku.ac.ir
616 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
علمی-پژوهشی
2228-6063
-
girs.iaubushehr.ac.ir
617 سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از دور و GIS ایران ۱۳۸۷/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5966
-
gisj.sbu.ac.ir
618 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5971
2322-598X
rsm.kashanu.ac.ir
619 سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-3629
-
jfnc.ir
620 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-2867
2538-5119
jme.guilan.ac.ir
621 سیاست دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9678
1735-9686
jpq.ut.ac.ir
622 سیاست جهانی دانشگاه گیلان
علمی-پژوهشی
2383-0123
-
interpolitics.guilan.ac.ir
623 سیاست خارجی وزارت امور خارجه ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2382-9680
-
fp.ipisjournals.ir
624 سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
علمی-پژوهشی
1025-5087
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj
625 سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷/۰۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-0840
-
jstp.nrisp.ac.ir
626 سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد ۱۳۸۸/۰۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-0131
-
ep.yazd.ac.ir
627 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱/۱۰/۱۶
علمی-ترویجی
2476-7220
-
stpl.ristip.sharif.ir
628 سیاست های راهبردی و کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2544
2345-2552
www.jmsp.ir
629 سیاست های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2345-3435
-
www.qjfep.ir
630 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2538-5577
2538-5089
jppolicy.ut.ac.ir
631 شعر پژوهی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-8183
-
jba.shirazu.ac.ir
632 شناخت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2588-7203
kj.sbu.ac.ir
633 شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3782
2322-4312
sc.journals.pnu.ac.ir
634 شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی ۱۳۸۷/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4722
-
shiitestudies.com
635 شیلات دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5729
2423-7809
jfisheries.ut.ac.ir
636 شیمی سبز و فناوریهای پایدار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1396/04/01
علمی-ترویجی
-
-
gcst.ccerci.ac.ir
637 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
علمی-پژوهشی
1735-9457
-
chemistry.journals.semnan.ac.ir
638 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۰/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
1022-7768
-
nsmsi.ir
639 صفه دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۴/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
1683-870X
-
sofeh.sbu.ac.ir
640 صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1683-0857
-
ei.sinaweb.net
641 صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-9066
2423-3242
www.ijwp.ir
642 صنعت لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
علمی-ترویجی
1563-0633
-
www.iranrubbermag.ir
643 صنعت و توسعه فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
علمی-ترویجی
-
-
644 صنعت و دانشگاه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن ۱۳۸۶/۰۶/۲۱
علمی-ترویجی
-
-
www.jiu.ir
645 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
علمی-ترویجی
2345-623X
2383-1839
jvs.isav.ir
646 طب ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9317
-
jsmed.ut.ac.ir
647 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-0514
2008-0514
journals.iauz.ac.ir/erfan
648 عصب روانشناسی دانشگاه پیام نور 1394/4/1
علمی-پژوهشی
2476-5023
-
clpsy.journals.pnu.ac.ir
649 عصر برق انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2588-3828
-
kiaeee.ir
650 علم زبان دانشگاه علامه طباطبایی 1397/01/01
علمی-پژوهشی
2423-7728
2538-2551
ls.atu.ac.ir
651 علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
2322-2352
-
ijcse.ir
652 علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران ۱۳۷۹/۱۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2322-5998
-
www.isfj.ir
653 علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۰۳
علمی-پژوهشی
2476-3594
2476-5554
jstnar.iut.ac.ir
654 علوم آبزی پروری انجمن آبزی پروری ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5351
-
www.aquaculturesciences.ir
655 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-1383
-
social.um.ac.ir
656 علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4730
-
jhs.um.ac.ir
657 علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-482X
2423-7930
ijhs.ut.ac.ir
658 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8817
2008-8817
education.scu.ac.ir
659 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2423-7396
2538-5461
edus-islam.isuw.ac.ir
660 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1758
-
www.iaeej.ir
661 علوم حدیث دانشکده علوم حدیث
علمی-پژوهشی
-
-
hadith.riqh.ac.ir
662 علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۹۰/۱۲/۰۵
علمی-پژوهشی
1019-9632
-
asj.areo.ir
663 علوم دامی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4773
2423-7949
ijas.ut.ac.ir
664 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-3625
2423-3633
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
665 علوم رایانشی انجمن انفورماتیک ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
-
-
csj.isi.org.ir
666 علوم روانشناختی خصوصی ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
علمی-پژوهشی
1735-7462
-
www.psychoscience.ir
667 علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۷۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1562-5540
-
www.agrobreedjournal.ir
668 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۷۵/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
1023-7429
-
www.gsjournal.ir
669 علوم زمین خوارزمی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-8058
-
gnf.khu.ac.ir
670 علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9325
-
jsb.ut.ac.ir
671 علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۷/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9120
2538-4198
jquran.um.ac.ir
672 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-918X
2423-6519
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir
673 علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4811
2423-8082
ijfcs.ut.ac.ir
674 علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2588-6177
scj.sbu.ac.ir/index.php/EnvironmentalScienc...
675 علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
علمی-پژوهشی
-
-
journal.iams.ir
676 علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2383-225X
2476-3780
jms.guilan.ac.ir
677 علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1016-3255
2008-0883
jips.ippi.ac.ir
678 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۳/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
1563-4809
2008-3516
jest.srbiau.ac.ir
679 علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۰۴
علمی-پژوهشی
2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir
680 علوم و فناوری بذر ایران انجمن علمی بذر ایران ۱۳۹۲/۰۱/۱۴
علمی-پژوهشی
2322-2646
-
ijsst.areo.ir
681 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۰/۰۱/۱۷
علمی-پژوهشی
-
-
682 علوم و فناوری جوشکاری ایران انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-583X
-
iutjournals.iut.ac.ir/jwsti
683 علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
علمی-ترویجی
1735-5346
-
navy.iranjournals.ir
684 علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۸۷/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
1735-8779
2383-2169
www.jcst.icrc.ac.ir
685 علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۷/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5460
-
jsst.ias.ir
686 علوم و فناوری کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-3823
-
jstc.iust.ac.ir
687 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
علمی-ترویجی
2151-7162
2322-2417
jtst.ir
688 علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-5865
-
adst.ir
689 علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران ۱۳۸۳/۰۲/۱۹
علمی-پژوهشی
-
-
journal.irshs.ir
690 علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
علمی-ترویجی
2228-6675
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/packaging
691 علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-8965
-
jmst.sinaweb.net
692 علوم و فنون زنبور عسل انجمن زنبور عسل ایران ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
علمی-ترویجی
2476-6666
2476-6593
hbsj.areo.ir
693 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5513
2476-6887
jfst.modares.ac.ir
694 علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-9082
2008-9953
ejgcst.iut.ac.ir
695 علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
علمی-ترویجی
2538-4090
2538-4104
bst.jrl.police.ir
696 علوم و فنون نظامی دانشکده فرماندهی ستاد آجا ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
علمی-ترویجی
2008-191X
-
www.qjmst.ir
697 علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۹۰/۰۲/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-102X
2322-102X
jgst.issge.ir
698 علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ۱۳۸۳/۱۲/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-1871
-
jonsat.aeoi.org.ir
699 علوم و مهندسی آب و فاضلاب انجمن آب و فاضلاب ایران 1395/10/1
علمی-ترویجی
2588-3941
2588-395X
www.jwwse.ir
700 علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
jise.scu.ac.ir
701 علوم و مهندسی جداسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-3963
2008-3963
jsse.uk.ac.ir
702 علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-6417
-
www.ica.ir/journals/coreng
703 علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-پژوهشی
2476-6097
2476-6100
www.bese.ir PubMed
704 علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-6717
-
surfacejournal.ir
705 غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0581
-
occidentstudy.ihcs.ac.ir
706 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3544
2423-3803
ejfpp.gau.ac.ir
707 فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0719
2252-0074
www.jmdp.ir
708 فرآیند نو شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
1735-6466
-
www.farayandno.ir
709 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-2727
2383-3688
jispp.iut.ac.ir
710 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-3226
2423-3234
ma.iaumajlesi.ac.ir
711 فرماندهی و کنترل انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران 1396/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
ic4i-journal.ir
712 فرهنگ ایلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
www.farhangeilam.ir
713 فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-573X
-
ciu.nahad.ir
714 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2560
-
farhangerazavi.ir
715 فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-6051
2476-6178
qccpc.atu.ac.ir
716 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir
717 فرهنگ و اندیشه ریاضی انجمن ریاضی ایران ۱۳۶۱/۰۲/۰۱
علمی-ترویجی
1022-6443
-
mct.iranjournals.ir
718 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-3998
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs
719 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1162
2538-2772
qjss.atu.ac.ir
720 فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-322X
-
geographic-space.ir
721 فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1976
-
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
722 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-9139
2538-3892
jfiqh.um.ac.ir
723 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۵
علمی-پژوهشی
2251-7553
-
law.tabrizu.ac.ir
724 فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۹/۰۷/۲۴
علمی-ترویجی
2538-5291
2538-5283
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir
725 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-8744
-
jjfil.ut.ac.ir
726 فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۰۲/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-1553
-
jop.ut.ac.ir
727 فلسفه تربیت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-2802
2538-6301
pesi.saminatech.ir
728 فلسفه دین دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۱۰/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-7063
2423-6233
jpht.ut.ac.ir
729 فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0727
2383-0735
philosophy.ihcs.ac.ir
730 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-9422
-
jitp.ut.ac.ir
731 فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور ۱۳۸۳/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-6313
2476-566X
ab.basu.ac.ir
732 فناوری آزمون های غیر مخرب انجمن بازرسی غیر مخرب ایران 1397/07/01
علمی پژوهشی
-
-
jndttech.irndt.org
733 فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5462
-
jte.sru.ac.ir
734 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۳۸۶/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
-
-
iranaict.ir/journal
735 فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-6321
2476-5651
ppt.basu.ac.ir
736 فناوری حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی ۱۳۸۹/۰۷/۰۸
علمی-ترویجی
-
-
737 فناوری های نوین غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
علمی-پژوهشی
2476-4787
2476-4795
jift.irost.ir
738 فنون ادبی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8027
2322-3448
liar.ui.ac.ir
739 فیزیک روز انجمن فیزیک ایران ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
علمی-ترویجی
-
-
psimag.ir
740 فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-371X
2538-3906
jesphys.ut.ac.ir Scopus
741 فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-ترویجی
2345-4911
2345-4911
jap.alzahra.ac.ir
742 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-403X
2008-403X
cpj.iauahvaz.ac.ir
743 فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7671
-
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir
744 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3966
2345-3966
japb.guilan.ac.ir
745 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
1735-9880
-
qjaphd.sinaweb.net
746 فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-164X
2476-7050
spj.ssrc.ac.ir
747 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
علمی-پژوهشی
-
-
oeppa.sbu.ac.ir
748 قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۹/۰۳/۱۷
علمی-پژوهشی
1029-4538
-
qabasat.iict.ac.ir
749 قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
علمی-ترویجی
2232-5084
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
750 قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
2322-5165
2322-5165
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
751 کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-ترویجی
-
-
jead.gau.ac.ir
752 کارآگاه ناجا ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
1735-272X
-
det.jrl.police.ir
753 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۳۹۱/۰۷/۰۴
علمی-ترویجی
2382-9796
2538-4430
karafan.saminatech.ir
754 کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
علمی-پژوهشی
2228-7639
-
jccl.razi.ac.ir
755 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد ۱۳۸۶/۰۵/۱۷
علمی-پژوهشی
1735-9589
-
kavoshnameh.yazd.ac.ir
756 کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دانشگاه یزد 1397/01/01
علمی پژوهشی
-
-
grd.yazd.ac.ir
757 کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
علمی-پژوهشی
0142-008
-
bar.yazd.ac.ir
758 کتاب قیم دانشگاه آیت اله حائری میبد ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6026
-
kq.yazd.ac.ir
759 کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی ۱۳۸۴/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
1680-9637
-
lis.aqr-libjournal.ir
760 کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
علمی-پژوهشی
2251-6824
-
www.jagroecology.ir/fa
761 کنترل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8345
-
joc-isice.ir
762 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2322-2883
2322-2883
jbiocontrol.ut.ac.ir
763 کنترل صنعتی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
علمی-ترویجی
2588-4158
-
icsu.shirazu.ac.ir
764 کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-7108
2476-5635
journal.iranqua.ir
765 کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴/۰۵/۱۵
علمی-پژوهشی
-
-
joec.ir
766 کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0603
2383-0611
classicallit.ihcs.ac.ir
767 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران ۱۳۹۰/۰۷/۲۷
علمی-پژوهشی
2322-2344
-
ieijqp.ir
768 کیمیای هنر پژوهشکده هنر ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-8630
-
www.kimiahonar.ir
769 گردشگری شهری دانشگاه تهران 1395/10/1
علمی-پژوهشی
2423-6926
2423-6918
jut.ut.ac.ir
770 گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایران ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
2423-5075
-
www.itsairanj.ir
771 گل و گیاهان زینتی انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 1397/07/03
علمی ترویجی
-
-
ijop.isop.ir/Pages/Default.aspx
772 گلجام انحمن علمی فرش ایران ۱۳۸۳/۱۲/۰۶
علمی-پژوهشی
2008-2738
-
www.goljaam.icsa.ir
773 گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
1023-3652
2538-2268
ganjineh.nlai.ir
774 گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
plantprotection.scu.ac.ir
775 لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۸۹/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
-
-
lem.journals.ikiu.ac.ir
776 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
علمی-پژوهشی
-
2383-1197
jmvip.sinaweb.net
777 ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۲/۱۳
علمی-پژوهشی
2228-6829
2423-3943
jame.um.ac.ir/index.php/jame
778 مبانی نظری هنرهای تجسمی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2538-5666
-
jtpva.alzahra.ac.ir
779 متافیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-8086
2476-3276
mph.ui.ac.ir
780 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۲/۰۵/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-1170
2476-6186
ltr.atu.ac.ir
781 متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5486
2476-3268
rpll.ui.ac.ir
782 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) ۱۳۸۶/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
-
-
matin.ri-khomeini.ac.ir
783 مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
علمی-پژوهشی
2322-1860
-
nashr.majles.ir
784 مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ۱۳۷۶/۰۳/۲۱
علمی-پژوهشی
2251-614X
2645-4858
www.cilamag.ir
785 مجله علوم آماری انجمن آمار ایران ۱۳۸۴/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-8183
-
jss.irstat.ir
786 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-496X
2423-3404
jcl.ut.ac.ir
787 محاسبات نرم دانشگاه کاشان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2322-3707
2322-3707
scj.kashanu.ac.ir
788 محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4218
-
aejournal.ir
789 محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7764
2423-7817
jne.ut.ac.ir
790 محیط زیست و توسعه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
علمی-ترویجی
2008-9218
-
791 محیط شناسی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1025-8620
2345-6922
jes.ut.ac.ir Scopus
792 مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
علمی-پژوهشی
2345-6353
-
jneh.usb.ac.ir
793 مدلسازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان 1395/10/1
علمی-پژوهشی
2345-654X
-
jem.journals.semnan.ac.ir
794 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۱۰
علمی-پژوهشی
1735-9910
-
eco.iaufb.ac.ir
795 مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۹/۱۲/۱۸
علمی-پژوهشی
2251-8088
-
jamm.scu.ac.ir
796 مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان ۱۳۸۶/۰۹/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-4854
-
modelling.journals.semnan.ac.ir
797 مدیریت آب در کشاورزی انجمن آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
علمی-ترویجی
-
-
798 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6298
2382-9931
jwim.ut.ac.ir
799 مدیریت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب 1394/1/1
علمی-ترویجی
2345-6205
-
lmj.areo.ir
800 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2345-5578
-
sportmedia.journals.pnu.ac.ir
801 مدیریت استاندارد و کیفیت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۱/۰۱/۱۲
علمی-ترویجی
2345-3311
-
jstandardization.ir
802 مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
2251-6980
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/im
803 مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-8418
1735-8418
www.aimj.ir
804 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5907
2423-5091
jibm.ut.ac.ir
805 مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۱/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2345-3915
-
joem.ir
806 مدیریت بر آموزش انتظامی ناجا ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
علمی-ترویجی
2383-0026
-
mape.jrl.police.ir
807 مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۳۹۱/۰۷/۰۷
علمی-پژوهشی
2322-1429
-
journalieaa.ir
808 مدیریت برند دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3222
2538-1482
bmr.alzahra.ac.ir
809 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8736
2476-7298
jpm.iaut.ac.ir
810 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2476-3721
2476-3721
www.jdmal.ir
811 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-5060
2345-444X
jtdm.irost.ir
812 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۰۵/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-6409
2423-6950
jpom.ui.ac.ir
813 مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1267
2322-1275
ejsms.gau.ac.ir
814 مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-1170
2383-1189
amf.ui.ac.ir
815 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5713
-
miu.nahad.ir
816 مدیریت دولتی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5877
2423-5342
jipa.ut.ac.ir
817 مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
علمی-ترویجی
2008-9198
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj
818 مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-522X
2538-600X
ipom.journals.pnu.ac.ir
819 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
2423-6071
2423-608X
jscm.ut.ac.ir
820 مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی ۱۳۸۹/۰۲/۰۳
علمی-پژوهشی
1607-2227
1607-2227
ijurm.imo.org.ir
821 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5885
2423-5369
imj.ut.ac.ir
822 مدیریت فردا خصوصی ۱۳۸۸/۰۴/۱۶
علمی-پژوهشی
2228-6047
2228-6047
modiriyatfarda.ir
823 مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6942
2423-6934
jomc.ut.ac.ir
824 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5893
2423-5059
jitm.ut.ac.ir Scopus
825 مدیریت مخاطرات محیطی انجمن مخاطره شناسی ایران 1393/7/1
علمی-پژوهشی
2423-415X
2423-4168
jhsci.ut.ac.ir
826 مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2538-4724
2538-4732
jsa.uok.ac.ir
827 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-8886
2588-4409
iieshrm.ir
828 مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
علمی-پژوهشی
2383-1499
2383-1502
shm.shahroodut.ac.ir
829 مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
830 مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-5699
-
jmm.iranjournals.ir
831 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5386
-
www.nowavari.ir
832 مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1397/07/04
علمی-پژوهشی
-
-
www.qjimdo.ir
833 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
علمی-پژوهشی
2423-5261
2538-6344
mpes.sbu.ac.ir/index
834 مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
علمی-ترویجی
2008-6121
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/mdr
835 مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو ۱۳۸۱/۱۱/۳۰
علمی-ترویجی
1735-465X
-
836 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
علمی-پژوهشی
2322-4800
2538-5348
jsmd.guilan.ac.ir
837 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9341
-
jsm.ut.ac.ir
838 مرتع انجمن مرتعداری ایران ۱۳۸۵/۰۶/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-0891
-
www.rangelandsrm.ir
839 مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5044
2423-7795
jrwm.ut.ac.ir
840 مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3850
2538-2624
mmi.aui.ac.ir
841 مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۳/۲۹
علمی-پژوهشی
2476-6933
-
jspi.khu.ac.ir
842 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
qaiie.ir/fa
843 مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۳۸۹/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
2008-4994
-
jhre.ir
844 مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-1626
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Careercounseling
845 مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7243
-
jac.scu.ac.ir
846 مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2251-6654
-
fcp.uok.ac.ir
847 مشکوه آستان قدس رضوی ۱۳۸۰/۰۴/۲۹
علمی-ترویجی
1683-8033
-
mishkat.islamic-rf.ir
848 مصالح و سازه های بتنی انجمن علمی بتن ایران ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
علمی-ترویجی
2538-5828
-
jcsm.ir
849 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه ۱۳۸۱/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2322-3766
-
ca.ipisjournals.ir
850 مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2228-5075
-
jsli.shirazu.ac.ir
851 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
علمی-پژوهشی
-
-
pma.cfu.ac.ir
852 مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۷/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-3653
-
jss-isa.ir
853 مطالعات اجتماعی گردشگری جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2382-9664
-
journalitor.ir
854 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی
2538-2926
2538-2934
jwsps.alzahra.ac.ir
855 مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۹
علمی-ترویجی
1735-9790
-
clq.iranjournals.ir
856 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ۱۳۸۸/۰۸/۰۵
علمی-پژوهشی
2008-8647
-
jcls.shirazu.ac.ir
857 مطالعات اطلاعاتی دانشکده اطلاعات ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
علمی-ترویجی
2251-9777
-
858 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6624
-
ies.journals.isu.ac.ir
859 مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
علمی-پژوهشی
1735-1626
-
iiesj.ir
860 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2530
2322-472X
aes.basu.ac.ir
861 مطالعات امنیت اجتماعی ناجا ۱۳۸۹/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-3823
-
sss.jrl.police.ir
862 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2476-2865
-
jresearch.sanjesh.org
863 مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-5834
-
enghelab.maaref.ac.ir
864 مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0867
2345-3117
jcep.ut.ac.ir
865 مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۴/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
1735-0700
-
jis.uk.ac.ir
866 مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
علمی-پژوهشی
2288-1026
-
jarcs.ut.ac.ir
867 مطالعات برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۸۴/۰۲/۰۸
علمی-پژوهشی
-
-
868 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-4986
-
www.icsajournal.ir
869 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
علمی-پژوهشی
2345-3133
-
eps.journals.umz.ac.ir
870 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2535-5968
2538-595X
jshsp.iaurasht.ac.ir
871 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۱/۰۷/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
www.iabaj.ir
872 مطالعات بین المللی خصوصی ۱۳۸۵/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
1735-2045
-
873 مطالعات بین المللی پلیس ناجا ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
2228-5008
2383-3653
interpol.jrl.police.ir
874 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
علمی-پژوهشی
2423-4621
-
smsnds.journals.sndu.ac.ir
875 مطالعات پژوهشی راهور ناجا ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3529
-
talar.jrl.police.ir
876 مطالعات پیشگیری از جرم ناجا ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2008-0042
-
cps.jrl.police.ir
877 مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6713
-
journal.pte.ac.ir
878 مطالعات تاریخ انتظامی ناجا ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
علمی-ترویجی
2383-3637
2383-4277
hir.jrl.police.ir
879 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-9945
-
chistorys.ir
880 مطالعات تاریخی جنگ انجمن ایرانی تاریخ  1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
hsow.journal.araku.ac.ir
881 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
882 مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-1138
2538-2519
qjma.atu.ac.ir
883 مطالعات ترجمه خصوصی ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-0212
ند-ار
journal.translationstudies.ir
884 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3757
2538-2586
qhts.modares.ac.ir
885 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jcsfa.modares.ac.ir
886 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3842
2538-2969
mth.aui.ac.ir
887 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۳
علمی-پژوهشی
2228-7256
-
tafsir.maaref.ac.ir
888 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
2252-0678
-
foroughevahdat.mazaheb.ac.ir
889 مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
علمی-پژوهشی
2252-0686
-
jisds.srbiau.ac.ir
890 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3367
-
journals.sabz.ac.ir/scds
891 مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۶
علمی-پژوهشی
-
-
jsr.ut.ac.ir
892 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-3273
-
urb.dehaghan.ac.ir
893 مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.hsu.ac.ir/jarhs
894 مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
2252-0864
-
iaaaas.com
895 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ناجا ۱۳۸۹/۱۰/۰۸
علمی-ترویجی
-
-
spaps.jrl.police.ir
896 مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3140
2538-3159
jrels.ut.ac.ir
897 مطالعات حقوق بشر اسلامی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
898 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-9651
1735-966X
jlq.ut.ac.ir
899 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-8120
2423-8139
jplsq.ut.ac.ir
900 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
علمی-پژوهشی
2588-560X
2588-5901
jqclcs.ut.ac.ir
901 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7926
-
jls.shirazu.ac.ir
902 مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۹۰/۰۳/۲۲
علمی-ترویجی
2251-7278
2383-2223
jscw.icrc.ac.ir
903 مطالعات دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1396/04/01
علمی-ترویجی
-
-
hds.journals.sndu.ac.ir
904 مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۸۷/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-4897
-
sds.journals.sndu.ac.ir
905 مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-224X
-
quarterly.risstudies.org
906 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-501X
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq
907 مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۳۸۷/۰۵/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-2827
-
jwss.ir
908 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-5038
2538-4929
sspp.iranjournals.ir
909 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۲/۰۱/۱۱
علمی-پژوهشی
-
-
faslname.msy.gov.ir
910 مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2538-2209
2476-6550
nms.atu.ac.ir
911 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
علمی-پژوهشی
2322-1518
-
obs.sinaweb.net
912 مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-4974
2423-4974
prb.iauctb.ac.ir
913 مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۳/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
2538-2942
2538-2950
psychstudies.alzahra.ac.ir
914 مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3189
2476-6410
jcps.atu.ac.ir
915 مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-6683
-
jeps.usb.ac.ir
916 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-2978
2538-1504
spsyj.ssrc.ac.ir
917 مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5202
2383-2878
jlts.um.ac.ir/index.php/lts
918 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دانشگاه رازی 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2345-2579
-
jlw.razi.ac.ir
919 مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان 1396/01/02
علمی-پژوهشی
2008-9570
-
rhetorical.journals.semnan.ac.ir
920 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی
-
-
jwfs.alzahra.ac.ir
921 مطالعات ساختار و کارکرد شهری دانشگاه مازندران 1397/07/01
علمی-پژوهشی
2383-0832
-
shahr.journals.umz.ac.ir
922 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2252-0929
-
psiw.journals.ikiu.ac.ir
923 مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-5710
-
jsr.usb.ac.ir
924 مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-639X
-
iic.icas.ir
925 مطالعات شهری دانشگاه کردستان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2875
-
www.urbstudies.uok.ac.ir
926 مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1658
2538-1512
smj.ssrc.ac.ir
927 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6555
-
s-erfani.kashanu.ac.ir
928 مطالعات فرهنگ - ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-8760
2538-2632
jccs.ir
929 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۱۳۸۵/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-5575
-
jcsc.iaocsc.ir
930 مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
1735-8256
-
www.farhangekhorasan.ir
931 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2811
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
932 مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
933 مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-7012
-
feqh.journals.semnan.ac.ir
934 مطالعات فهم حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۳/۷/۱
علمی-پژوهشی
2588-3895
-
mfh.journals.ikiu.ac.ir
935 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2322-5580
-
www.spba.ir
936 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-3211
-
quran.journals.isu.ac.ir
937 مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1396/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
938 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
علمی-ترویجی
2538-5917
-
qsf.iranjournals.ir
939 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
940 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0189
2538-4694
jpsbs.birjand.ac.ir
941 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-5222
-
slis.scu.ac.ir
942 مطالعات مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-9570
-
pmsq.jrl.police.ir
943 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۵/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-8037
2476-5988
jmsd.atu.ac.ir
944 مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۱۰/۲۰
علمی-ترویجی
2008-4005
2383-3920
tms.jrl.police.ir
945 مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران ۱۳۸۸/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2228-6853
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/StrategicManagement...
946 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 1396/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
issk.journals.sndu.ac.ir
947 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-1758
2383-1758
fmss.journals.pnu.ac.ir
948 مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8029
-
jims.atu.ac.ir
949 مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
علمی-پژوهشی
2322-3294
2476-597X
tms.atu.ac.ir
950 مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3213
2538-3221
smrj.ssrc.ac.ir
951 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5246
-
ksiu.nahad.ir
952 مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0635
-
jias.kashanu.ac.ir
953 مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی ۱۳۸۴/۱۲/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-059X
-
rjnsq.ir
954 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0503
2383-322X
nastinfo.nlai.ir
955 مطالعات منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۱۳۹۰/۰۸/۲۴
علمی-ترویجی
-
-
www.jhrs.ir
956 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4641
2008-4846
www.isih.ir
957 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-8663
-
icsq.journals.iau.ir
958 مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5254
-
jisr.ut.ac.ir
959 مطالعات و سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید ۱۳۷۹/۱۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4648
-
economic.mofidu.ac.ir
960 مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-708X
-
www.islamicartjournal.ir
961 مطالعات‌ خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
962 معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۶/۰۶/۰۸
علمی-ترویجی
1023-6015
-
marifat.nashriyat.ir
963 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰/۰۷/۱۶
علمی-پژوهشی
2008-8116
-
marefateadyan.nashriyat.ir
964 معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
علمی-پژوهشی
2322-2042
-
marefateeqtesadi.nashriyat.ir
965 معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۷/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-4545
-
marefatfalsafi.nashriyat.ir
966 معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-8876
-
kalami.nashriyat.ir
967 معماری اقلیم گرم و خشک دانشگاه یزد 1395/10/01
علمی پژوهشی
2251-8185
-
smb.yazd.ac.ir
968 معماری و شهر سازی پایدار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
jsaud.srttu.edu
969 معماری و شهرسازی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6020
-
jfaup.ut.ac.ir
970 معماری و شهرسازی آرمان‌شهر شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-5079
-
www.armanshahrjournal.com
971 معماری و شهرسازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2228-589X
-
isau.ir
972 مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9475
2251-9483
jsfm.shahroodut.ac.ir
973 مکانیک سنگ ایران انجمن مکانیک سنگ ایران 1396/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
journal.irsrm.net/index.php/irsrm
974 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-3278
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/fma
975 مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۳/۰۵/۲۶
علمی-پژوهشی
1609-5707
-
measej.ir
976 منابع انسانی ناجا ناجا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علمی-ترویجی
2008-904X
-
phr.jrl.police.ir
977 منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0662
2383-0670
logicalstudy.ihcs.ac.ir
978 منظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
علمی-ترویجی
2008-7446
2008-2169
www.manzar-sj.com ISI
979 مواد پر انرژی انجمن علمی مواد پرانرژی ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
3629-1375
4978-1375
www.isaem.ir
980 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1025-2851
2423-5733
jame.iut.ac.ir
981 مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-1356
-
amnc.aut.ac.ir
982 مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
علمی-پژوهشی
2228-5946
2423-7183
jnm.miau.ac.ir
983 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-4269
2008-4277
www.jamt.ir
984 مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4223
2423-5148
jbiocontrol.areo.ir
985 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2021
-
faslnameh.irantvto.ir
986 مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-7359
-
www.waterjournal.ir
987 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-6336
2538-6336
deej.kashanu.ac.ir
988 مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۱۱/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-7799
2538-3051
tjee.tabrizu.ac.ir
989 مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir
990 مهندسی برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۸۳/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-7152
-
jiaeee.com
991 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
1682-3745
1682-3745
ijece.saminatech.ir
992 مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4803
2423-7841
ijbse.ut.ac.ir
993 مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۲/۰۲/۳۱
علمی-پژوهشی
8006-9685
-
www.ijbme.org
994 مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2322-1143
-
trafficmagazine.tehran.ir
995 مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-3111
2322-570X
tuse.shahroodut.ac.ir
996 مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ۱۳۸۷/۱۱/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-6598
-
jte.sinaweb.net
997 مهندسی دریا انجمن مهندسی دریایی ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱
علمی-پژوهشی
1735-7608
-
marine-eng.ir
998 مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۹
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
agrieng.scu.ac.ir
999 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-5350
-
jtie.journals.semnan.ac.ir
1000 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2588-5073
2588-5081
www.gebsj.ir
1001 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2476-504X
-
www.iranjme.ir
1002 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2476-3977
2538-2616
www.jsce.ir
1003 مهندسی شناورهای تندرو دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2423-3668
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/mst
1004 مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۴/۱۲/۲۸
علمی-ترویجی
1735-5400
2008-2797
ijche.ir
1005 مهندسی صنایع دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6896
2423-6888
jieng.ut.ac.ir
1006 مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjie
1007 مهندسی عمران امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۷۸/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2588-2988
2588-297X
ceej.aut.ac.ir
1008 مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
-
-
journal.sharif.ir/journals/sjce
1009 مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7454
2423-6500
civil-ferdowsi.um.ac.ir
1010 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9449
-
mcej.modares.ac.ir
1011 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-7918
-
ceej.tabrizu.ac.ir
1012 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9635
-
jgit.kntu.ac.ir
1013 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
علمی-ترویجی
2588-5251
-
ijge.irangi.org
1014 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2251-9165
2383-2983
fej.iauctb.ac.ir
1015 مهندسی متالورژی انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1563-1745
-
www.metalleng.ir
1016 مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7462
2423-5881
jmme.um.ac.ir
1017 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-7616
-
ijme.iranjournals.ir
1018 مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۸۷/۰۳/۳۰
علمی-ترویجی
1605-9719
-
mmep.isme.ir
1019 مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-6032
2476-3446
mej.aut.ac.ir
1020 مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
علمی-پژوهشی
2538-4775
-
jmep.isme.ir
1021 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۲/۲۷
علمی-پژوهشی
2228-5148
-
tumechj.tabrizu.ac.ir
1022 مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
-
-
journal.sharif.ir/journals/sjme
1023 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1027-5940
-
mme.modares.ac.ir
1024 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6377
2423-719
wej.miau.ac.ir
1025 مهندسی منابع معدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/01/01
علمی پژوهشی
2538-5143
-
mhre.journals.ikiu.ac.ir
1026 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۸۸/۰۸/۱۵
علمی-ترویجی
2228-5628
2228-5628
gej.issge.ir
1027 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9300
2322-536X
jwem.areo.ir
1028 مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2245-2951
2251-8061
energy.kashanu.ac.ir
1029 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-1305
-
pqprc.ir
1030 مهندسی هوانوردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۱۳۸۸/۰۸/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-9449
1735-9449
joae.ir
1031 میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
علمی-پژوهشی
2345-539X
2345-539X
jfm.iaushk.ac.ir
1032 میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8851
2252-0244
vet.journals.iau-garmsar.ac.ir
1033 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2476-3403
2476-3543
bamj.ir
1034 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۱/۰۸/۲۶
علمی-پژوهشی
2251-8673
2251-8673
jld.uma.ac.ir
1035 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
2008-4617
-
journal.sanjesh.org
1036 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران ۱۳۸۷/۰۱/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-000X
-
www.jpaiassoc.ir
1037 نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
0259-9996
-
jesi.areeo.ac.ir
1038 نامه انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران ۱۳۸۳/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2096-1375
-
journal.asi.org.ir
1039 نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۸/۱۱/۲۱
علمی-پژوهشی
-
-
1040 نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
aup.journal.art.ac.ir
1041 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
علمی-پژوهشی
-
-
vaa.journal.art.ac.ir
1042 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
dam.journal.art.ac.ir
1043 نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
-
2423-5628
nanomeghyas.ir
1044 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-6156
-
nm.iau-shahrood.ac.ir
1045 نثر پژوهی ادب فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۶۹/۰۲/۳۱
علمی-پژوهشی
1727-2106
-
jll.uk.ac.ir
1046 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
3008-539X
-
sciencecultivation.ir/index.php?lang=fa
1047 نظارت و بازرسی ناجا ۱۳۸۷/۱۰/۰۲
علمی-ترویجی
1735-9554
2383-4463
si.jrl.police.ir
1048 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۴
علمی-پژوهشی
2538-5240
-
jstmt.ut.ac.ir
1049 نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6578
2423-6586
ecoj.tabrizu.ac.ir
1050 نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد ۱۳۹۰/۰۸/۲۵
علمی-پژوهشی
2322-5068
-
mcal.yazd.ac.ir
1051 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0360
2538-2179
lcq.modares.ac.ir
1052 نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-7330
2588-7068
clls.sbu.ac.ir
1053 نقد و نظریه ادبی دانشگاه گیلان 1395/01/01
علمی-پژوهشی
7387-7476
-
naqd.guilan.ac.ir
1054 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2322-4991
2538-2594
bsnt.modares.ac.ir
1055 نگارینه (هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند 1395/10/1
علمی-ترویجی
2382-9885
-
niamag.birjand.ac.ir
1056 نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
2251-6697
-
geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
1057 نگره دانشگاه شاهد ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4560
-
negareh.shahed.ac.ir
1058 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4966
-
jfst.iaus.ac.ir
1059 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن ۱۳۹۱/۰۸/۱۲
علمی-پژوهشی
-
-
www.journalie.ir
1060 نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۱۳۸۳/۰۱/۲۲
علمی-پژوهشی
1735-1235
-
noavaryedu.oerp.ir
1061 نور انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
-
-
1062 نیوار سازمان هواشناسی کشور ۱۳۷۶/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
1735-0565
-
nivar.irimo.ir
1063 ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۹۰/۰۲/۰۵
علمی-پژوهشی
2228-723X
-
journals.hsu.ac.ir/sbs
1064 هستی و شناخت دانشگاه مفید ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-4664
1027-9938
philosophy.mofidu.ac.ir
1065 هنرهای تجسمی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6039
2538-5178
jfava.ut.ac.ir
1066 هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6012
-
jfadram.ut.ac.ir
1067 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3419
-
agrimet.ir
1068 هواشناسی و علوم جو انجمن هواشناسی ایران 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.ims-jmas.net
1069 هوش محاسباتی در مهندسی برق دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-6530
2252-083X
isee.ui.ac.ir
1070 هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-9562
-
hoviatshahr.srbiau.ac.ir
1071 هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز 1395/7/1
علمی-پژوهشی
2383-3254
-
hyd.tabrizu.ac.ir
1072 هیدروفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1394/0701
علمی-پژوهشی
-
-
hydrophysics.ir
1073 هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2345-4237
-
jhyd.iranjournals.ir
1074 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
علمی-ترویجی
2322-4096
-
rafhc.areo.ir
1075 یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6330
-
nbr.khu.ac.ir
1076 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2228-5873
-
nfag.basu.ac.ir
1077 AUT Journal of Electrical Engineering دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۸۷/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2588-2910
2588-2929
eej.aut.ac.ir
1078 AUT Journal of Modeling and Simulation دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۸۷/۰۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2588-2953
2588-2961
miscj.aut.ac.ir
1079 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2423-7477
2423-7485
acerp.ir
1080 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
علمی-پژوهشی
-
-
armmt.irost.ir
1081 Advances in Environmental Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
علمی-پژوهشی
2423-7744
2423-7590
aet.irost.ir
1082 Advances in Mathematical Finance and Applications دانشگاه آزاد اسلامی 1396/04/01
علمی-پژوهشی
2538-5569
2645-4610
amfa.iau-arak.ac.ir
1083 Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۳
علمی-پژوهشی
2012-6598
-
ijare.ir
1084 Algebraic structures and their applications دانشگاه یزد 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2382-9761
-
as.yazd.ac.ir
1085 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انجمن شیمی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۲
علمی-پژوهشی
2383-093X
-
www.analchemres.org ISI, Scopus
1086 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4226
-
abechem.com ISI, Scopus
1087 Annals of Functional Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8752
-
projecteuclid.org/euclid.afa ISI, Scopus
1088 Applied Food Biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ۱۳۹۳/۰۷/۱۸
علمی-پژوهشی
2345-5357
2423-4214
journals.sbmu.ac.ir/afb ISI, Scopus
1089 Applied Research on English Language دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
علمی-پژوهشی
2252-0198
2322-5343
are.ui.ac.ir
1090 Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ۱۳۸۰/۰۷/۱۴
علمی-پژوهشی
0365-3439
2008-9872
archrazi.com Scopus
1091 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1563-0854
-
link.springer.com/journal/42107 Scopus
1092 Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
1735-8787
-
projecteuclid.org/bjma ISI, Scopus
1093 Biomacromolecular Journal انجمن بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2423-7280
-
www.bmmj.org
1094 Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران ۱۳۸۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1017-060X
1735-8515
bims.iranjournals.ir ISI, Scopus
1095 Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-3033
-
cjes.guilan.ac.ir
1096 Categories and General Algebraic Structures with Application دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5853
2345-5861
www.cgasa.ir ISI, Scopus
1097 Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2093
2322-2093
ceij.ut.ac.ir ISI
1098 Computational Methods for Differential Equations دانشگاه تبریز ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2345-3982
2383-2533
cmde.tabrizu.ac.ir ISI
1099 Control and Optimization in Applied Mathematics دانشگاه پیام نور 1395/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
mathco.journals.pnu.ac.ir
1100 Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۸۰/۰۳/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-868X
-
cbjournal.areo.ir
1101 Desert دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0875
4752-345X
jdesert.ut.ac.ir
1102 Earth Observation and Geomatics Engineering دانشگاه تهران  1396/04/01
علمی پژوهشی
-
-
eoge.ut.ac.ir
1103 Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۱/۳۱
علمی-پژوهشی
2322-2700
2538-2152
ecopersia.modares.ac.ir
1104 Energy Equipment and Systems دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1111
2345-251X
energyequipsys.ut.ac.ir
1105 Environmental Energy and Economic Research انجمن اقتصاد انرژی ایران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-4988
-
www.eeer.ir
1106 Environmental Resources Research دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-4318
-
ijerr.gau.ac.ir
1107 Etudes de Langue et Littérature Francaises دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7957
2228-7957
ellf.scu.ac.ir
1108 Gas Processing دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2322-3251
2345-4172
gpj.ui.ac.ir
1109 Geopersia دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7817
2228-7825
geopersia.ut.ac.ir ISI, Scopus
1110 Global Journal of Environmental Science and Management انجمن پسماند ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-3572
2383-3866
www.gjesm.net ISI, Scopus
1111 International Economics Studies دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-9643
-
ies.ui.ac.ir
1112 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
علمی-پژوهشی
2252-0406
2383-4447
admt.iaumajlesi.ac.ir
1113 International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-3556
2008-6695
link.springer.com/journal/40091 Scopus
1114 International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2159-5852
2159-5860
ijamad.iaurasht.ac.ir
1115 International Journal of Aquatic Biology انجمن ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0956
2322-5270
ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab
1116 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰/۰۱/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-7337
2383-3904
ijaup.iust.ac.ir
1117 International Journal of Automotive Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۹/۰۵/۰۷
علمی-پژوهشی
2008-9899
2476-3535
www.iust.ac.ir/ijae
1118 International Journal of Behavioral Science دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs
1119 International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-448X
-
ijbds.usb.ac.ir
1120 International Journal of Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۹/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-0522
2383-3874
link.springer.com/journal/40999 ISI, Scopus
1121 International Journal of Coastal and Offshore Engineering انجمن مهندسی دریایی 1394/04/01
علمی-پژوهشی
2538-2667
2588-3186
www.ijcoe.org
1122 International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
علمی-پژوهشی
2008-9163
-
link.springer.com/journal/40095 ISI, Scopus
1123 International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۸/۰۸/۱۷
علمی-پژوهشی
1025-2495
1735-9244
ije.ir ISI, Scopus
1124 International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-6865
-
link.springer.com/journal/41742 ISI, Scopus
1125 International Journal of Environmental Sciences and Technology انجمن محیط زیست ایران ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1472
1735-2630
link.springer.com/journal/13762 ISI, Scopus
1126 International Journal of Finance and Managerial Accounting انجمن مهندسی مالی ایران ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
ijfma.srbiau.ac.ir
1127 International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7650
2251-7669
theoryofgroups.ir ISI, Scopus
1128 International Journal of Horticultural Science and Technology دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1461
2588-3143
ijhst.ut.ac.ir
1129 International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization دانشگاه سیستان و بلوچستان 1396/10/01
علمی-پژوهشی
-
-
ieco.usb.ac.ir
1130 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4889
2345-363X
ijiepr.iust.ac.ir
1131 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-5621
2008-563X
ijim.srbiau.ac.ir
1132 International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۱۳۸۷/۰۵/۰۳
علمی-پژوهشی
2008-8302
2008-8310
ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism Scopus
1133 International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ۱۳۸۸/۱۱/۱۷
علمی-پژوهشی
2251-6107
-
journal.itrc.ac.ir
1134 International Journal of Iron and Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران ۱۳۸۲/۰۵/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-4145
1735-4145
journal.issiran.com
1135 International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-6000
2476-5333
www.ijmt.ir
1136 International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6930
2345-6949
ijmge.ut.ac.ir
1137 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۸۳/۰۵/۰۷
علمی-پژوهشی
1735-7004
2423-5911
www.ijnnonline.net
1138 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2008-6822
ijnaa.semnan.ac.ir ISI, Scopus
1139 International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۳/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-8590
-
ijop.ir
1140 International Journal of Optimaization in Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7558
-
ijoce.iust.ac.ir
1141 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-6814
1735-8043
ijpp.gau.ac.ir ISI, Scopus
1142 International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱۹
علمی-پژوهشی
2008-1251
-
www.ijpb.ir
1143 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۵/۰۶
علمی-پژوهشی
2195-3228
2251-7715
link.springer.com/journal/40093 Scopus
1144 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۹/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7144
-
ijr.kntu.ac.ir
1145 International Journal of Supply and Operations Management دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1359
2383-2525
www.ijsom.com Scopus
1146 International Journal of Tourism and Spirituality دانشگاه علم و فرهنگ 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2588-6134
2588-4514
ijts.usc.ac.ir
1147 International Journal of Transportation Engineering پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-259X
-
ijte.ir
1148 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists انجمن باستان شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3412
-
journal.soia.org.ir
1149 Iran Agricultural Research دانشگاه شیراز 1397/01/01
علمی پژوهشی
1013-9885
-
iar.shirazu.ac.ir
1150 Iranian Economic Review دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
1026-6542
-
ier.ut.ac.ir Scopus
1151 Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
1735-434X
2423-4222
ijab.um.ac.ir
1152 Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-628X
2251-631X
ijas.iaurasht.ac.ir ISI, Scopus
1153 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5494
2322-3650
ijals2.usb.ac.ir
1154 Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-1634
-
ijal.khu.ac.ir
1155 Iranian Journal of Aquatic Animal Health دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-315X
-
ijaah.ir
1156 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-743X
-
ijas.usb.ac.ir
1157 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
علمی-پژوهشی
2322-4924
-
ijaa.du.ac.ir
1158 Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۱۳۸۲/۱۲/۱۴
علمی-پژوهشی
1728-3043
2322-2921
ijbiotech.com ISI, PubMed, Scopus
1159 Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2252-0236
2345-4865
ijc.iaush.ac.ir ISI, Scopus
1160 Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۱/۰۸/۲۵
علمی-پژوهشی
1735-5397
2008-2355
ijche.com
1161 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering جهاد دانشگاهی ۱۳۷۸/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
1021-9986
-
www.ijcce.ac.ir ISI, Scopus
1162 Iranian Journal of Earth Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-8779
2228-785X
ijes.mshdiau.ac.ir ISI, Scopus
1163 Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۹
علمی-پژوهشی
2322-1402
2322-1402
ijes.shirazu.ac.ir
1164 Iranian Journal of Educational Sociology انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
iase-idje.ir
1165 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۹/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-2827
2383-3890
ijeee.iust.ac.ir Scopus
1166 Iranian Journal of Energy and Environment دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1395/07/01
علمی پژوهشی
-
-
www.ijee.net
1167 Iranian Journal of English for Academic Purposes دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1394/7/1
علمی-پژوهشی
2476-3187
-
journalscmu.sinaweb.net
1168 Iranian Journal of Fisheries Sciences موسسه تحقیقات شیلات ایران ۱۳۸۲/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
1562-2916
2322-5696
jifro.ir ISI, Scopus
1169 Iranian Journal of Fuzzy Systems دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0654
-
ijfs.usb.ac.ir ISI, Scopus
1170 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-9610
-
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir
1171 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-160X
2383-1618
ijhfc.irost.ir
1172 Iranian Journal of Ichthyology انجمن ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2383-1561
2383-0964
ijichthyol.org/index.php/iji Scopus
1173 Iranian Journal of Language Teaching Research دانشگاه ارومیه 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2322-1291
-
ijltr.urmia.ac.ir ISI, Scopus
1174 Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۰/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-7055
2345-3745
ijms.ut.ac.ir ISI
1175 Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شیراز ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
-
2383-0042
ijmf.shirazu.ac.ir
1176 Iranian Journal of Materials Science and Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۸/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-0808
2383-3882
ijmse.iust.ac.ir ISI, Scopus
1177 Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6489
2008-9015
ijmc.kashanu.ac.ir ISI
1178 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4463
2008-9473
www.ijmsi.ir ISI, Scopus
1179 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME انجمن مهندسی مکانیک ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
-
-
jmee.isme.ir
1180 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6977
2423-6969
ijnao.um.ac.ir
1181 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2412
2345-2420
ijogst.put.ac.ir
1182 Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۱۳۸۷/۰۵/۱۲
علمی-پژوهشی
2008-1189
-
iors.ir/journal
1183 Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-5512
2322-2808
ijpp.iau-saveh.ac.ir Scopus
1184 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-6160
2364-1843
link.springer.com/journal/40996 ISI, Scopus
1185 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-6179
2364-1827
link.springer.com/journal/40998 ISI, Scopus
1186 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-6187
2364-1835
link.springer.com/journal/40997 ISI, Scopus
1187 Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
1028-6276
1028-6276
link.springer.com/journal/40995 ISI, Scopus
1188 Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8894
2252-0554
ijvm.ut.ac.ir
1189 Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1728-1997
2252-0589
ijvr.shirazu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus
1190 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-465X
2423-6306
ijvst.um.ac.ir
1191 Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۸۵/۰۳/۱۴
علمی-پژوهشی
2008-3033
-
ivsajournals.com
1192 Iranian Polymer Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
1026-1265
1735-5265
link.springer.com/journal/13726 ISI, Scopus
1193 Iranian Review of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-8221
-
irfajournal.csr.ir
1194 Iranian Review of UN انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.iruns.ir
1195 Iranian journal of Learning and Memory انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2645-5455
2645-5447
journal.iepa.ir
1196 Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۱/۰۴/۰۵
علمی-پژوهشی
2322-3715
2476-6194
ilt.atu.ac.ir
1197 Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-388X
2345-4601
www.jmatpro.ir
1198 Journal of Advanced Sport Technology دانشگاه محقق اردبیلی 96/10/01
علمی-پژوهشی
-
-
jast.uma.ac.ir
1199 Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-2134
-
jast.ias.ir
1200 Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
1680-7073
2345-3737
jast.modares.ac.ir ISI, Scopus
1201 Journal of Algebraic Systems دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5128
2345-511X
jas.shahroodut.ac.ir
1202 Journal of Algorithms and Computation دانشگاه تهران 1395/4/1
علمی-پژوهشی
2476-2776
2476-2784
jac.ut.ac.ir
1203 Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-3815
2008-3823
jacr.kiau.ac.ir
1204 Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران ۱۳۸۳/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
1735-3572
1735-3645
jafmonline.net ISI, Scopus
1205 Journal of Applied Research in Water and Wastewater دانشگاه رازی 1395/01/01
علمی پژوهشی
-
-
arww.razi.ac.ir
1206 Journal of Applied and Computational Mechanics   دانشگاه شهید چمران اهواز 1395/10/01
علمی-پژوهشی
2383-4536
-
jacm.scu.ac.ir ISI
1207 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5211
2322-4444
jad.shahroodut.ac.ir
1208 Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
علمی-پژوهشی
2008-9147
2008-2762
jcmr.um.ac.ir
1209 Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-673X
2423-6721
www.jchpe.ir
1210 Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-4088
2322-3936
jce.shahed.ac.ir
1211 Journal of Computational Applied Mechanics دانشگاه تهران 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2423-6713
2423-6705
jcamech.ut.ac.ir ISI
1212 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۰/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-7922
2251-6549
jcarme.sru.ac.ir Scopus
1213 Journal of Computing and Security دانشگاه اصفهان ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
علمی-پژوهشی
2322-4460
2383-0417
www.jcomsec.org/index.php/JCS
1214 Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۱/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2251-9041
2251-905X
jcp.modares.ac.ir Scopus
1215 Journal of Energy Management and Technology انجمن علمی انرژی ایران ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
علمی-پژوهشی
-
2588-3372
www.jemat.org
1216 Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7995
-
elt.tabrizu.ac.ir
1217 Journal of Epigenetics دانشگاه سیستان و بلوچستان 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
jep.usb.ac.ir
1218 Journal of Genetic Resources دانشگاه مازندران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4257
2588-2589
sc.journals.umz.ac.ir
1219 Journal of Heat and Mass Transfer Research دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-508X
2383-3068
jhmtr.journals.semnan.ac.ir
1220 Journal of Hydraulic Structures دانشگاه شهید چمران اهواز 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2345-413X
2345-5156
jhs.scu.ac.ir
1221 Journal of Industrial Engineering International دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۰۴
علمی-پژوهشی
1735-5702
2251-712X
link.springer.com/journal/40092 Scopus
1222 Journal of Industrial Engineering and Management Studies مرکز مطالعات مدیریت ایران ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-308X
2476-3098
jiems.icms.ac.ir
1223 Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران ۱۳۸۶/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-8272
-
jise.ir
1224 Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1437
2345-2773
jist.ir Scopus
1225 Journal of Insect Biodiversity and Systematics انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-8112
2423-8112
jibs.modares.ac.ir
1226 Journal of Language and Translation دانشگاه آزاد اسلامی 1396/04/01
علمی-پژوهشی
2008-8590
-
ttlt.azad.ac.ir
1227 Journal of Livestock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3553
2322-374X
lst.uk.ac.ir
1228 Journal of Medicinal Plants and By-products انجمن گیاهان دارویی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-1399
-
jmpb.areeo.ac.ir
1229 Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8592
2251-8606
jme.shahroodut.ac.ir ISI
1230 Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9244
2193-8865
link.springer.com/journal/40097 ISI
1231 Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-7871
2251-788X
jns.kashanu.ac.ir ISI
1232 Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-319X
2383-3416
ijnrs.damghaniau.ac.ir Scopus
1233 Journal of Operation and Automation in Power Engineering دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4576
2423-4567
joape.uma.ac.ir
1234 Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
علمی-پژوهشی
2251-9904
2423-3935
www.qjie.ir
1235 Journal of Optoelectronical Nanostructures دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2423-7361
2538-2489
jopn.miau.ac.ir
1236 Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-6433
2251-6441
jornamental.iaurasht.ac.ir
1237 Journal of Particle Science and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4087
2423-4079
jpst.irost.ir
1238 Journal of Petroleum Science and Technology پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
علمی-پژوهشی
2251-659X
-
jpst.ripi.ir
1239 Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری) ۱۳۹۱/۰۹/۰۹
علمی-پژوهشی
2322-3332
2322-5092
jpmb-gabit.ir
1240 Journal of Plant Physiology and Breeding دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5168
-
breeding.tabrizu.ac.ir
1241 Journal of Quality Engineering and Production Optimization دانشگاه شاهد 96/10/01
علمی-پژوهشی
2423-3781
2423-379X
jqepo.shahed.ac.ir
1242 Journal of Railway Research دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3838
-
ijrare.iust.ac.ir
1243 Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9996
2423-642X
www.rangeland.ir Scopus
1244 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin دانشگاه سمنان ۱۳۹۱/۱۱/۱۲
علمی-پژوهشی
2345-4415
2345-4423
civiljournal.semnan.ac.ir
1245 Journal of Renewable Energy and Environment پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
علمی-پژوهشی
2423-5547
2423-7469
jree.ir
1246 Journal of Research in Applied Linguistics دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2345-3303
-
rals.scu.ac.ir ISI, Scopus
1247 Journal of Ruminants Health Research دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
علمی-پژوهشی
-
-
ijrhr.scu.ac.ir
1248 Journal of Sciences Islamic Republic of Iran دانشگاه تهران ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1016-1104
2345-6914
jsciences.ut.ac.ir Scopus
1249 Journal of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۰/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1669
-
www.jsee.ir/index.php/jsee PubMed
1250 Journal of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-3505
2008-7683
jsm.iau-arak.ac.ir Scopus
1251 Journal of Statistical Research of Iran مرکز آمار ایران ۱۳۸۷/۰۱/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-1294
-
jsri.srtc.ac.ir
1252 Journal of Stress Analysis دانشگاه بو علی سینا 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2588-2597
2588-3054
jrstan.basu.ac.ir
1253 Journal of System Management دانشگاه آزاد اسلامی  1397/04/01
علمی-پژوهشی
2322-2301
2538-1571
sjsm.iaushiraz.ac.ir
1254 Journal of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-8191
-
jtls.shirazu.ac.ir
1255 Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
2322-5203
2423-3390
www.itast.ir
1256 Journal of Theoretical and Applied Physics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9325
2251-7235
www.jtaphys.com Scopus
1257 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4761
-
tava.isav.ir
1258 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۲
علمی-پژوهشی
2423-6845
2423-6837
jufgnsm.ut.ac.ir
1259 Journal of gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jgt.irangi.org
1260 Journal of the Iranian Chemical Society JICS انجمن شیمی ایران ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
علمی-پژوهشی
1735-207X
1735-2428
link.springer.com/journal/13738 ISI, Scopus
1261 Journal of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1395/10/1
علمی-پژوهشی
-
-
1262 Journal of the Iranian Statistical Society انجمن آمار ایران ۱۳۸۲/۱۲/۰۷
علمی-پژوهشی
1726-4057
2538-189X
www.jirss.irstat.ir ISI, PubMed, Scopus
1263 Journal of the Persian Gulf Marine Sciences انجمن علوم و فنون دریایی ایران ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-7985
-
jpg.inio.ac.ir
1264 Journal on Computer Science and Engineering انجمن کامپیوتر ایران ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
www.jcse.ir
1265 Majlesi Journal of Electrical Engineering دانشگاه آزاد اسلامی  1396/10/01
علمی پژوهشی
-
-
www.mjee.org
1266 Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4826
2423-7043
macs.journals.semnan.ac.ir
1267 Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-181X
2345-2005
mbrc.shirazu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus
1268 Money and Economy بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-1057
-
jme.mbri.ac.ir
1269 Mycologia Iranica انجمن قارچ شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2382-9656
mij.areeo.ac.ir
1270 Numerical Methods in Civil Engineering دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2345-4296
-
nmce.kntu.ac.ir
1271 Organic Chemistry Research انجمن شیمی ایران 1394/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.orgchemres.org
1272 Persian Journal of Acarology انجمن کنه شناسی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
علمی-پژوهشی
2251-8169
-
biotaxa.org/pja Scopus
1273 Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
علمی-پژوهشی
2322-5521
2345-2625
physchemres.org ISI, Scopus
1274 Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
1735-692X
-
revueplume.ir
1275 Pollution دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-451X
2383-4501
jpoll.ut.ac.ir ISI
1276 Polyolefins Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6868
2322-2212
poj.ippi.ac.ir
1277 Poultry Science Journal دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6604
2345-6566
psj.gau.ac.ir ISI, Scopus
1278 Progress in Biological Sciences دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
1016-1058
2228-7841
pbiosci.ut.ac.ir
1279 Progress in Biomaterials دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2194-0509
2194-0517
link.springer.com/journal/40204 ISI, PubMed
1280 Progress in Color, Colorants and Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-2134
2383-1790
pccc.icrc.ac.ir Scopus
1281 Recherches en Langue et Litterature Françaises دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7987
-
france.tabrizu.ac.ir
1282 Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4894
2538-6271
ri.urd.ac.ir ISI
1283 Revue des Études de la Langue Française دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-6571
2322-469X
relf.ui.ac.ir
1284 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۰/۰۳/۲۱
علمی-پژوهشی
1026-3098
2345-3605
scientiairanica.sharif.edu/journal/about ISI, Scopus
1285 Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامی 1395/7/1
علمی-پژوهشی
2345-6450
2423-7299
soij.qiau.ac.ir
1286 Spektrum Iran رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
0934-358X
-
www.spektrum-iran.de
1287 Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران ۱۳۸۳/۰۶/۲۵
علمی-پژوهشی
2538-5488
2538-547X
teljournal.org
1288 The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-2045
-
isecure-journal.com ISI
1289 The Iranian Journal of Botany موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
علمی-پژوهشی
1029-788X
1029-788X
ijb.areeo.ac.ir
1290 The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۳/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-5060
-
eijh.modares.ac.ir
1291 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8657
2251-8665
combinatorics.ir ISI
1292 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
علمی-پژوهشی
2322-3634
-
tpnms.usb.ac.ir
1293 Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-8140
2322-3618
vrf.iranjournals.ir PubMed
1294 Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
علمی-پژوهشی
2383-1936
2476-3926
wala.vru.ac.ir
1295 World Sociopolitical Studies انجمن ایرانی مطالعات جهان 1396/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
wsps.ut.ac.ir
1296 Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-2498
2476-3500
www.journaliarll.ir